Jezus Christus voor vandaag

Al het leven komt van God. Het leven dat Hij brengt, is het Licht voor de mensen. Hij is het Licht dat in het donker schijnt. Het Licht heeft het van het donker gewonnen. ( Joh. 1 : 4
Omdat God wil dat alle mensen in Zijn Licht gaan geloven, zend Hij er mensen op uit met Zijn zeer blijde boodschap. Jezus Christus bepaalde de realiteit in het begin van de wereld, en gaf er tot op de dag van vandaag iedere seconde vorm aan!
Jezus is de Absolute Souverein over hemel, zee en aarde, met al haar schepselen. Hij beval doden om op te staan, bestrafte ziekten en boze geesten. 
Jezus liet een vis een stater inslikken om Petrus een wonder te laten beleven. Hij nam vijf broden en twee vissen om die zodanig te vermenigvuldigen dat er een immense mensenmassa mee gevoed kon worden. Hij liet de zon en maan stilstaan en spleet het water van de Rode Zee, zodat het als een muur bleef staan.


Dit deed Jezus. Wat deden de mensen? 
Als we de Bijbel doorlezen, en bij elk wonder even stilstaan, dan zien we dat er twee soorten reacties waren van de kant van de mensen.  We lezen over de vrouw van Lot, die niet gered wilde worden. We lezen over de vrouw van Job, die God kwaad toewenste. We horen mensen mopperen bij het graf van Lazarus: “ kon Hij die de ogen van de blinde opende, niet maken dat ook deze niet stierf? “ ( Joh. 11 : 37 )
Zeker, dat had Jezus kunnen doen. Hij had de kinderen van Job ook kunnen redden, en vele anderen die tot op de dag van vandaag omkomen. 

‘ De Heere doodt, en doet herleven. Hij doet naar het dodenrijk neerdalen en daaruit opkomen. ‘ ( 1 Samuel 2 : 6 ) zong Hanna daarentegen. Het is opvallend dat deze vrouw altijd in God bleef geloven, en uiteindelijk rijk gezegend werd.
Ook Job is er achter gekomen dat de Heere vol genegenheid en ontferming was. ( Jakobus 5 : 11 ) Ook hij werd rijk gezegend om zijn standvastigheid. Hij leefde na alle rampspoeden nog 140 jaar. Hij maakte mee dat zijn kleinkinderen werden geboren, en ook de kinderen van zijn kleinkinderen. Toen hij stierf – zegt de Bijbel – had hij een lang en goed leven gehad.
Deze wonderen leren ons om moedig het hoofd te bieden aan de pijn en het lijden van deze wereld. Zij wekken hoop op voor nu, en geven zicht op weergaloze vreugde in de toekomst.


Elk woord uit de Bijbel dat ons hart raakt, leert ons om onszelf op meer van dat Woord te richten. Het helpt ons om stil te worden voor Hem, en ons in hoop te verheugen.
John Piper bad:  ‘ Open de ogen van ons hart, om de heerlijkheid te zien van onze erfenis in Christus, en geef ons tere handen om daarmee de ellende van de wereld aan te raken. In Jezus Naam bidden wij U dit. Amen. ‘

 

Geef een reactie