Jezus` koninklijke macht

Mattheüs 28 : 18 

“ Jezus kwam op hen toe en zei: “ Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. “ 

Eindelijk! Daar was Jezus! De leerlingen voelden een diepe ontroering in hun hart opborrelen. Aanbidding vulde hun hart. Toch, zelfs op dit moment een lichte aarzeling. Het leek te mooi om waar te zijn. Was Hij het Zelf? Het geloof van deze oprechte mensen was nog maar  wankel en onzeker. De weegschaal van hun geloof bleef steken, er was nog geen stralende blijdschap en zekerheid. Maar Jezus bleef niet op afstand staan. Zonder aarzelen kwam Hij naar hen toe en begon op de oude vertrouwde manier met hen te praten. Dat gewone verbijsterde. Kon dat wel, past het bij het ongelooflijke wonder van Zijn opstanding? 

“ Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. “ zei Jezus. Dit was de verklaring van de universele heerschappij van de Middelaar! Jezus had Zijn macht niet gegrepen, ze was Hem gegeven door een schenking van de Bron van alle zijn, en daarom ook van alle macht. Jezus was de Zoon van God. Terwijl Hij de Zoon van God was, was Hij Zijn Vader gelijk. In die hoedanigheid was alle macht altijd al van Hem geweest. Maar na de zondeval was daar verandering in gekomen. Niet alle mensen zouden weer vrede met God sluiten. Het was een aantal, dat God zorgvuldig uitgekozen had. ( Johannes 17 : 2 ) 

Het kleine kind in de kribbe was deze macht niet aan te zien geweest. De zachtmoedige rabbi evenmin. De lijdende man leek eindeloos ver van dat beeld vandaan. Maar de opgestane Messias kwam de leerlingen overtuigen van de waarheid achter Zijn eenvoudige verschijning. Jezus` macht strekte Zich over de hemel en de aarde uit. In de hemel had Hij heerschappij over de engelen. Daarnaast was Hij de Voorspraak voor de mensen bij Zijn Vader. Jezus hoefde niet als een smekeling naar Zijn Vader te gaan. Door Zijn lijden en sterven was Hij in staat om alle zielen die Hem toegewezen waren van de hand van Zijn Vader te vorderen. Alle zielen waren van Hem! Voor Hem moet elk hart en elke knie zich buigen en iedereen moet belijden dat Hij God is. 

Langzaam drong de waarheid door. Jezus wilde Zijn leerlingen verzekeren van het feit dat ze zich niet voor hun Meester hoefden te schamen. De weerzinwekkende gedachte aan de martelingen, de kruisiging en Zijn dood moest verdrongen worden door de heerlijke realiteit van de Opgestane die alle macht in hemel en op aarde bezat! 

“ Heer, onze Heer, hoe heerlijk is Uw Naam op heel de aarde! U die aan de hemel Uw luister toont / Zie ik de hemel, het werk van Uw vingers, de maan en de sterren door U daar bevestigd. Wat is dan de sterveling dat U aan hem denkt? Het mensenkind dat U naar hem omziet? “ ( Psalm 8 : 2, 4, 5 ) 

“ Ja Vader, zo hebt U het gewild. Alles is Mij toevertrouwd door Mijn Vader, en niemand dan de Vader weet Wie de Zoon is. En Wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren. “ ( Matth. 11 : 26, 27 ) 

“ De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle macht aan Hem overgedragen. “ ( Johannes 3 : 35 ) 

“ Daarna sloeg Jezus Zijn ogen op naar de hemel en zei: “ Vader nu is de tijd gekomen. Toon nu de grootheid van de Zoon, dan zal de Zoon Uw grootheid tonen. Hij heeft van U macht over alle mensen ontvangen, de macht om iedereen die U Hem gegeven hebt, het eeuwige leven te schenken. Het eeuwige leven, dat is dat zij U kennen. De Enige Ware God en Hem die U gezonden hebt, Jezus Christus. “ ( Johannes 17 : 1 – 3 ) 

“ Want Hij moet Koning zijn totdat God alle vijanden aan Zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die vernietigd wordt is de dood, want er staat: Hij heeft alles aan Zijn voeten gelegd. “ ( 1 Kor. 15 : 25 – 27 ) 

“ Die macht was ook werkzaam in Christus toen God Hem opwekte uit de dood en Hem een plaats in de hemelsferen gaf aan Zijn rechterhand. Hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende. Hij heeft alles aan Zijn voeten gelegd en Hem als hoofd over alles aangesteld, voor de kerk die Zijn lichaam is, de volheid van Hem die alles in allen vervult. “ ( Efeze 1 : 20 – 23 ) ( MH, SV met uitleg, SV met kantt, NBV, SB in perspectief ) 

One response to “Jezus` koninklijke macht

  1. You are in point of fact a just right webmaster.
    The website loading speed is incredible. It seems that you’re doing any
    unique trick. Moreover, the contents are masterwork.

    you have performed a great process on this subject! Similar here: <a href="[Link deleted]online
    and also here: <a href="[Link deleted]internetowy

Geef een reactie