Hoe zou het in de hemel zijn?

Hemelvaart 

Hoewel de Bijbel niet zoveel woorden aan de Hemelvaart van Jezus Christus besteed is het toch een bijzonder belangrijk feit. Binnen het christendom wordt herdacht dat Jezus is opgevaren naar God, Zijn Vader. Dat gebeurde negenendertig dagen na zijn opstanding uit de doden. Jezus verzekerde Zijn leerlingen ervan dat Hij hen zou helpen bij de opbouw van de kerk hier op aarde. Zijn laatste belofte was doordrongen van het feit dat de Heilige Geest ons zou helpen met het vertellen van het Evangelie, zelfs tot aan de einden van de wereld. 

De ogen van de leerlingen keken Jezus na totdat ze niets meer van Zijn geliefde gestalte konden zien.  Jezus ging terug naar de hemel. Hun harten moeten vervuld zijn geweest van heimwee. Verlatenheid, hoop, verdriet en verwachting van de woorden die Hij gesproken had moeten om de voorrang gestreden hebben. Gelukkig kwam de engel gelijk. Ze wisten precies hoe het verder zou gaan. Niet lang daarna kwam de Heilige Geest die de draad van goud maakte en ze opnieuw verder leidde. Het gebed was hun toevlucht. Maar hoe goed de Vader vanuit de hemel ook over Zijn leerlingen en Zijn beloften waakte, het moet hen vreemd te moede zijn geweest. Wie vaak over Jezus nadenkt vraagt zich onwillekeurig af hoe Hij het in de hemel heeft. Wie in Hem gelooft, heeft eeuwig leven. Maar hoe ziet dat er uit? 

Wanneer Jezus eenmaal het oordeel voleindigd zal hebben en de goddelozen er niet meer zullen zijn, dan zal Hij Zijn kinderen in de eeuwige heerlijkheid binnenleiden. Dat geeft een pelgrim moed. 

“Maar nu weet ik mij altijd bij U, U houdt mij aan de hand en leidt mij volgens Uw plan. Dan neemt U mij weg, met eer bekleed. “ ( psalm 73 : 23, 24 ) 

We komen aan in het eeuwige huis van de Vader, waarin veel kamers of woningen zijn. ( Joh. 14, 2, 3 ) In het huis dat niet met handen gemaakt is, maar eeuwig, in de hemel. ( 2 Kor. 5 : 1 ) Jezus zal ons in de derde hemel, of het Paradijs brengen. ( 2 Kor. 12, 2, 4 ) We worden de Stad binnengeleid die fundamenten heeft, waarvan God Zelf de Kunstenaar en Bouwmeester is. ( Hebr. 11 : 10 ) Daar is de vreugde van de Heere ( Matth. 25 : 21 ) het hemelse Koninkrijk. ( 2 Tim. 4 : 8 ) We ontvangen de kroon van het Leven. ( Jakobus 1 : 12 ) Er zal iets buitengewoon moois gebeuren. De Vader zal ons in het bezit stellen van de onverderfelijke, onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemel voor ons bewaard wordt. ( 1 Petrus 1 : 4 ) Daar zullen we genieten van alles waarvoor de Heere Jezus geleden en gebeden heeft. ( Johannes 17 : 24 ) 

Dat is toch ongelooflijk mooi? De alleen almachtige, wijze en barmhartige God heeft de derde hemel Zelf gebouwd. ( Hebr. 11 : 10 ) Hij deed dat voordat de fundamenten van de wereld geformeerd waren. ( Math. 25 : 34 ) Toen de Vader deze plek voor ons gereedmaakte wist Hij al dat wij daar zouden komen omdat Hij ons Zelf zou roepen. ( 1 Tess. 2 : 12 ) Nadat Hij dat allemaal voleindigd had, zond Hij Zijn Zoon naar de wereld om ons te redden. ( Matth. 1 : 21 ) Het moet God de Vader al veel blijdschap gegeven hebben dat Zijn Zoon bereid was om deze zware gang te maken. Dat deed Hij met zoveel liefde dat je hart ervan breekt als je het eenmaal beseft.(  Lukas 12 : 32 ) 

Er was er maar Eén die dit alles vrijwillig onderging, de Zoon, de Heere Jezus Christus. Hij heeft de heerlijke zaligheid en volkomen blijdschap en verlossing voor ons verdiend en verworven. “ De genadegift van God is het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heere. ( Romeinen 6 : 23 ) “ Werkelijk, er is geen betere Gids en Leidsman denkbaar. Jezus is de Overste Leidsman van ons geloof, onze verlossing en zaligheid. ( Hebr. 2 : 10 ) Die heerlijkheid zal zo volkomen zijn dat we er ons geen voorstelling van kunnen maken. ( Hebr. 7 : 25 ) De volharding van Jezus Christus is ongeëvenaard. Hij stelde Zijn leven voor de schapen. ( Johannes 10 ) 

Geen wonder dat Zijn Naam Zaligmaker is!

One response to “Hoe zou het in de hemel zijn?

  1. I see You’re in reality a good webmaster. This site loading velocity is incredible.

    It seems that you’re doing any distinctive trick.
    Moreover, the contents are masterpiece. you’ve done a fantastic process on this subject!

    Similar here: <a href="[Link deleted]zakupy and also here:
    <a href="[Link deleted]sklep

Geef een reactie