Koningin

Koningin Maxima 

HM Koningin Máxima – 02

Vandaag viert onze koningin haar verjaardag. We feliciteren haar van harte en wensen haar Gods zegen toe, samen met haar echtgenoot Zijne Majesteit koning Willem-Alexander hun dochters de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane. Een koningin is het vrouwelijk staatshoofd van een koninkrijk ofwel de gemalin van de koning die die positie bekleed. We zijn erg dankbaar voor ons koningspaar. Wat zegt de Bijbel over een koningin? Een mooie gelegenheid om daar eens over na te denken. 

De Bijbel noemt koningin Ester en de koningin van Seba als schitterende voorbeelden van vrouwen die het geluk van hun volk zochten.  

De koningin van Seba was een zelfstandige vrouw die lange reizen aflegde en handelsmissies tot een goed einde bracht. 

Om haar beter te leren kennen moeten we teruggaan naar de regeringstijd van koning Salomo die zich op het hoogtepunt van zijn roem en eer bevond. Salomo genoot veel aanzien. Hij had een tempel gebouwd waarvan de schoonheid en kostbaarheid nooit door latere vorsten geëvenaard zou worden. Scholen of universiteiten hoefde hij niet te bouwen, want zijn eigen paleis was een academie. De naam en faam van Salomo gingen de hele wereld over. De koningin van het land Seba hoorde ook over hem. Ze hoorde dat Salomo erg wijs was, en een geleerdheid bezat die van God vandaan kwam. Dat vond ze bijzonder intrigerend, en ze wilde graag weten of het echt zo was. Daarom besloot ze zelf naar Salomo toe te gaan om hem allerlei ingewikkelde vragen te stellen. 

De Bijbel noemt deze vorstin ook wel de koningin van het zuiden omdat Scheba waarschijnlijk in het zuidwesten van het Arabische schiereiland, het huidige Jemen lag. Dit land grenst in het noorden aan Saoedi- Arabië en in het Oosten aan Oman. Scheba was de woonplaats van de Sabeeërs. Ze worden genoemd in het boek Job. ( 1 : 15 ) en Jesaja. ( Jes. 45 : 14 ) Het volk stond bekend om zijn goud, zijn handel in edelstenen, parfums en zeldzame kruiden. De christenen uit Ethiopië zijn ervan overtuigd dat ze uit hun land kwam, en dat de latere koningin van Candacé haar opvolgster was. ( Handelingen 8 : 27 ) Er liepen handelsroutes van India en oostelijk Afrika naar Damascus en Gaza. Strabo, Plinius de Oudere en andere klassieke schrijvers halen vaak dit koninkrijk en zijn rijkdommen aan. De oudheidkundige opgravingen hebben hun beweringen bevestigd. 

De koningin kwam in de eerste plaats naar Jeruzalem om haar nieuwsgierigheid te bevredigen. Ze wilde bovendien iets leren van de wijsheid van Salomo zodat ze beter in staat zou zijn om haar eigen land te besturen naar de vernieuwende principe`s van Salomo`s politiek. Wat ze echter vooral op het oog had was onderwezen te worden in de geheimen van het koninkrijk van God.  ( Matth. 12 : 42 ) De koningin had een groot gevolg bij zich zoals dat bij haar positie paste. De schatrijke vorstin had niets van Salomo nodig, zij bracht zelf meer dan genoeg mee om de kosten die gemaakt werden voor het onthaal aan Salomo te vergoeden. De gaven die ze meebracht logen er niet om: ze bracht goud, edelstenen en specerijen met zich mee. Daarvan konden vele academische leerjaren betaald worden. De koningin reed Jeruzalem binnen met een grote groep kamelen en een stoet dienaren. De kamelen torsten kostbare geschenken op hun rug. 

Koning Salomo was aangenaam verrast met dit hooggeplaatste bezoek. Hij verwelkomde de koningin met haar hele gevolg en stelde haar in de gelegenheid om alle vragen te stellen die ze op haar hart had. Het resultaat was verbluffend. De koning beantwoordde de moeilijkste vragen van de koningin tot haar volle tevredenheid. Het maakte niet uit of ze betrekking hadden op de natuur, de moraal, de politiek of de godsdienst. Ongetwijfeld heeft Salomo haar vooral verteld over de Elohim, over Zijn wetten en over de tempeldienst. 

De koningin was sprakeloos. Dit was haar nog niet eerder overkomen. Ze kwam diep onder de indruk van alles wat ze zag en hoorde aan het hof. Naast alle kennis die ze opdeed bewonderde ze ook het tempelcomplex, de inrichting van het paleis, de maaltijden die dagelijks werden bereid en die ze aan zijn tafel genoot, en de hofetiquette die feilloos was. Alle dienaren zaten op hun toegewezen plaats en iedereen werd bijzonder stijlvol bediend. Dat was allemaal nog niets in vergelijking tot de vroomheid en wijsheid van Salomo en de tempeldienst die de koning in ere hield. 

De koningin zag de offers die Salomo in de tempel van de Heer bracht, en ze was daarvan diep onder de indruk. Ze zei tegen de koning: “ Alle berichten die mij in mijn eigen land ter ore kwamen, kloppen precies. Uw wijsheid is bewezen. Ik kon het niet geloven, maar nu heb ik het zelf gezien. Ik zeg eerlijk dat ik de helft nog niet gehoord had, de werkelijkheid van uw koninkrijk overtreft alles. U bent wijzer en rijker dan ik in de verste verte had kunnen denken. Uw personeel mag zich gelukkig prijzen omdat ze altijd in de gelegenheid zijn om kennis te vergaren, en van uw spreuken te leren. Ik dank de Heere, uw God! Hij houdt zoveel van Zijn volk dat Hij u uitkoos om hen goed en rechtvaardig te leiden. “ Nadat de koningin dat had gezegd, gaf ze koning Salomo 3600  kilo goud, veel edelstenen en veel geurige olie en kruiden. Het was een uniek geschenk, de koning zou nooit meer een dergelijke gave ontvangen. 

Salomo, op zijn beurt, overlaadde de koningin met geschenken. Maar hij gaf haar bovenal wijsheid, inzicht en kennis. Met goede gaven overladen ging de koningin terug naar haar land. Zonder dat ze het besefte was ze een profetische afschaduwing van de geschenken die de wijzen uit het Oosten eeuwen later de Christus zouden brengen. ( Matth, 2 : 11 ) Ze was het type van een mens dat de Heere Jezus gevonden had en niets liever wilde dan God de eer en dank toebrengen die Hij waardig is. Jezus Zelf zou haar geschiedenis later aanhalen als beschamend voorbeeld voor de Joden in Zijn dagen, ( Matth. 12 : 42 ) 

Wie door God wordt geleerd, leert om Hem een hart en leven vol dank toe te brengen. Dit geschenk zal Hem veel aangenamer zijn dan edelstenen, goud of specerijen. ( Alle SBijbels en Vertalingen, MH ) 

2 responses to “Koningin

  1. I see You’re truly a just right webmaster. This site loading pace is incredible.

    It sort of feels that you’re doing any distinctive trick.

    Moreover, the contents are masterwork. you have done
    a wonderful task on this subject! Similar here: <a href="[Link deleted]and also here: <a href="[Link deleted]online

Geef een reactie