Lucas 2 : 41 – 50

Jezus was twaalf jaar geworden. Het was de vaste gewoonte van de Joden om elk jaar het Paasfeest te Jeruzalem te vieren. Dit jaar mocht Jezus ook mee. Joodse geleerden zeggen dat kinderen van twaalf jaar moeten beginnen met van tijd tot tijd te vasten om een zoon der wet te worden. Zo reisde Jezus naar Jeruzalem. Pesach is een van de belangrijkste feesten in het Jodendom. Het einde van de Joodse slavernij in Egypte werd herdacht, en daarmee de bevrijding van het Joodse volk van de slavernij. Pesach duurde zeven of acht dagen en begon op sederavond met een uitgebreide maaltijd. De aanwezige kinderen lazen teksten voor uit de Haganah, er werden liederen gezongen en vragen gesteld die te maken hadden met de vraag waarom deze avond zo anders was dan alle andere avonden. Na de ballingschap werd de sederavond afgesloten met de uitroep: “ volgend jaar in Jeruzalem! “ 

Voor Jezus was dit een realiteit. Hij mocht mee naar de geliefde stad en kwam zodoende in het heiligdom terecht. Vol enthousiasme en liefde vierde Hij het grote feest in het huis van Zijn Vader. Toen de feestdagen voorbij gegaan waren, reisden Jozef en Maria met vele andere pelgrims terug naar huis. Ze hadden er geen erg in dat Jezus in Jeruzalem gebleven was en dachten dat Hij met leeftijdsgenoten of familieleden meeliep. Pas aan de avond van de eerste dag kregen ze er erg in dat dit helemaal niet het geval was. Eerst een beetje, maar later echt ongerust haastten de ouders van Jezus zich terug naar Jeruzalem. Ze liepen opnieuw door de smalle straatjes van de stad, en gingen alle wegen en plekken na waar ze geweest waren. Nergens zagen ze Jezus. Tot ze na drie dagen het tempelcomplex weer opliepen. Daar vonden ze Jezus. Hij zat in de tempel bij de leraren die daar waren. Verbijsterd keken ze naar het tafereel dat zich voor hun ogen afspeelde. Daar zat hun Zoon te luisteren en vragen te stellen. Iedereen die Hem hoorde praten was verbijsterd over Zijn kennis. In het hart getroffen bleven Jozef en Maria even staan. Toen zei Maria verwijtend: “ Kind, waarom heb je dit gedaan? Je vader en ik waren zo ongerust! “ Maar Jezus keek haar niet-begrijpend aan en antwoordde Zijn moeder: “ Waarom hebben jullie Mij gezocht? Ik moet doen wat Mijn Vader bepaald heeft, dat wisten jullie toch? “ Nee, dat wisten Jozef en Maria helemaal niet! Ze waren de woorden van de engel vergeten, ze hadden de natuurlijke Jezus gezocht. Jezus legde niets verder uit. Zonder een woord te zeggen stond Hij op en ging met Zijn ouders mee terug naar Nazaret. Gehoorzaam en gewillig pakte Hij Zijn leven weer op. Maria keek Hem vaak opmerkzaam aan, en lette op al Zijn doen en laten. Ze bleef nadenken over alles wat er gebeurd was. Het kind Jezus groeide op en werd steeds meer en dieper ingeleid in de geheimen van het koninkrijk van Zijn Vader. God hield van Hem, en de mensen ook. Zijn ziel nam toe in wijsheid en in alle vermogens van de menselijke ziel. Het beeld van God scheen steeds helderder in Hem. ( de Bijbel in gewone taal, MH, SB ) 

Geef een reactie