Jezus Christus voor vandaag

In Gods schepping draait alles om heerlijkheid. Het diepste verlangen van ons hart, en de diepste betekenis van hemel en aarde komen samen in de Heerlijkheid van God. 
De hemel vertelt van Gods majesteit en het uitspansel roemt het werk van Zijn handen.

Zo maakte de Heere de aarde voor ons. Zijn intentie was dat wij daarvan zouden genieten. Het is te begrijpen dat Gods teleurstelling intens diep was toen Hij over ons moest zeggen : ‘ hoewel ze God kennen, hebben ze Hem niet de eer en dank toegebracht die Hem toekomen. ‘  Onze natuurlijke overpeinzingen waren na de zondeval niet langer zinvol, maar werden zinloos en ons hart werd verduisterd. Dat komt omdat we de majesteit van de onvergankelijke God inruilden voor beelden van vergankelijke mensen, vogels, lopende en kruipende dieren. ( Romeinen 1 : 21 )
Geen wonder dat de mens diep ongelukkig werd. Het diepste verlangen van het menselijk hart is de heerlijkheid van God kennen en daarvan genieten. Daarvoor zijn we geschapen. “ Breng mijn zonen van ver, en mijn dochters van de einden der aarde die Ik geschapen heb tot Mijn eer. “ zei de Heere ( Jesaja 43 : 6, 7 ) Om Gods eer te zien, te te genieten en vervolgens weer aan anderen te laten zien, daarvoor zijn wij hier op aarde.

Ons lichaam is er eigenlijk voor bedoeld om ons geestelijk lichaam te voeden. Alles van ons moet zeggen: “ Niet dit van mij, maar de Maker ervan is ons Doel.  ‘ Hij is Het waar onze ziel naar uitgaat. “ Wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. ‘( Romeinen 5 : 2 )
Wat wij vanuit onze oude mens ondernemen, dat is steeds opnieuw het onderdrukken van ons verlangen naar de Heere. Het uit zich in allerlei handelingen die niet met Gods wil overeenkomen. En zo is alles van Gods schitterende schepping tot wanorde,  moord en doodslag vervallen.

Gods heerlijkheid, en eer moeten het centrale punt van ons leven zijn. Zodra Hij dat niet is, dan vliegen alle planeten van ons leven uit zijn baan. De genezing van onze ziel begint pas, wanneer de eer van God weer wordt teruggebracht naar zijn schitterende centrale plaats.
In de duisternis en donkerheid van ons leven heeft de lichtglans geschenen van het Evangelie van de heerlijkheid van Christus, het Beeld van God. ( 2 Kor. 4 : 4 )


Zodra wij deze lichtglans zien en herkennen begint het ons om de Heere Jezus Christus te gaan.Het doel van ons leven wordt dat wij de heerlijkheid van Jezus zien, genieten en laten zien. Dit is het wat er gebeurt als de Heere ons hart neigt naar Zijn Woord, en naar de wonderen van Zijn heerlijkheid.

Geef een reactie