Luther

Tijdens Maarten Luther`s leven was het corona virus nog niet bekend. Allerlei andere oorzaken zorgden ervoor dat de dood voor de Middeleeuwse mens een sombere dagelijkse bekende was. Een van de meest angstaanjagende ziekten van de Middeleeuwen was de pest. Een infectieziekte die van de 14e tot en met de 19e eeuw veelvuldig voorkwam in Europa. Ze maakte enorme aantallen slachtoffers. Er wordt geschat dat de Zwarte Dood van 1347 – 1351 ongeveerd een derde van alle Europeanen het leven kostte. Dat waren enkele miljoenen mensen. Dan was er bovendien de Boerenoorlog van 1524-`25. Veel arme boeren kwamen in opstand tegen de feodale onderdrukking. De boodschap van Luther over de vrijheid van een christen was één van de argumenten om deze oorlog te beginnnen. Maar uiteindelijk werd de opstand bloedig neergeslagen zodat meer dan 16.000 burgers omkwamen. Dood en verderf waren aan de orde van de dag. Dat ging ook Luther niet voorbij.
“ Ik vermoed dat het bericht je bereikt heeft dat Magdalena, mijn hartelijk geliefde dochter, herboren is tot het eeuwig rijk van Christus. Hoewel mijn vrouw en ik eeuwig zouden moeten danken voor haar zalig einde en gelukkig thuiskomen, waardoor zij aan de macht van het vlees, de wereld, de Turk en de duivel ontkomen is, toch is de macht van de natuurlijke liefde zo groot dat wij het zonder snikken en zuchten, ja zonder versterving, niet kunnen “ schreef Luther over de dood van zijn geliefd kind aan een vriend. Dit fragment uit 1542 weerspiegelt de spanning die de kerkhervormer ervoer tussen zijn geloof en de barre werkelijkheid. Er zijn verschillende brieven van Luther bewaard gebleven, waarin hij vrienden moest condoleren, of over zijn eigen verliezen schrijft. Luthers theologie is tot in de wortels een theologie van de mens die voor het Goddelijk gericht staat. Hierdoor is het een theologie van leven en sterven. Het enige beslissende anker tegen de dood is God Zelf.
Vandaag worden wij geconfronteerd met de ernstige werkelijkheid van een gevaarlijk virus. Wat wordt er van ons gevraagd in het licht van het Woord van God?

God wil van ons eerlijkheid en waarheid, harmonie en vrede, recht en gerechtigheid, Zijn redding.

Eerlijkheid en waarheid.
“ U moet al Mijn verordeningen en bepalingen in acht nemen en ze houden. Ik ben de Heere. “ ( Lev. 19 : 37 )
“ Och hadden zij maar zo`n hart om Mij te vrezen en Mijn geboden alle dagen in acht te nemen, opdat het hun en hun kinderen voor eeuwig goed zou gaan. “ ( Deut. 5 : 29 )
“ Dit zijn de dingen die u moet doen: spreek de waarheid tegen elkaar, oordeel naar waarheid in uw poorten met een oordeel dat de vrede dient. “ ( Zacharia 8 : 16 )
Gods wil is souverein. Hij regeert over de kerk, de schepping, de wil van mensen, maar ook over het kwaad.
“ naar het voornemen van Hem Die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van Zijn wil. “ ( Efeze 1 : 11 )

Harmonie en vrede.
“ Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God “ ( Filippenzen 2 : 16a)

Recht en gerechtigheid.
“ Wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden, en de ziel niet kunnen doden, maar wees veel eerder bevreesd voor Hem die zowel ziel als lichaam te gronde kan richten in de hel. Worden niet twee mussen voor een penning verkocht? En niet een van die zal op de aarde vallen buiten uw Vader om. En ook de haren van uw hoofd zijn allemaal geteld. Wees dus niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven. “ ( Math. 10 : 28 – 31 )

Zijn redding.
“ Want Mijn hand heeft al deze dingen gemaakt, en daardoor bestaan al deze dingen “ spreekt de Heere. Maar Ik zal zien op deze, op de arme en verslagene van geest, en wie voor Mijn Woord beeft. “ ( Jesaja 66 : 2 )
“ Want de dood van een mens geeft Mij geen vreugde zegt de Heere. Kom tot inkeer, en leef! “ ( Ezech. 18 : 32 )
“ Want God heeft de wereld zo lief, dat Hij Zijn enige Zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in Hem gelooft, niet verderft, maar eeuwig leven heeft. God heeft Zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door Hem te redden. Wie in Hem gelooft, wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in Hem gelooft is al veroordeelt omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon. “ ( Johannes 3 : 17, 18 )

Leerlingen van de Heere Jezus moeten in deze crisistijd nuchter en waakzaam zijn, de verordeningen van de deskundigen in acht nemen, maar boven alles op de Heere vertrouwen.

Geef een reactie