Moet je naïef zijn om in God te geloven? – levensvragen

Moet je naïef zijn om in God te geloven? Aantekeningen bij een lezing over dit onderwerp . Spreker:Bart Hesseling 

Het woord naïef komt vanuit het Frans, het is een geesteshouding. En staat synoniem voor eenvoud, ongekunsteld, openhartig, argeloos, gemakkelijk vertrouwen, onbevangen, buitensporig, kinderlijk, goedgelovig. 

Nefios is het Griekse woord voor een pasgeboren baby. God zegt over baby`s: ‘ Laat de kinderen bij Mij komen. Want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. 

Psalm 84 : 12 zegt ‘ Want God de Heer is een Zon en Schild. Genade en glorie schenkt de Heer. Zijn weldaden weigert Hij niet aan wie onbevangen op weg gaan. ‘ Jezus was de personificatie van onbevangenheid. Jezus sloot ieder mens in Zijn hart. HIj was volkomen Zichzelf. Jezus vertrouwde Zijn Vader volkomen. Hij was volkomen open en openhartig. 

Hier op aarde worden niet al onze verwachtingen beantwoord. Dit gegeven kan voor grote teleurstellingen zorgen.  Pijn kan een bittere wortel op laten schieten in je hart. Je sluit je hart af. Een bittere wortel is verwoestend. Je wordt wantrouwend. Een verongelijkte broeder is ontoegankelijker dan een versterkte stad en twistingen zijn als de grendel van een burcht. ( Spreuken 18: 19 )’ Je loopt rond met een verhard hart. Dat is natuurlijk funest voor het werk in het koninkrijk van God. 

Een persoon kan alles afgenomen worden in dit leven, behalve het maken van keuzes. Het boek van Edith Eger kan ons veel leren over het maken van keuzes. https://www.youtube.com/watch?v=AbVZESqEpiY&t=5965s

Wat je ook overkomt in je leven, niemand kan van jou een slachtoffer maken .Je kunt wel zelf vasthouden aan een slachtofferrol. Mensen zoals Corrie ten Boom waren in staat om te vergeven, en hun hart vrij te maken van bitterheid. Vergeving maakt je hart onbevangen. Wanneer je gekwetst bent: ga met je gekwetste hart naar Jezus toe. 

Je moet onbevangen zijn om in Jezus te geloven. Iemand die onbevangen is, is volkomen zichzelf, spontaan, kent geen schaamte. Je bent authentiek, zoals God je had bedoeld. 

In ieder mens leeft de wens om geaccepteerd en geliefd te zijn. Wie te veel angst heeft voor de mening van andere mensen wordt een people-pleaser. Want er zijn altijd teveel mensen in ons leven die iets van ons willen. Je moet een volkomen vertrouwen hebben in God. 

https://fb.watch/iGgO0qavfU/

Veel christenen laten zich leiden door hun verstand. Maar, ga eerst naar God. ‘ Vertrouw op de Heer met heel je hart, en steun niet op eigen inzicht. Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de Weg. ‘ ( Spreuken 3 : 5, 6 ) 

Als God spreekt moet je je verstand opzij zetten. Mozes stapte uit in geloof, en leidde de Exodus. Jozua stapte uit in geloof en liet de muren van Jericho vallen. Gideon versloeg de Midjanieten, en Corrie ten Boom was een ongekend werkzaam instrument in Gods hand. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *