Johannes 1:4

In Hem was het Leven
In Hem was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen.
JOHANNES 1:4 (weergave DB 1545) n.a.v. citaat van Luther

Aan het begin van het jaar 2023 komt Luther opnieuw met Jezus Christus aandragen. Er is ook geen enkel ander medicijn, of remedie tegen de narigheid die ons gelijk al bij het begin van het jaar tegemoet komt vanuit het nieuws dat we in de krant lezen of beluisteren. 

 Luther had er een gegronde reden voor om dit te doen. 

De oorsprong van het Woord ligt van voor alle tijden bij God. God bepaalt het wezen van het Woord. ( vgl. 1Joh.1:2) Dit feit herinnert ons aan bepaalde uitspraken van het Oude Testament met betrekking tot de wijsheid. ( zie Spreuken 8:22) Het Woord van God is niet van deze wereld, het maakt deel uit van de werkelijkheid van God. Niets is uitgezonderd, alles is door het Woord van God geworden. Dit Woord van God bleef niet buiten het leven van ons mensen, maar werd er één mee. Het leven dat in het Woord was, werd het licht voor de mensen. 

Bij het woord ‘mensen‘ staat geen nadere aanduiding. Er wordt dus niet zomaar een bepaalde groep mensen bedoeld, het woord heeft een universele strekking. 

Het Woord is een Licht voor alle mensen op aarde, ongeacht in welke situatie wij ons bevinden. 

Al het leven komt van Hem. Het leven dat Hij brengt, is het licht voor de mensen. Hij is het Licht dat schijnt in het donker van  het nieuws over oorlog, rampen en dood. Dit Licht heeft het gewonnen van het donker. Dat is gebeurd toen Jezus stierf aan het kruis van Golgotha. Hoewel de tijd donker en moeilijk is, is het Woord van God een Lichtdrager, en zal dat altijd blijven. De Heilige Geest die aan het Woord verbonden is, brengt Leven, wonderlijk, onbegrijpelijk, maar onweerlegbaar waar.

Het werk van God is niet te keren, omdat Hij er over waakt. God is de Almachtige, Degene die is, die was, en die komen zal. Hij is almachtig. God, die met Zijn Geest door onze menselijke weerstand heen kan breken en alle dingen hier op aarde en in de hemel beheerst en regeert. 

De Geest van God kan ons hart bekeren tot God, maar kan ook geestelijk doorzicht, geloofsvreugde en perspectief geven. 

God is een Hoopbrenger omdat Hij eeuwige is, onsterfelijk. Bovendien kan Hij ons eeuwig leven geven. 

Voor de uitdrukking ‘ Hij die is, die was, en die komt’ uit Openbaringen 1:8 wordt het grondwoord ‘ pantokrator’ gebruikt, wat betekent: ‘ Almachtige’ of ‘Al-regeerder’. De Bijbel gebruikt ook wel het woord: ‘Heer der heirscharen’. Een uitdrukking uit het Oude Testament(Hosea 12:6/ Amos 3: 13/ 4:13/5:14).  Een gelovige kan worstelen met het geloof in God, met de omstandigheden van zijn leven, met de gebeurtenissen in de wereld. Maar Gods Geest biedt perspectief. 

Het is moeilijk uit te leggen,het geloof is een bewijs van de zaken die je niet ziet. Als we geloven, worden we gered. Dan wordt onze hoop werkelijkheid. Door ons geloof weten we zeker dat het koninkrijk van God bestaat. Ook al kunnen we dat nog niet zien. In de Johannesbrief, en in alle andere Bijbelboeken vertelt God ons over het geloof van onze voorouders. ( Hebreeën 11:1,2) Dit bemoedigd ons, omdat wij geloven dat in Jezus het Leven was, en het Leven het Licht der mensen is! 

Licht van de wereld
Heer der heeren,
In Uw Licht
Zie ik het licht!
Blindelings kan ik U volgen,
Omdat U als belofte geeft,
Dat wie in geloof zal volgen,
Nu het licht des levens heeft. 

(17) Opwekking 595 – Licht van de wereld – YouTube

(17) Dank sei dir, Herr – Het Urker Mannenkoor ‘Hallelujah’ – Official recording – YouTube

 

2 responses to “Johannes 1:4

  1. You’re actually a good webmaster. This site loading speed is incredible.
    It sort of feels that you’re doing any distinctive trick.
    Also, the contents are masterwork. you’ve done a great task
    in this topic! Similar here: <a href="[Link deleted]and also here: <a href="[Link deleted]internetowy

Geef een reactie