Nehemia 4 : 7 – 23

Nehemia gebruikte zijn talent, wijsheid, bouwkundig en strategisch inzicht om de capaciteit van zijn mensen volledig te benutten. Gebed, waakzaamheid en Goddelijke actie vulden elkaar perfect aan. Nehemia zette zijn wachten op een veilige plek achter de dikke stadsmuur zodat ze de vijand vandaar konden bestoken en de opgetrokken stadsmuur als borstwering konden gebruiken. Vanaf de muur konden er van bovenaf stenen en pijlen op de hoofden van de aanvallers afgevuurd worden. Nehemia plaatste zijn mensen per familie bij elkaar zodat ze zich door hun bloedverwantschap extra gemotiveerd zouden voelen om elkaar te beschermen en bij te staan. Op open plekken waar de muur nog laag was bewapende Nehemia zijn volk met zwaarden, speren en bogen. Terwijl hij zijn mensen inspecteerde bemoedigde de dappere aanvoerder iedereen hartelijk en zei dat ze absoluut nergens bang voor hoefden te zijn want de Heere, de God van hemel en aarde stond hen bij. “ Bedenk hoe groot en machtig de Heere is! Hij strijdt voor uw volksgenoten, uw vrouwen, zonen en dochters en voor uw huizen! “ zei hij. Nehemia zag op naar God, en stelde zichzelf en zijn zaak onder Goddelijke bescherming. Hij herinnerde de mensen die vol ontzag naar de vijand keken aan het feit dat hun vijanden niets voorstelden in vergelijking tot de Heere, de God van hemel en aarde. Ontzag en eerbied voor God is het beste middel tegen elke angst. Dat bleek hier ook zo te zijn. Toen de vijand merkte dat de Israëliërs hun  plannen kenden en de Joden overal op voorbereid waren, kwamen ze tot de conclusie dat het geen zin had om iets te ondernemen omdat God hun raad teniet zou doen. Ze wisten dat ze hun doel alleen maar via een verrassingsaanval ten uitvoer konden brengen, in elke andere situatie zouden hun aanvallen bloedig neergeslagen worden. 

De Israëlieten hervatten de restauratie van de stadsmuur met nieuwe moed omdat ze volledig begrepen dat God Zelf voor hun bescherming garant stond! Vanaf die dag liet Nehemia zijn mensen in halve ploegen werken. Terwijl de ene helft aan het werk was, bevond de andere helft zich onder de wapenen. Iedereen werd  voorzien van spiesen, schilden en bogen zodat ze bij het eerste beste alarm onmiddellijk hun werkplek konden verlaten en hun wapens op zich konden nemen. 

Iedere bouwer had een zwaard dat ze konden dragen zonder dat dit bij het werk hinderde. Dit gegeven beeldt op een bijzonder mooie manier de werking van het Woord van God uit. Dat Woord is het zwaard van de Geest dat we altijd bij de hand moeten hebben, en zeker niet voor het laatst moeten bewaren. Integendeel, het Woord moet samen met het gebed onze eerste toevlucht zijn in alle omstandigheden van ons leven. 

Nehemia had ook een man naast zich die bij het eerste teken van gevaar alarm sloeg. Het werk was immens zwaar en de bouwers hadden zich over de hele omtrek van de stadsmuur verspreid. Het was onmogelijk om hard te werken en er tegelijkertijd op te letten of er een vijandelijke aanval dreigde. Daarom nam Nehemia de wacht waar. Zodra er ergens gevaar dreigde klonk er een klaroenstoot van de trompettist die iedereen naar de wapens liet grijpen. 

Met deze perfecte bescherming konden ze allemaal keihard aan het werk blijven. Toen werd er vanaf de vroege morgen tot de late avond doorgebouwd. De muren van de stad trokken razendsnel op. Nehemia liep voortdurend rond om het werk te monsteren en de werklieden te bemoedigen. Wanneer ze als werklieden bezig waren, was het een must om zich over de stadsmuur te verspreiden, maar wanneer er een vijandelijke aanval dreigde, was het noodzakelijk om zich als één geheel te verdedigen. Op deze manier moeten wij als volgelingen van Jezus ook bereid zijn om ons tegen aanvallen van de satan te verdedigen. 

De inwoners van de dorpen kregen de opdracht om niet naar huis te gaan `s avonds, maar om in Jeruzalem te blijven overnachten. Op die manier zouden ze dag en nacht de veiligheid van Jeruzalem kunnen garanderen. Nehemia en zijn mannen bleven altijd op het werk. De speren werden constant in de aanslag gehouden om hun vijanden bij het minste geringste onheil te kunnen bestrijden. Iedere dag van zonsopgang tot zonsondergang en vise versa was de veiligheid van het volk gegarandeerd.De Heere, de God van hemel en aarde wilde dat dit werk zou slagen. Hij wilde Jeruzalem herbouwen en zo gebeurde het. Wat God besluit zal nooit iemand tegen kunnen houden. ( SB, SV kantt, MH, de Bijbel in gewone taal ) 

Geef een reactie