Mattheüs 1 : 18 – 25

Jozef, de verloofde van Maria was een goed mens. Toen hij in de gaten had dat Maria zwanger was slopen er grote zorgen zijn hart binnen. In eerste instantie was hij ervan overtuigd dat Maria zwanger was van iemand anders. Hij besefte dat hij zijn verloofde eigenlijk weg moest sturen. Omdat Jozef een integer mens was nam hij zijn besluiten niet impulsief maar hij dacht er over na. Zijn oprechte geloof had hem geleerd om als Jezus te zijn. Barmhartigheid en zachtmoedigheid lieten hem een integer besluit nemen. Hij wilde haar in het geheim verstoten. In Israël waren twee verloofden wettelijk al getrouwd terwijl ze nog niet samenwoonden. Maria deed niets om haar verloofde tot andere gedachten te brengen. Ze wachtte vol vertrouwen de grote daden van God af. 

Hoe Jozef dit plan ten uitvoer moest brengen wist hij eigenlijk niet. Het leek hem maar het beste om haar in het bijzijn van twee getuigen een scheidbrief te geven en de zaak stil te houden. Gelukkig wist God een betere oplossing. Hij stuurde een engel naar Jozef om hem uit zijn moeilijkheden te redden. Terwijl Jozef sliep werden zijn gedachten door de Heilige Geest geleid. De engel herinnerde hem aan het feit dat hij een afstammeling van koning David was. Daarna bemoedigde hij hem. 

“ Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de Heilige Geest. Er zal een zoon geboren worden. Geef Hem de naam Jezus. Hij zal Zijn volk bevrijden van hun zonden. Wees ervan overtuigd dat wat er met Maria gebeurd, de vervulling is van de beloften die de profeten voorzegd hebben. “ Een jonge vrouw die nog maagd is zal zwanger worden en een Zoon baren. Men zal hem de naam Immanuel geven. Dat betekent: God met ons. 

De rechtschapenheid en integriteit van Jozef manifesteerden zich opnieuw. Hij gehoorzaamde Gods woord, zelfs al zou zijn reputatie daarmee geschaad worden. Zijn respect en hoogachting voor de Elohim kwamen tot uitdrukking in de manier waarop hij Maria behandelde. Jozef trouwde met Maria. Maar Maria bleef maagd totdat het Kind geboren werd. 

Geef een reactie