Magnificat ( 3 )

Hij toont Zijn macht en kracht
En drijft uiteen wie zich verheven wanen.
Heersers stoot Hij van hun troon
En wie gering zijn, geeft Hij aanzien.
( Lucas 1 : 51, 52 ) 

De beeldspraak over ‘ de sterke arm van God ‘ vind je ook terug in psalm 89 : 11 / 118 : 15, 16. Deze uitspraak herinnert met name aan de uittocht uit Egypte. De sterke arm van God staat symbool voor het krachtdadig heilshandelen van God. De hoogmoedigen – hun situatie wordt getypeerd met de woorden: ‘ in de overleggingen van hun hart ‘ wat je ook wel zou kunnen vertalen met: ‘ in hun verwaandheid of eigendunk.’ Ze worden op die manier getypeerd omdat ze zich tegen God en Zijn geboden verzetten, in tegenstelling tot de mensen die Hem vrezen, en degenen die nederig zijn in hun uitleving. Ze worden verstrooid op de manier waarop een wolf een kudde schapen uitéénjaagt omdat ze zich gezamenlijk hard maken om oppositie te voeren tegen God de Vader en de Heere Jezus Christus, de Messias. 

Het is opmerkelijk dat Maria de voltooide tijd gebruikte in haar lofzang. Er staat in vs 51 – 53 dat Hij een krachtig werk gedaan heeft, Hij heeft verstrooid en Hij heeft machtigen van de troon gestoten. Het wordt weergegeven alsof alles al volbracht is, terwijl de Messias en Zijn voorloper nog niet eens geboren waren, laat staan dat zij hun Missie al volbracht hadden. Je kunt hieruit de conclusie trekken dat Maria vol geloof moet zijn geweest. 

Deze gedachte komt vanuit het Oude Testament. De profeten bezongen daar al in allerlei toonaarden de verwachting dat God aan het eind der tijden een politieke omwenteling teweeg zou brengen en zo definitief een einde zou maken aan onrecht en onderdrukking. ( bv Joël 4 : 1 – 8 / Amos 9 : 11 – 14 / Zach. 14 ) Het hoogtepunt was de verwachting van een Messiaans Vrederijk ( Jesaja 65 – 66 ). Het was een feit dat in de geschiedenis van Israël allerlei goddeloze vorsten het de Israëlieten onmogelijk hadden gemaakt om de Heere in vrijheid te dienen. Daarom valt het goed te begrijpen dat het volk het Messiaanse heil vaak combineerde met politieke onafhankelijkheid en herstel van het koningshuis van David. ( Amos 9 : 11 ) Door deze onafhankelijkheid zou immers de ruimte geschapen worden om God in alle vrijheid te dienen. ( vs 74, 75 )

Bij machthebbers is gedacht aan machthebbers in de negatieve zin van het woord, het waren mensen die het volk onderdrukten terwijl zij zich tegen God en Zijn geboden verzetten. 

Bij de verhoging van de nederigen moet je denken aan Maria, die verhoogd werd om de moeder van de Messias Zelf te worden. Maria zag door het geloof de werkelijkheid van het Kind. Maar er is meer. Maria noemde nederigen – een meervoud. Deze meervoudsvorm suggereert een bredere en algemenere toepassing, namelijk uitredding en eerherstel voor mensen die te lijden hebben van onderdrukkers, van mensen die het hen onmogelijk maken om God te dienen. ( vergelijk voor dit vers 1 Sam. 2 : 7 – 8 / Job 5 : 11 / 12 : 19, 21 / Ezech. 21 : 31 )  

2 responses to “Magnificat ( 3 )

 1. I see You’re actually a just right webmaster.
  The site loading speed is amazing. It kind of feels
  that you are doing any unique trick. Also, the contents are masterpiece.

  you’ve done a fantastic process in this topic!
  Similar here: <a href="[Link deleted]online and also
  here: <a href="[Link deleted]sklep

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *