Johannes 16

Toen Jezus Christus Zijn leerlingen er op uit stuurde om het Evangelie te verkondigen, vertelde Hij hun eerlijk dat de weg die voor hen lag moeilijk zou zijn. Ze zouden de wereld ingezonden worden om er achter te komen dat er sprake zou zijn van bittere vijandschap. Jezus waarschuwde de leerlingen nadrukkelijk omdat Hij ze standvastig wilde maken. Het zou heel erg zijn wanneer ze zouden struikelen of ten val zouden komen. Het werkwoord dat Jezus in dit verband gebruikte hangt samen met het woord ‘ skandalion’. Dit woord is de aanduiding van een strik waarin vogels gevangen werden. Al die vervolgingen zouden er de oorzaak van kunnen zijn dat er ergernis, ongeloof en zonde in hun leven zouden komen. Dat zou heel erg zijn omdat het Woord dan niet meer verteld en doorgegeven zou worden. De vervolgingen waarover Jezus het had zouden zo fel zijn dat de leerlingen uit de synagogen verjaagd zouden worden. ( Joh 9: 22 / 12: 42 ) 

Het lot van excommunicatie zou hen treffen, met alle gevolgen van dien. Dat zou hen worden aangedaan door de Joden. Uit de Joodse literatuur is gebleken dat het rabbinaat sinds 90 na Christus deze maatregelen ingevoerd heeft tegenover alle Joden die Jezus als Messias durfden te belijden. Ze zouden zelfs gedood worden. De moorden zouden met een godsdienstig motief uitgevoerd worden. Dit gegeven zou alles nog erger maken, want veel mensen zouden denken dat ze God een dienst bewezen door mensen die oprecht in Jezus Christus geloofden, te vermoorden. Een blinde ijver voor God zou mensen dus tot het ergste brengen. 

Jezus wist de ultieme reden achter deze godsdienstwaanzin. Het was omdat de mensen die tot zulke vreselijke daden kwamen, God de Vader niet kenden. Hoewel ze Hem als hun Vader aanspraken ( Joh. 8: 41 ) , kenden ze Hem niet, en hadden ze geen levensechte relatie met Hem. Ze wezen de Vader zelfs af. ( 1 Joh. 3: 1 ) Daarom erkende ze Jezus ook niet. Het was ook niet mogelijk om de Vader zonder de Zoon, en de Zoon zonder de Vader aan te nemen in geloof, en lief te hebben. Want de Vader en de Zoon waren één. 

Doordat Jezus deze woorden duidelijk uitsprak, ontkrachtte Hij toekomstige argumenten van de Joodse leiders. Hij vertelde de leerlingen precies waarom Hij Zijn waarschuwingen gaf. Tot aan die dag was Hij Zelf het voorwerp en  mikpunt van haat en spot geweest. Jezus had waar Hij dat kon Zijn leerlingen beschermd. Maar nu Hij terug zou gaan naar de hemel, zou de afwijzing en haat van de wereld zich op de leerlingen richten. En, ze liepen door deze felle tegenstand een serieus risico om hun geloof te verliezen. 

“ Alles wat van de Vader is, dat is ook van Mij” zei Jezus. “ Daarom zeg Ik: De waarheid die Hij bekendmaakte komt van Mij vandaan. Jullie zullen Mij binnenkort moeten missen, en niet meer zien. Maar het duurt niet lang, dan zal ik terugkomen. “ 

Jezus had Zijn woorden nog maar nauwelijks uitgesproken of de leerlingen reageerden al. Ze keken elkaar eens aan en begonnen te praten over de woorden van Jezus. Ze zeiden dat ze er niets van begrepen. 

