Jesaja 46

De grote Jesaja rol is ongetwijfeld de kroon op de collectie Dode-Zee rollen die gevonden zijn in Qumran halverwege de twintigste eeuw (1947-1956). De op perkament beschreven rol bevat vrijwel de complete tekst van Jesaja en is met zijn datering van 150-100 v. Chr. op dit moment het oudste overgeleverde manuscript van het boek. De rol is te bezichtigen in het Israël Museum te Jeruzalem, dat tevens een zeer gedetailleerde digitale versie aanbiedt op het internet https://www.imj.org.il/en#page-1

Enkele bemoedigende woorden van deze grote profeet kunnen ons helpen in moeilijke tijden

God zegt tegen het volk van Israël: “ Luister naar Mij, iedereen die nog in leven is. Vanaf jullie geboorte heb Ik als een moeder voor jullie gezorgd. En dat zal Ik blijven doen, totdat jullie oud en grijs zijn. Ik blijf steeds Dezelfde. Wat Ik gedaan heb, zal Ik blijven doen. Ik zal jullie steunen en redden. “ ( Jesaja 46: 3, 4 ) 

Het ging niet zo goed met de Joden die in Babel zaten. Ze hadden hun harpen aan de wilgen gehangen en dachten met weemoed terug aan het oude Jeruzalem. Hoe zouden ze kunnen zingen, terwijl hun dierbare tempel in puin lag, en er zoveel mensen de dood gevonden hadden? Gelukkig was de boekrol van Jesaja ook in Babel! De Heer had hem steeds de opdracht en de Geest gegeven om het volk moed in te spreken. Het ging Jesaja voortdurend aan het hart dat het volk ondanks alle oordelen over hun opstandigheid en ontrouw, niet volledig op de Heere ging vertrouwen. Desalniettemin stelde hij het volk van God verlossing voor in een nabije toekomst. Hij doelde hierbij op de komst van de Messias. Jezus, Immanuel,  zou een universeel en eeuwig koningschap van recht en gerechtigheid vestigen. Het overblijfsel van de Israëlieten zou door Zijn liefdevolle houding en prediking terugkeren naar de Heere. Die terugkeer wordt voorgesteld als een nieuwe exodus, waaraan tevens onderdanen van andere naties deel zouden hebben. De discipelen zouden na de dood en opstanding van Jezus opgeroepen worden om de wereld in te trekken. ( Math. 28 : 19 )  Daarom is de profetie van Jesaja ook voor ons bestemd, die van oorsprong niet bij het volk van God hoorden. 

Hoewel wij donkere tijden beleven blijft er altijd hoop! De waarachtige God zetelt via de Heilige Geest van moment tot moment in het hart van Zijn aanbidders. Hij heeft elk mens geschapen. Hij formeerde Israël tot Zijn volk en gaf hun Zijn heilige wetten. Ieder gelovige is wat God van hem of haar maakt. Voor elk van ons heeft de Heere Zijn unieke plan gemaakt . Vanaf het moment van de conceptie was Hij erbij. Hij begon direct met ons goed te doen, en blijft in Zijn zorg continu aanwezig. Hij waakt over ons leven zoals een arend over zijn jongen. Wij worden in de armen van Gods macht gedragen, en mogen via Zijn Woord elk moment van de dag bij Hem zijn. Wanneer wij voelen dat onze krachten wijken omdat we ouder worden, en we niet meer zoveel kunnen als vroeger, dan is de Heere daar bij. Als we ziek worden eveneens. Hij weet alles en zal Zijn kind geen ogenblik verlaten. Aan het eind van ons leven draagt Hij ons het eeuwig Vaderhuis binnen. 

Wanneer er zorgen of problemen rijzen herinnert God ons aan Zijn wonderen en grote daden. Hij wil dat wij daaraan terugdenken. Dat deed Hij ook bij de Israëlieten. Hij liet Jesaja voorbeelden uit het dagelijks leven gebruiken om Zijn boodschap zo dicht mogelijk aan hun harten te leggen. Terwijl de Babylonische goden in processies rondgedragen moesten worden, heeft de Heere Zijn volk vanaf de geboorte Zelf gedragen zoals een vader dat doet. En nog altijd zet Hij Zich voor hen in. Er is geen twijfel mogelijk, de daden van de Heere getuigen van Zijn uniciteit. 

“ Wie heeft dat tot stand gebracht? Wie roept de generaties vanaf het begin? Ik de Heer was de Eerste, en ook de Laatste zal Ik zijn. “  ( Jesaja 41 : 4 ) De Heere staat boven de tijd, Hij beheerst de wereldgeschiedenis, Hij is oppermachtig, ver boven alle volken verheven. ( Openb. 1 : 18 / 2 : 8 / 22 : 3 ) Wie deze woorden gelooft, en er over nadenkt, mag de kracht ervaren die van deze teksten uitgaat. Het helpt je bovendien de wereldgeschiedenis in het juiste perspectief te plaatsen, dat van God, de Almachtige. 

Jesaja heeft zijn uiterste best gedaan om de profetieën die hij van God ontving, helder door te geven. De goden van de Babyloniërs konden geen enkele essentiële hulp bieden wanneer er nood aan de man kwam. Hoeveel anders was het met de God van Israël. Het verleden stond bol van Zijn wonderen, en de toekomst zou nog veel mooier worden. De profeet sprak het volk aan op hun verharde hart en spoorde hen aan om terug te keren tot de Heere, om zo de vruchten van Zijn heilswerk te kunnen ervaren. Wij die zoveel eeuwen later leven moeten dat ook doen. 

Geef een reactie