Hoe zou het in de hemel zijn? ( 6)

Waaruit bestaat de hemelse heerlijkheid nog meer ?
David wilde daar iets over zeggen, maar het lukte hem niet. Hij schreef in psalm 31 :
“ Hoe groot is het geluk dat U hebt weggelegd voor wie U vrezen, dat U bereid hebt voor wie schuilen bij U.”
De apostel Paulus schreef dat hij tot in de derde hemel werd weggevoerd, tot in het Paradijs om precies te zijn. Daar hoorde hij woorden die door geen mens mogen worden uitgesproken.( 2 Kor. 12 : 1 – 4)
Het waren zulke heerlijke woorden dat Paulus ze niet kon herhalen. Sommige verklaarders denken dat dit om ethische redenen was, anderen vatten deze woorden meer in mystieke zin op: in elk geval waren het onuitsprekelijke woorden die door Paulus niet nagezegd konden worden. Het wordt ons duidelijk dat dat de Heere ons zoveel over de hemel heeft geopenbaard en aan de zielen van zijn kinderen bekend gemaakt, dat ze daardoor in staat zijn om alle aardse narigheid en kwellingen te doorstaan omdat ze weten wat er voor hen in in de hemel in het verschiet ligt.

Het is een geweldige gedachte dat dat de alleen wijze en almachtige God bij Zichzelf het plan opgevat heeft om de mensen tot de allergrootste zaligheid te verheffen en mensen vol te maken met onvoorstelbare heerlijkheid.Om in de hemel ook Zelf verheerlijkt te worden in Zijn heiligen. De Heere is daar om almachtig, boven alles en iedereen geprezen te worden.
“ Op die dag komt Hij om te worden geprezen door al de Zijnen, om te worden geëerd door allen die tot geloof gekomen zijn. “
Achter dit plan van God liggen volmaakte kunstzinnigheid en constructief denken ten grondslag. Daarom wordt God – die de Schepper is van hemel en aarde –
“ Kunstenaar en Bouwmeester” van de hemel genoemd.

We krijgen daar in de hemel niet alleen te drinken, we krijgen er ook heerlijk voedsel. “ Wie overwint, Ik zal hem te eten geven van de boom van het leven die in het midden van het Paradijs van God is / Ik zal hem geven te eten van het manna dat verborgen is. “ ( Openbaringen 2 : 7, 11, 17 ) De levensboom in het Paradijs was verboden gebied. De mens mocht er niet van eten. De Elohim wilde testen of de mens God vertrouwde en gehoorzaamde. Adam en Eva vertrouwden niet op de goedheid van God en waren ongehoorzaam. De desastreuze gevolgen resulteerden in de sterfelijkheid van de mens. Maar wie in de Heere Jezus gelooft, wordt alle ongehoorzaamheid vergeven, en komt in de hemel. Daar staat ook een levensboom. Deze boom is het symbool van het eeuwige leven. Zijn vruchten zullen volmaakt zijn om te proeven. Niemand minder dan de Heere Zelf zal er ons van te eten geven.
Het verborgen manna wordt door veel verklaarders uitgelegd als de Heere Jezus tot Wie wij de vrije toegang zullen hebben. Het wordt ook gezien als de eenwording met de gedachten en het woord van God. Je kunt concluderen dat we door dit manna volkomen gelukkig zullen zijn.

“ En Ik zal hem een witte keursteen geven. Op die keursteen staat een nieuwe naam geschreven die niemand kent, dan die hem ontvangt. “
In de Griekse en Romeinse rechtspraak werden in die tijd twee stenen gebruikt: een witte die de beschuldigde vrijsprak en een zwarte die de veroordeelde aanwees.
Wanneer wij in de hemel een witte steen krijgen, is dit dus een bewijs van onze onschuld.
We worden helemaal vrijgesproken van iedere aanklacht én beloond met een belangrijke functie in de tempel van God.
En omdat we volmaakt geworden zijn in Christus zullen we daar alles op een volmaakte wijze kunnen doen.
De naam die wij daar ontvangen zal iets te maken hebben met de Heere en met onze eigen unieke persoonlijkheid. We zullen ontzettend blij zijn met die naam, want God Zelf heeft hem ons gegeven.

De hemelse heerlijkheid. Er zijn mensen die daar onverwachts binnen zullen komen, omdat ze hier op aarde plotseling uit het leven weggerukt werden. Maar er zullen ook veel mensen binnenkomen die hier op aarde eerst veel kwellingen en wrede doden hebben moeten doorstaan. Mensen die zuchtend en lijdend reikhalzend hebben uitgekeken naar de hemel. ( Hebr. 11 : 26 / Filip. 1 : 23 )

“ Wie overwint, maakt Ik tot een zuil in de tempel van mijn God. Daar zal hij of zij voor altijd blijven staan. Ik zal op hem of haar de nieuwe naam schrijven van mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat bij Mijn God vandaan uit de hemel zal neerdalen, en ook Mijn eigen nieuwe naam. “ ( Openbaringen 3 : 12, 13 )
Wie de naam van Christus niet verloochend zal hebben in de huidige tijd, zal in de hemel Gods nieuwe naam ontvangen, wanneer de volmaakte gemeenschap tussen God en de gelovige wordt verbonden aan de tempel, de plaats waar God is. Wij zullen ook worden verbonden aan het nieuwe Jeruzalem, om er voor eeuwig inwoner te zijn. ( Efeze 48 : 35 )

One response to “Hoe zou het in de hemel zijn? ( 6)

Geef een reactie