Hosea voor vandaag

Het geheel van de profetie van Hosea maakt ons duidelijk hoeveel waarde de Heere altijd gehecht heeft aan het goed functioneren van huwelijk en gezin. Daarnaast heeft het geheel van voorschriften van God vandaan, die Hosea moest volgen, ervoor gezorgd dat veel verklaarders hebben gezocht naar een verklaring van het feit dat Hosea meerdere keren met een prostituee moest trouwen. Volgens sommige verklaarders zijn deze voorschriften visioenen geweest. Deze conclusie valt te betwijfelen, want als iets een visioen is, dan zeggen profeten dit er altijd bij. Andere verklaarders hebben weer gezegd dat het alleen maar om symbolische uitspraken ging. En er waren er die verhaal van Hosea zo hebben geïnterpreteerd dat Hosea een huwelijk moest uitbeelden zoals ook Jeremia en Ezechiël bepaalde dingen moesten uitbeelden. ( Jer. 13 : 1 – 7 / Ezech. 3 : 22 / 5 : 17 ) 

Het beeld van het huwelijk, waarbij Israël de vrouw van de Heere is komt de eerste keer bij Hosea voor. De mensen kenden de tempelprostitutie, en het ligt dan ook voor de hand dat Hosea dit beeld gebruikt heeft. 

Het is opvallend hoe sterk de afgoderij in Israël verbonden was met het najagen van welvaart. De mensen zagen de voorspoed die er heerste onder Jerobeam II en in de tijd daarna als gaven van afgoden, met name van Baäl. Baäl was de god van de donder en van de vruchtbaarheid. De dienst van deze goden gold als middel om die welvaart te vergroten. Tempelprostitutie werd gezien als middel om van Baäl vruchtbaarheid van de bodem en van de moederschoot te verkrijgen. Men zag deze als een wettige manier om deel te hebben aan de vruchtbaarheidscyclus in de natuur. 

De afgoden die de heidense volkeren dienden, stelden zich tevreden met rituelen en gaven , zij gaven niet om normen en waarden. Op die manier konden zij – en ook de Israëlieten – met een goed geweten gebruik maken van elk denkbaar middel om hun rijkdom te vergroten en zelfs gestolen goederen beschouwen als gunstbewijzen van de goden. Ze zagen helemaal niet hoe het echt was: dat de goden hen wandaden lieten plegen. 

De dienst van de Heere werd alleen maar in leven gehouden om het geweten te sussen. Niemand gaf er wat om dat de Heere zo met die afgoden gelijk gesteld werd. De God van de Israëlieten werd een karikatuur gemaakt van wat Hij werkelijk was. De Heere God zoals Hij was, werd vergeten. Dat kwam omdat de welvaart als het hoogste goed werd gezien. Niemand dacht eraan dat je God en de mammon niet gelijktijdig kunt dienen. 

Het was opvallend hoe de Israëlieten zichzelf konden bedriegen wat betreft hun verhouding met de Heere. ze kregen de oproep om naar Hem terug te keren, maar het was hun enige doel om de straffen waarmee Hij dreigde te ontlopen. De bekering die ze lieten zien was niet essentieel. Ze had geen diepte en was niet blijvend. Het tragische feit in het geheel is dat hun weigering om te kiezen tussen de Heere en de jacht naar welvaart als hoogste levensdoel ten slotte de ondergang van Israël is geworden. 

Wat dit betreft is het Bijbelboek Hosea vandaag de dag nog uiterst actueel. Want al kennen wij de grove afgoderij uit de dagen van Hosea niet meer, de aanbidding van de welvaart en de bekering die niet diep en blijvend is, bedreigen ook ons hart en leven. 

Toch moeten we niet denken dat Hosea welvaart op zich veroordeelde. Helemaal niet zelfs. De Heere is de ware bron van de welvaart en Hij staat klaar om die aan Zijn volk te geven, en die zelfs te vermenigvuldigen. Maar dan moet Zijn volk de juiste prioriteiten stellen en God als Schenker de plaats geven die Hem toekomt. ( 2 : 17 / 23 – 25 / 14 : 6 – -9 ) In 2023 blijkt deze boodschap onverminderd actueel. 

 

5 responses to “Hosea voor vandaag

  1. You’re in reality a excellent webmaster. The website loading velocity is incredible.

    It seems that you’re doing any unique trick. Furthermore, the contents are masterwork.
    you’ve performed a fantastic process in this matter!

    Similar here: <a href="[Link deleted]zakupy and also here:
    <a href="[Link deleted]online

Geef een reactie