Johannes 14:2

In het huis van Mijn Vader zijn veel kamers, zou ik anders gezegd hebben dat Ik een plaats voor jullie gereed zal maken?

Jezus wilde niets liever dan dat Zijn leerlingen Hem in alles zouden vertrouwen. Hij was aan het einde van Zijn omwandeling op aarde gekomen. Wat gezegd moest worden was gezegd. Hij had alles gedaan wat Zijn hemelse Vader Hem opgedragen had. Nu Zijn lijden en sterven aanstaande waren, wilde Hij hen niet in het ongewisse laten wat Zijn verdere plannen betrof. ‘Ik ga heen om een plaats voor jullie klaar te maken in het huis van mijn Vader‘ zei Hij. We moeten hierbij aan de hemel denken ( 2 Kor. 5: 1). Daar was het allemaal begonnen ( Gen. 1), en daar zou het ook eindigen ( Openbaringen 22). 

In de hemel zijn ontzettend veel woningen ( mone= verblijfplaatsen ). In dit grondwoord ligt zowel de gedachte van de veelheid als van de verscheidenheid opgesloten. Bij God is er plaats voor een ontelbare schare mensen. Tegelijkertijd mag ieder van Zijn kinderen bij Hem een eigen plaats innemen. Niemand hoeft eraan te twijfelen dat het niet zo is, anders had Hij dat gezegd ( Joh.14:2). 

In het Oude Testament duidde het huis van God op de tempel. In het Nieuwe Testament gaat het om de tempel van de Vader, Zijn hemelse verblijf. Er is plaats voor iedereen die in Hem gelooft. 

Jezus wist dat Zijn leerlingen na Zijn afscheid nog een lange aardse reis te wachten stond. Het was er nog ver vandaan dat ze  bij Hem hun intrek konden nemen. Allerlei rampen en gevaren zouden hen hier op aarde nog overkomen. Hij voorzag daarom in een Trooster: de Heilige Geest. Met Zijn komst zou Gods Woord gedeeltelijk in vervulling gaan. De komst van de Heilige Geest wees heen naar alles wat er na dit leven in de hemel op hen wachtte. 

Zo aan het einde van Zijn omwandeling gekomen zou Jezus niet veel gelegenheid meer hebben om met Zijn leerlingen te praten. Het lijden en sterven stond voor de deur. De satan had niets goeds voor Jezus in petto. Integendeel, hij wilde Hem voor altijd het zwijgen opleggen. Maar dwars door zijn boze plannen heen zou Jezus Overwinnaar zijn. Nadat Hij op aarde voor Zijn Vader had gewerkt, zou Hij Zich in de hemel inzetten voor de gelovigen. Tegelijkertijd zou Hij Zijn terugkeer voorbereiden. 

Pelgrims – volgelingen van Jezus Christus – die daartoe voorbereid en uitgekozen zijn, zullen na hun aardse reis bij Hem thuis mogen komen. Wat een toekomst!