Hoe zou het in de hemel zijn? ( 5 )

Zullen wij elkaar kennen in de hemel?
Vooropgesteld dat in de hemel alles anders zal zijn dan hier op aarde, geloven veel Bijbelverklaarders dat wij elkaar daar zeker zullen kennen. Kinderen en ouders zullen elkaar terugvinden, en familieleden, mannen en vrouwen, geestelijke leraren en de zielen die aan hen waren toevertrouwd zullen elkaar vol blijdschap begroeten. Alle Bijbelse personen en de mensen die hier op aarde veel voor de Kerk betekend hebben, zullen elkaar ook herkennen.
In de hemel zal iedereen elkaar vinden door de openbaring van God en door de eeuwige vriendschap met elkaar.
Alle kinderen van God zullen elkaar vertellen langs welke wegen de Heere hen op aarde geleid heeft. De grote daden van God zullen iedereen dan pas volledig bekend worden. De wegen en daden van de Heere zullen geroemd en geprezen worden, niemand zal zomaar voor zichzelf alleen bezig zijn met het loven en prijzen van God.
We zullen als één grote familie in de hemel, als verheerlijkte mensen, in vriendschap en liefde bij elkaar zijn, om ons in God en in elkaar te verblijden. ( Lucas 16 : 19 – 31 )

Het bewijs voor deze herkenning vind je in Mattheüs 17 : 1 – 3. “ Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en zijn broer Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze alleen waren. Voor hun ogen veranderde Hij van gedaante, Zijn gezicht straalde als de zon en Zijn kleren werden helder wit als het licht. Plotseling verschenen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren.”
De leerlingen van Jezus herkenden op de berg van de verheerlijking Mozes en Elia en uit dit feit kunnen we concluderen dat wij in de hemel elkaar ook zullen herkennen en met elkaar en met de Heere Jezus zullen praten.
Aan de andere kant zullen alle lichamelijke betrekkingen ophouden, zodat we de mensen die zich hier op aarde niet tot God bekeerd hebben, ook niet zullen missen, en niet langer verdrietig zullen zijn over hun ongeloof. We zullen ons zelfs in de rechtvaardige besluiten van God verblijden. We zullen daar alles goedkeuren wat de Heere deed, en Hem loven en prijzen om al Zijn daden en kwaliteiten.

Welke taal er in de hemel gesproken zal worden, is onbekend. Misschien zal het weer de taal van Adam zijn, het Hebreeuws. De taal die gesproken werd in het Paradijs, toen alles nog volmaakt was. Maar het is ook heel goed mogelijk dat er een nieuwe, hemelse taal zal ontstaan, die het hemelse leven beter tot zijn recht zal laten komen dan enige aardse taal dat ooit deed. Alle talen zijn aan natuurlijke dingen ontleend, die in de hemel niet meer ter zake doen. Welke taal het ook zal zijn, ze zal dienen tot verheerlijking en eer van God.
Wat een blij gezelschap zal dat wezen, al die mensen uit alle geslachten,volken, tongen, talen en tijden! Iedereen krijgt gratis te drinken uit de bron met water dat leven geeft. De Heere zal onze God zijn, en wij zullen Zijn kind zijn. ( Openbaringen 21 : 5 – 7 )

One response to “Hoe zou het in de hemel zijn? ( 5 )

  1. Wow, fantastic blog layout! How lengthy have you been running a blog for?
    you made running a blog look easy. The overall look of
    your site is fantastic, let alone the content material!
    You can see similar here <a href="[Link deleted]internetowy

Geef een reactie