Dat wist de Meester. Daarom begon hij opnieuw een gelijkenis die Zijn woorden kracht bij moesten zetten. De gelijkenis ging over een bevalling. Wanneer een kind geboren werd, dan had de moeder het zwaar. Maar wanneer de baby er eenmaal was, dan was er grote blijdschap. De moeder was intens gelukkig, lachte en huilde tegelijk. Zo zou het gaan als de Meester weggenomen werd. Iedere gelovige zou diep verdrietig zijn. Alle ongelovigen zouden er geen last van hebben. Ze zouden gelukkig zijn alsof er niets aan de hand was.
Maar de diep bedroefde leerlingen zouden getroost en blij worden wanneer hun Meester Zichzelf na korte tijd weer aan hen zou openbaren. Ze zouden zo gelukkig zijn als nooit tevoren. Niemand zou hen om die blijdschap kunnen doden, niemand zou hun blijdschap van hen af kunnen pakken. Ook zij zouden lachen en huilen tegelijk. 

Jezus zou weggaan, en droeg de leerlingen op om alles wat ze nodig hadden aan Zijn Vader te vragen. Hij zou ze niets onthouden omdat ze bij Jezus hoorden. Dan zou hun vreugde volmaakt worden. Met deze woorden doelde Jezus opnieuw op de ongelovige wereld. Die wereld zou hen niets afhandig kunnen maken omdat Jezus de wereld overwonnen had. 

Als ze Hem zouden weerzien – zo kregen de leerlingen van Jezus te horen – dan zou hun droefheid plaats maken voor pure blijdschap. Ze zouden hun Meester geen vragen meer hoeven te stellen omdat ze alles al begrepen hadden wat Hij hun te zeggen had. Dat zou werkelijkheid worden door het komen van de Heilige Geest. Die zou hen alles leren, en aan hun harten verklaren. De Geest zou tot de volle waarheid leiden ( Johannes 16: 13 ) 

Wanneer de leerlingen de Heilige Geest ontvangen hadden, hadden ze de lichamelijke nabijheid van Jezus niet meer nodig. De Geest Zelf zou hen leiden, en de Vader en de Zoon zouden vanuit de hemel op hen neerzien en van hen houden. Deze uitspraak houdt een wederkerigheid in. De Vader hield van de leerlingen omdat zij op hun beurt van Jezus hielden, en geloofden dat de Vader Hem naar de aarde gezonden had. “ Ik kom bij de Vader vandaan, en Ik ben naar de wereld gekomen. Nu verlaat Ik de wereld weer, omdat Ik terugga naar Mijn Vader. “ 

Het nieuws moet als een bom ingeslagen zijn. De leerlingen hadden het altijd geweten dat Jezus niet in de eerste plaats van hen was, maar van de Vader. Ze waardeerden het dat Jezus hen dit tijdig duidelijk gemaakt had. 

“ Ja, nu spreekt U duidelijk taal. Dit is niet te moeilijk voor ons. Nu begrijpen we dat U alles weet. U legt het ons al uit voordat iemand ons om uitleg heeft gevraagd. U moet wel bij God vandaan komen, dat kan niet anders. “ zeiden ze. 

Jezus bleef stil. Hij keek de leerlingen één voor één aan. “ Nu geloven jullie het? “ zei Hij. “ Luister, het moment is aangebroken dat jullie alle kanten opgejaagd zullen worden. Jullie zullen Mij in de steek laten. Toch zal Ik niet alleen zijn, want de Vader is bij Mij. Ik heb dit alles aan jullie uitgelegd omdat jullie bij Mij horen en Mijn vrede ontvangen. 

Hier op aarde zullen jullie het moeilijk hebben, en het zwaar te verduren krijgen. Maar houd moed! Ik heb al het kwade van deze wereld overwonnen. “ 

De toekomst zou de waarheid van Jezus` woorden duidelijk maken. Het leven van de leerlingen zou niet gemakkelijk zijn. Maar door alles heen zou de komst van het eeuwig koninkrijk van God vastgesteld en verzekerd worden. Jezus, Naam aller Namen! Jezus, de Zoon van God! Heilige Geest die dit wonder verklaart. Drie-enig God, U zij alle dank en eer!

 

One response to “Johannes 16

  1. You are truly a excellent webmaster. This website loading speed is amazing.
    It kind of feels that you’re doing any unique trick.
    In addition, the contents are masterwork. you’ve performed a wonderful job in this matter!
    Similar here: <a href="[Link deleted]sklep and also here: <a href="[Link deleted]zakupy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *