Het werk van Jezus ( 6 )

Leven in Christus is er alleen wanneer wij geloven dat Christus leeft. In Hem maakt God Zijn beloften waar. Door in de Zoon te geloven zullen we Zijn liefde ondervinden. Jezus kwam hier op aarde om mensen tot inkeer en vernieuwing te brengen. Hij vond daar een voldoening in die nergens anders mee te vergelijken was. De wil van God doen bracht Hem vreugde en vervulling. Dit komt tot uitdrukking in Johannes 4. 

Na de ontmoeting met de Samaritaanse vrouw was het hart van Jezus vol van grote blijdschap Steeds wanneer de ogen van iemand geopend werden, en een blinde ziende gemaakt, schonk dat Hem grote voldoening. Hiervoor kwam Hij naar deze aarde. Hij kwam niet voor rechtvaardige mensen, maar voor zondaren en zondaressen!

Dit gegeven schiep soms ironische situaties. Terwijl de leerlingen in Samaria stoffelijk voedsel gingen kopen, ging de Samaritaanse vrouw naar de stad om er geestelijk voedsel te brengen. De leerlingen hadden daar helemaal geen erg in. 

“ Rabbi, U moet iets eten! “ drongen de leerlingen aan. Maar Jezus zei: “  Ik heb voedsel dat jullie niet kennen.” Dat bleek direct uit het antwoord van de leerlingen. “ Zou iemand Hem iets te eten gebracht hebben? “ vroegen ze zich af. Maar Jezus zei: “ Mijn voedsel is de wil doen van Hem die Mij gezonden heeft, en Zijn werk af te maken. “  

Jezus liet geen seconde van Zijn tijd verloren gaan. Terwijl Hij op Zijn leerlingen wachtte, veranderde Hij het leven van een onbekende vrouw voor eeuwig. 

Het is opmerkelijk hoe graag Jezus Zijn werk deed. Hij werd er helemaal door in beslag genomen. Hij maakte Zijn werk tot Zijn eten en drinken omdat het het werk en de wil van Zijn Vader in de hemel was. De redding van zondaren en het onderwijs met het oog op het Eeuwig Koninkrijk.  Het werk van Jezus hield ook in dat Hij Zijn leerlingen aanspoorde. Zij waren Zijn medewerkers en ze moesten daarom ook in alles Zijn gelijken zijn. Ook in hun ijver en inzet. 

Jezus had het over de oogst die eraan kwam. ( Johannes 4 : 35 ) Hij zag de bereidwilligheid van de mensen uit Samaria, en van al die anderen die uitkeken naar het levende frisse water van het evangelie. Er waren mensen die geestelijk toebereid waren, en het was de tijd om te oogsten. Johannes de Doper was met de aankondiging van het Koninkrijk begonnen. Nu zou zijn noeste arbeid beloond worden! De maaiers van Christus moesten het werk van Johannes voortzetten. Het was noodzakelijk om zo snel mogelijk aan de slag te gaan. Want koren dat rijp is en niet geoogst wordt valt uit elkaar en gaat verloren. Er was geen tijd te verliezen! Het geloof van de Samaritanen was een voorschot op wat er na de uitstorting van de Heilige Geest zou gaan gebeuren. Dit ogenschijnlijk kleine voorval zou een wereldwijde brand aansteken. ( Handelingen 2 )  De brand van God in de hemel. Dit begon allemaal met de gehoorzaamheid van Jezus aan de wil van Zijn Vader.  ( SB, Leven in Christus, SV, kantt, NBV ) 

Geef een reactie