20 jaar getrouwd!

 

Wij zijn gezegend met ons koningspaar. Ze hebben een samenbindende rol in ons land, en geven zich met grote inzet aan de vertegenwoordiging van Nederland, in binnenland en daarbuiten.  Op een dag als vandaag, de dag dat ze 20 jaar getrouwd zijn, komt dat weer eens extra duidelijk naar voren.

Boven alle koningen hier op aarde staat de Heere. Bijzonder hoe Hij een voorbeeld wil zijn, en koningen wil helpen om met wijsheid te regeren. God is in de eerste plaats Koning van de hemel. Zelfs koning Nebukadnezar  – een heidense koning – erkende Hem dusdanig. “ Ik, Nebukadnezar, roem en verheerlijk de koning van de hemel! Al Zijn daden zijn juist, en Zijn paden zijn recht.” zei hij. Dat betekent; “ Hij houdt Zijn Woord. “ Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, en Zijn Koninkrijk is van geslacht tot geslacht.” ( Daniël 4: 34 )
De Heere is een Koning vol majesteit! Psalm 24 weidt daar verder over uit. In deze psalm wordt de intocht van de Heere in de stad Sion bezongen. Waarschijnlijk is zij ter gelegenheid van het overbrengen van de ark van het verbond naar Jeruzalem gecomponeerd. Tevens is het een leerdicht dat laat zien hoe iemand toegang kan krijgen tot het heiligdom van God. Volgens de Talmud werd ze iedere eerste dag van de week gezongen.

 

Maar de Heere is tevens de Koning van de aarde. “Van de Heere is de aarde, en alles wat er leeft. De wereld en wie daar op wonen. God heeft de aarde op de zeeën gegrondvest, en verankerd op de stromen.” Dat klinkt indrukwekkend, en dat is het ook! De aarde wordt voorgesteld als een bouwwerk met funderingen die voor stabiliteit zorgen. ( lees psalm 18: 16/ 75: 4 / 82: 5 / 1 Sam. 2: 8 / Spreuken 8: 29 ) Daar is God de Bouwmeester van.Wat een wijsheid, denkvermogen en goddelijke volkomenheid is daarvoor nodig geweest! De Heere is de Heer van de Hemelse machten, de Koning vol Majesteit. “Koning vol Majesteit” is één van de titels die het Oude Testament vaak gebruikt. De Heere wordt voorgesteld als koning, omringd door Zijn hof dat gevormd is door engelen die Hem dienen. ( 1 Sam. 1 : 3 )  De stabiliteit waar de Heere voor zorgt in de fundatie van de aarde, is een voorbeeld voor een goed functionerend koningschap van aardse vorsten.
God is een machtige Koning. “ De Heere, de Allerhoogste, is vreselijk. Een groot Koning over de hele aarde. Volken dwong Hij voor ons op de knieën, naties legde Hij onder onze voeten. Hij koos voor ons een eigen land.” zegt psalm 47. Het fantastische en unieke bij God is, dat onderwerping aan Hem geen enkel negatief aspect inhoudt, integendeel. Het is een vreugdevolle onderwerping! Buigen voor God is:  leven in Zijn nabijheid. Opnieuw een prachtig voorbeeld voor een goed functionerende aardse monarchie.
Psalm 95 roept ons op om hier met blijde aanbidding bij aan te sluiten . “ Kom, laten wij jubelen voor de Heere. Juichen voor onze Rots, onze Redding. Laten wij Hem naderen met een loflied. Hem toejuichen met gezang! De Heere is een Machtige God. Een machtige Koning, boven alle goden verheven. Hij houdt in Zijn handen de diepten der aarde. De toppen van de bergen behoren Hem toe. Van Hem is de zee, door Hem gemaakt. Ook het droge, door Hem gevormd.” ( Psalm 95: 1 – 5 )
Deze schitterende psalm doet een dubbele oproep. Eén om de Heere te aanbidden ( vs 1 – 7 ) en één om Zijn heerschappij te erkennen.  ( vs 7b – 11 ) Zo zullen wij gelukkig en blij van hart mogen leven. En zo mogen wij ook ons koningshuis van harte toejuichen.
Koningen, koninkrijken en dynastieën hier op aarde komen en gaan. Vele graftombes in koninklijke criptes getuigen daarvan. Maar de Heere Jezus blijft, tot in eeuwigheid. “ Aan de Koning der eeuwen, de Onvergankelijke, Onzichtbare, en Enige God zij de eer en glorie tot in eeuwigheid. “ ( 1 Tim. 1: 17 )

Zoals wij onze koning tijdens zijn kroning plaats zagen nemen op de rijkstroon, zo zetelt God op Zijn hemelse troon. Aan weerszijden van Hem staan alle hemelse machten opgesteld. ( 1 Koningen 22: 19 ) Macht en heerlijkheid, glorie en eer! Alles wijst heen naar de toekomst in de hemel! Gelukkige koning die naar Gods voorbeeld regeren mag. God wil elke dag hulp en bijstand geven. Ik wens ons koningspaar nog veel gelukkige en gezegende jaren, samen met hun kinderen en allen die hen lief en dierbaar zijn!

Geef een reactie