Marcus 10 : 14 – 16

“ De mensen probeerden kinderen bij Hem te brengen om ze door Hem te laten aanraken, maar de leerlingen berispten hen. Toen Jezus dat zag, wond Hij Zich er over op en zei tegen hen: “ Laat de kinderen bij Mij komen, houd ze niet tegen, want het Koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie: “ wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan. “ Hij nam de kinderen in Zijn armen en zegende hen door hen de handen op te leggen. “ ( Marcus 10 : 14 – 16 ) 

Het wordt vaak als een teken van goed karakter gezien wanneer je vriendelijk bent voor kinderen. Dit feit viel op bij de Heere Jezus. Zoals elk detail van Zijn leven een bijzondere betekenis had, was het nu ook zo. De houding van Jezus was een aanmoediging voor gelovigen om zich tot Christus te wenden. Deze aanmoediging geldt ook voor volwassenen die zich ervan bewust zijn dat ze feitelijk maar zwak en nietig zijn, en niets betekenen in het licht van de dood en van de eeuwigheid. Het opvoeden van kinderen is niet eenvoudig, en het wordt eigenlijk alleen maar lastiger als ze ouder worden. De jaren die we met tieners doorbrengen gaan lang niet altijd over rozen. Het is de kunst om door alle opvoedingsperikelen heen ernaar te zoeken om van hen te houden, want juist die onvoorwaardelijke liefde zal het verschil uitmaken. Er komt een dag dat je gaat genieten van de relatie die je hebt met je voormalige tieners die ineens tot volgroeide zorgzame volwassenen blijken te zijn opgegroeid. Ze zijn in een levensfase terecht gekomen die je als ouders veel vreugde en bemoediging zal geven. Ouders die erin slagen tieners lief te hebben, zullen succesvolle ouders zijn. Ons grote voorbeeld is Jezus. 

De kinderen die naar Hem toegebracht werden, waren niet ziek. Nergens blijkt dat ze lichamelijke genezing nodig hadden. Het ging de ouders / opvoeders ook niet om enige vorm van onderwijs. De mensen die hen moesten verzorgen bekommerden zich meer om hun zielenheil, dat was in hun optiek het allerbelangrijkste. Ze geloofden dat de zegen van de Heere Jezus hun ziel goed zou doen. Ze brachten hun kinderen naar Hem toe omdat ze graag wilden dat Jezus ze aan zou raken. Ze wisten al wel zoveel over Hem dat ze erop hoopten dat Hij ook het hart van hun kinderen aan zou raken. Er is nog helemaal niets veranderd sinds die tijd. Wij mogen onze kinderen ook met woorden en daden bij Christus brengen nu Hij in de hemel is. We moeten ons geloof daarin oefenen dat Zijn genade oneindig groot is in de beloften die Hij aan ons en onze kinderen heeft gedaan. 

Zoals bijna altijd stond Christus alleen in Zijn overtuiging. Zijn leerlingen bestraften de ouders die hun kinderen naar Hem toebrachten. Toen Jezus dat in de gaten kreeg, werd Hij woedend. Christus was heel boos op Zijn eigen leerlingen als ze mensen de moed en de mogelijkheid ontnamen om zelf naar Hem toe te gaan, of hun kinderen bij Hem te brengen. “ Laat die kinderen bij Mij komen. Houd ze niet tegen. Want Gods nieuwe wereld is er juist voor hen. “ zei Hij ontstemd. Verbluft lieten de leerlingen de kinderen toen maar naar Hem toegaan. “ Luister goed naar Mijn woorden. “ vervolgde Jezus Zijn gesprek. “ Je moet openstaan voor Gods nieuwe wereld. Net zoals een kind dat doet. Anders kun je er niet binnenkomen. “ Jezus sloeg Zijn armen om de kinderen heen. Hij legde Zijn handen op hen en zegende hen. 

Kinderen en ook pubers hebben er – net als volwassenen trouwens – behoefte aan te weten dat mensen in hun omgeving van hen houden. Onderzoek heeft uitgewezen dat ouders de meeste invloed hebben op het leven van een puber, nog veel meer dan hun eigen leeftijdsgenoten. De sleutel om de deur naar hun hart open te krijgen bestaat er uit dat we liefde uitdrukken in een taal die ze begrijpen. Of dat nu een omarming, of een andere vorm van goede communicatie is. Jezus heeft het ons voorgedaan. Hij omarmde de kinderen, en zegende hen. Kinderen en jongeren zijn hartelijk welkom aan de genadetroon. Jezus is gekomen om het Koninkrijk van God onder de mensen op te richten.

Hij maakte van de gelegenheid gebruik om te verklaren dat ook kinderen Zijn onderdanen mochten zijn. Er moet iets van de aard en de natuur van een kind gevonden worden in mensen die Christus willen erkennen als hun Heer. Wij moeten het koninkrijk van God als een kind willen ontvangen. Zoals een kind nog een onbeschreven blad papier is, moet onze geest leeg zijn voor de Heilige Geest. Zo kan Hij erop schrijven wat Hij wil. Kleine kinderen zijn afhankelijk van de wijsheid en zorg van hun ouders. Zo zijn de gelovigen dat ook ten opzichte van het Koninkrijk van God. Jezus deed veel meer dan Hem gevraagd werd. Zo is God, alles bij Hem is overvloed. 

One response to “Marcus 10 : 14 – 16

  1. You are truly a just right webmaster. This site loading speed is incredible.

    It seems that you are doing any distinctive trick.
    In addition, the contents are masterwork. you’ve done a excellent task on this topic!
    Similar here: <a href="[Link deleted]online
    and also here: <a href="[Link deleted]

Geef een reactie