Hoe kan een liefdevolle God mensen veroordelen? – levensvragen

Hoe kan een liefdevolle God mensen veroordelen? Aantekeningen bij de lezing van Bart Hesseling

Door alle tijden heen vind je mensen die worstelen met het geloof.
Wat moet je doen als je het gesprek aangaat met iemand die het allemaal even niet meer weet? Stel deze vraag: ‘ In welke God geloof je niet? ‘ Want het kan goed zijn dat mensen een verkeerd Godsbeeld met zich meedragen. 

Johannes 1 : 18 zegt ‘ Niemand heeft ooit God gezien. De Eniggeboren Zoon die Zelf God is, die in de schoot van de Vader rust, heeft Hem doen kennen. ‘ 

Jezus crashte met de farizeeën. Dat kwam omdat Hij hen confronteerde met de wetten van God. Jezus is het Beeld van God. God is de Schepper van alles. 

Wat het geloof betreft, is het lastig om argumenten te winnen. Elke christen denkt er anders over. Zelfs onze voorgangers leggen hun eigen accenten op de prediking. Op zich is dat niet erg. Het gaat er niet om dat wij onderling een discussie winnen, maar dat wij harten winnen. 

Omdat God liefde is, oordeelt Hij. Maar God oordeelt absoluut niet om ons kapot te maken. Gods oordeel haalt alles weg wat niet in ons leven hoort. Daarom herstelt Gods oordeel wat er wel in hoort. Met Hem sterven we aan het kruis, opdat we een nieuw leven beginnen. Christenen hoeven niet bang te zijn om anders te zijn, ook onderling niet. We zijn onderdeel van een bepaalde cultuur. Maar één ding staat vast: een God zonder liefde, dat kan niet. De God van de Bijbel is een God van liefde. Gods oordeel zorgt voor bescherming. Het gaat erom WAT God oordeelt. 

De discipelen van Jezus waren blij toen ze terugkeerden naar Jeruzalem. De groep bestond uit de 11 leerlingen, Maria de moeder van Jezus, zijn broers, en de vrouwen die Jezus volgden. Na de Hemelvaart van Jezus waren er nog 11 discipelen over. Onwillekeurig vraag je jezelf af waarom de Heere Jezus Judas niet vervangen heeft voordat Hij naar de hemel terugkeerde. 

De discipelen werden apostelen. Jezus zendt namelijk mensen uit. Hij had strategieën om Israël te bereiken. De leerlingen moesten doen wat de Rabbi deed. De Rabbi zei: ‘ Lech Acherai – volg Mij.; 

Het zou goed mogelijk zijn dat Jezus Judas niet vervangen heeft om ons er op te wijzen dat wij de 12 e apostel moeten zijn. 

In Mattheüs 28: 18 zegt Jezus: ‘ Mij is alle macht gegeven in hemel en op aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot Mijn leerlingen door hen te dopen in de Naam van de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest. En hun te leren dat zij zich moeten houden aan alles wat Ik hen opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ‘ Ik ben met jullie, alle dagen tot aan de voleinding van de wereld, Amen! “ 

Dit is de grote opdracht van Jezus. In Zijn Naam heeft het Evangelie zich verspreid over bijna alle uithoeken van de aarde. 

Samen mogen wij de 12e apostel zijn. 

De grote opdracht die Jezus geeft, kan je laten schrikken. Het is ook niet eenvoudig, dat heeft Jezus ons nooit gezegd. Hij heeft ons wel verzekerd van Zijn belofte om met ons te zijn. ( Matth. 28 ) Jezus, Hij is voor, achter, boven, onder en in ons. In elke opdracht die van Hem vandaan komt vind je een belofte. En als je eenmaal gaat zien dat God wonderen doet, dan word je klein. 

God gaf Abraham de opdracht om naar het land van de belofte te trekken. ( Genesis 12: 1, 2 ) Nooit kreeg een mens zo’n grote opdracht als Abraham. Onderweg maakte God hem de dingen duidelijk. 400 jaar later werd Mozes geroepen. Ook Mozes kon niets in eigen kracht. Als je iets in eigen kracht onderneemt dan gaat het niet goed. Je moet de tijden van God kennen. In het leven van Mozes en Abraham zie je dat God een opdracht gaf, die tijdens hun leven niet vervuld werd. Zowel Abraham als Mozes hebben fouten gemaakt terwijl ze hun best deden om de belofte te verwerven. Mozes kon zijn drift niet beheersen, Abraham probeerde de belofte van God op een verkeerde manier te verwerven. Maar door alles heen heeft de Heere wel hun karakter gevormd. Voor God is ons karakter en de vorming ervan nog belangrijker dan datgene wat wij in Zijn koninkrijk zullen doen. Wij moeten ons karakter laten vormen door de Heilige Geest. In de Bijbel lees je dat God altijd iemand gevonden heeft die dan uiteindelijk de belofte tot vervulling mocht brengen. Na Mozes`dood bijvoorbeeld heeft Jozua het volk in het beloofde land gebracht. Mozes werd afgelost van zijn post, en werd door God thuisgehaald. 

Wat kunnen wij hieruit leren? Het is goed om jezelf eens af te vragen welke beloften er nog niet zijn vervuld. Misschien liggen er nog wel beloften van God in je voorgeslacht. 

Een voorbeeld is het leven van Jozef. Jozef had een droom, maar ging niet goed om met die droom. Zijn broers straften hem af voor zijn hoogmoedige gedrag. Hij werd in een kuil gegooid en naar Egypte gebracht. Maar Jozef bleef gehoorzaam aan God. Zo werd hij de beste gevangene die een gevangenis ooit gehad heeft. Hij blonk uit. Dit kwam hem duur te staan, want hij weigerde de vrouw van Potifar om zijn baas ontrouw te zijn. Hij rende weg van de vrouw, werd gelouterd in de gevangenis. Jozef liet zich louteren, maar het was geen gemakkelijke tijd voor hem.
Vind jij jezelf ook in een loutertijd?
Volg dan het voorbeeld van Jozef. Door zijn gehoorzaamheid en de bereidheid om zich te laten louteren verwierf hij uiteindelijk de belofte van God. 

 

 

2 responses to “Hoe kan een liefdevolle God mensen veroordelen? – levensvragen

  1. You’re in reality a good webmaster. This website loading velocity is incredible.
    It kind of feels that you’re doing any unique trick.
    Also, the contents are masterpiece. you’ve done a wonderful activity on this topic!
    Similar here: <a href="[Link deleted]
    and also here: <a href="[Link deleted]online

Geef een reactie