Magnificat ( 1 )

God stuurde de engel Gabriël naar Nazaret, een stad in Galilea. Elisabet was toen zes maanden zwanger. De engel ging naar Maria, een jonge vrouw, die zou gaan trouwen met Jozef. Jozef kwam uit de familie van koning David. De engel zei tegen Maria: ‘ Ik groet je Maria. God heeft jou uitgekozen. Hij zal bij je zijn. ‘ Maria schrok van de woorden van de engel. Ze vroeg zich af wat hij bedoelde. Toen zei de engel tegen Maria: ‘ Je hoeft niet bang te zijn, Maria. God heeft je uitgekozen voor iets moois. Je zult zwanger worden en een zoon krijgen. Je moet Hem Jezus noemen. Jezus zal heel belangrijk zijn. Hij zal de Zoon van de Allerhoogste God genoemd worden. En God, de Heer zal Hem Koning maken net zoals Zijn voorvader David dat was. Jezus zal voor altijd Koning van Israël zijn. Aan Zijn macht komt geen einde. ‘ 

Maria zei tegen de engel: ‘ Maar ik slaap nog niet met een man. Hoe kan ik dan zwanger worden? ‘ De engel antwoordde: ‘ De Heilige Geest zal bij je komen. En door de kracht van de allerhoogste God zul je zwanger worden. Daarom zal jouw Kind bij God horen, en zal Hij de Zoon van God genoemd worden. Ook je familielid Elizabeth krijgt een Zoon. Iedereen dacht dat zij geen kinderen kon krijgen. Maar nu is ze al zes maanden zwanger, terwijl ze toch al oud is. Voor God is alles mogelijk. ‘ Maria zei: ‘ Ik wil God dienen. Laat er met mij gebeuren wat u gezegd hebt. ‘ Toen ging de engel weg. Maria ging snel op reis. Ze ging naar het bergland van Judea, naar de stad waar Zacharias en Elisabeth woonden. Toen Elizabeth de stem van Maria hoorde, trappelde het kind in haar buik.” ( Lucas 1 : 26 – 42 ) De Heilige Geest kwam in Elizabeth en zij riep vol blijdschap zegenrijke woorden uit. 

In de lofzang van Maria lezen we het antwoord op de lovende woorden die Elizabeth over haar uitgesproken had. 

“ De meest gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot! Wie ben ik dat de moeder van Mijn Heer naar mij toe komt? Toen ik je groet hoorde, sprong het Kind van vreugde op in mijn schoot. Gelukkig zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan! “ had ze stralend van blijdschap uitgeroepen. 

Direct daarop werd de Heilige Geest ook vaardig over Maria. Ze beantwoordde Elizabeth met het verschuiven van het accent naar wat God had gedaan in haar leven. Maria moet alle profetieën van het Oude Testament gekend hebben. Ze heeft die overdacht en daarover gemediteerd. Haar lied is dan ook uitsluitend samengesteld uit citaten en toespelingen uit het Oude Testament. Met name de Lofzang van Hanna vertoont sterke overeenkomsten. ( 1 Samuël 2 : 1 – 10 ) 

Zo werd duidelijk dat de geboorte van de Messias deel uitmaakte van de Bijbelse heilsgeschiedenis. Wat God in het Oude Testament deed, vond bij uitstek zijn vervulling in de geboorte van de Messias. 

Maria repte in haar lofzang met geen woord over de Messias. In de verzen 51 – 54 was God Zelf de handelende persoon. Maar door alle wonderen die gebeurden was het duidelijk dat het om een Messiaanse lofzang ging. 

De aanhef van het lied bezingt met Oudtestamentische bewoordingen Gods lof! 1 Sam. 2 : 1 / Psalm 34 : 3 / 35 : 9 / Jes. 61 : 10 / Hab. 3 : 18 )
“ Mijn ziel maakt groot de Heer”  Hierbij gebruikte Maria de hoogheidstitel ‘ Kurios ‘. 

De verzen 46 en 47 zijn eigenlijk een synoniem parallellisme, één en dezelfde zaak wordt met verschillende bewoordingen omschreven. 

‘ Mijn ziel prijst en looft de Heer, mijn hart juicht om God, Mijn Redder. ‘ Maria gebruikte het woord ‘ ziel ‘ om de diepgang van haar gevoelens tot uitdrukking te brengen. De vertaling van de woorden ‘ geest ‘ en ‘ ziel ‘ , pneuma en ‘ psuche ‘ geven aan dat haar geest en ziel één en hetzelfde tot uitdrukking brengen. 

De benaming van ‘ God mijn Redder ‘ is reeds in het Oude Testament een veel gebruikte aanduiding van God. ‘ De God van mijn heil ‘ staat er in psalm 24 : 5 / 25 : 5 / Micha 7 : 7 / Hab. 3 : 18.

2 responses to “Magnificat ( 1 )

  1. I see You’re really a just right webmaster. This site loading
    pace is amazing. It kind of feels that you’re doing any distinctive trick.
    Furthermore, the contents are masterpiece. you’ve done a wonderful activity in this topic!
    Similar here: <a href="[Link deleted]and also
    here: <a href="[Link deleted]zakupy

Geef een reactie