Maleachi 4 : 1 – 6

Hoewel ons leven hier op aarde ons vaak helemaal in beslag neemt, komt de wederkomst van Christus eraan. De profeet Maleachi was een getuige voor de Kerk van God. Hij had de opdracht om tegen zonde en zondaars te getuigen. In zijn tijd zou de profetie ophouden. Het leek wel alsof hij de vlam van de woorden en de waarschuwingen van God nog éénmaal helder door wilde geven. Door het geloof zag hij de komst van de Messias helder voor ogen. Hij deed een oproep aan het volk om de wet van Mozes te blijven gedenken, terwijl zij in afwachting waren van het Evangelie van Jezus Christus Zelf. 

De dag van de Heere waarover Maleachi het had, beschreef de profeet dan ook tweeledig. Het was aan de ene kant een dag van toorn en van hitte des vuurs voor alle mensen die zich door hun ongeloof tegen Christus zouden blijven verzetten. Aan de andere kant zou deze dag een heerlijke dag worden voor mensen die Hem trouw zouden blijven, Hem zouden eren, dienen en vrezen met hun hele hart. 

De oordeelsdag – de dag die komen zal – is een dag waarop Christus een verblijdend licht zal zijn voor mensen die Hem trouw blijven. Christus kwam in de wereld om een Heelmeester te zijn, voor mensenharten en mensenzielen. Dit eschatologisch vooruitzicht is uiterst belangrijk omdat het voorkomt dat wij ons verkijken op een zichtbare werkelijkheid. De dag van de Heere zal definitief een scheiding brengen tussen goddeloze en godvrezende mensen. De eersten zullen dan worden prijsgegeven aan een vernietigend oordeel, terwijl de kinderen van God leven in de heilbrengende zegen van de gerechtigheid van God. Als je de woorden van Maleachi – die de wooren van Jahweh zelf waren – gelooft, dan gaat er voor een gelovige een geruststellende gedachte van uit in een donkere coronatijd. Een tijd vol onzekerheden. Veel mensen zijn ziek of voelen zich eenzaam. Maar de omstandigheden zijn niet leidend. De woorden van Maleachi laten wel de urgentie zien om te leven naar de wet van God. 

De slotverzen van Maleachi over de komst van Elia hebben in het Jodendom de levendige verwachting gewekt van de komst van Elia die het volk zou voorbereiden op de komst van de Messias. Later zou Jezus Zelf duidelijk maken dat deze vurige profeet Johannes de Doper was. ( Matth. 11 : 14 / 9 : 13 ) 

In Openbaringen 11 : 3 wordt echter iets gezegd over de komst van twee getuigen die in hun optreden zouden lijken op Elia en Mozes. Als je deze gedachte in ogenschouw neemt, dan zou de profetie van Maleachi nog niet vervuld zijn geweest met de komst van Johannes de Doper. Omdat het volk Israël ook nog niet overtuigd is van de geloofwaardigheid van de komst van de Messias in de persoon van de Heere Jezus, is er ruimte om te denken dat de profetie van Maleachi meerdere lagen heeft. Want ook de oordeelsdag is nog niet aangebroken. 

De Joden hebben later de gedachte ontwikkeld dat de profeet Elia op het Pesachfeest terug zou komen. Dan zou zijn komst een voorbode zijn van de daadwerkelijke vrijheid die aanbreken zal bij de komst van de Heere. Daarom lezen ze op de sabbat die voorafgaat aan het Pesachfeest altijd de laatste woorden van de profetie van Maleachi. Op de sederavond zetten ze de deur open en staat er aan tafel een extra bord gereed, als teken dat Elia welkom is. Er wordt een wijnbeker voor hem ingeschonken, waarvan niemand drinken mag. 

De belangrijkste woorden uit de profetie van Maleachi moet je lezen terwijl je je realiseert dat de profetie vierenhalve eeuw niet meer gehoord zou worden. Maleachi vatte als het ware de belangrijkste boodschap nog eens samen. De Joden moesten niet verwachten nog meer uitspraken van de Geest der profetie te horen, tot aan het begin van het Evangelie van de Messias! 

 

One response to “Maleachi 4 : 1 – 6

  1. You’re in point of fact a just right webmaster.
    This website loading velocity is incredible. It kind of feels that you’re doing any distinctive trick.
    Furthermore, the contents are masterwork. you have performed a
    excellent process on this matter! Similar here: <a href="[Link deleted]sklep and also here: <a href="[Link deleted]sklep

Geef een reactie