Het werk van Jezus ( 3 )

Heiliging staat voor het proces van levensvernieuwing en transformatie dat volgt op het eerste begin van een leven met God, de bekering. De Heere geeft deze heiliging. Mensen worden opgeroepen om zich aan God toe te wijden en Hem te gehoorzamen. God en mens werken samen, anders dan in de wedergeboorte en rechtvaardiging. Ook in de heiliging is het God die ons vasthoudt, daarom laten heiligen volharding zien. God maakt het proces van levensvernieuwing gaande en houdt ons vast tot aan onze dood. Wij hier op aarde struggelen heel wat af in onze weg achter Jezus aan. Het helpt ons wanneer wij onze blik op Jezus slaan en Zijn werk overdenken. 

Jezus is een gezalfde priester voor ons. Dat feit is uiterst belangrijk om te weten. Zodoende weten wij dat we een groot vertrouwen in Zijn almacht en leiding kunnen hebben. We kunnen er ook vast op vertrouwen dat het goed komt met ons. 

“ God wilde ons voor altijd duidelijk maken dat Zijn plan met ons niet zal veranderen. Dat deed Hij met een plechtige belofte. En Hij zei erbij: “Zo zeker als Ik leef.” God spreekt altijd de waarheid. Dankzij Zijn belofte en Zijn plechtige woorden weten we dus zeker dat we gered zullen worden. Laten we daarop blijven vertrouwen! Dankzij Jezus is ons vertrouwen heel groot. Het lijkt op een anker, waarmee een schip veilig vastligt. Want Jezus is voor ons uitgegaan naar de hemel. Daar is Hij Gods heilige tent binnengegaan en voor altijd onze hogepriester geworden. Een priester als Melchisedek. “ ( Hebr. 6 : 17 – 20 ) 

De hoop van het Evangelie is hier op aarde ons anker. Dat anker is zeker en vast. Het is zeker in zichzelf omdat het een waarachtig werk van God is. Deze hoop hecht zich aan Christus Jezus. 

Een aardse hogepriester deed verzoening voor de zonden van het volk Israël. Jezus was een betere en volmaakter hogepriester. Hij was zonder zonde en hoefde niet eerst voor zichzelf verzoening te doen bij Zijn Vader. 

Jezus` verbond was onberispelijk, en goed geordend in alle dingen. Het eiste  – in tegenstelling tot het oude verbond – niets aan voorwaarden dan dat wat door genade vervuld kon worden. Alles in dit verbond was aan goede handen toevertrouwd. 

Het nieuwe verbond gaf ons een Hogepriester die zijn weerga niet kende! Alle andere hogepriesters waren alleen maar schaduwen en typen van Christus. Jezus is gezeten aan de rechterhand van Zijn Vader, op de Majesteitelijke troon in de hemel. 

Dat is de beloning voor de diepe vernedering die Hij hier op aarde ondergaan heeft. Jezus geniet  in de hemel niet alleen grote heerschappij en waardigheid, maar Hij is daar de Hogepriester van de Kerk. 

Hier op aarde heeft Hij Zichzelf vrijwillig geofferd, als een lam dat naar de slachtbank geleid wordt.  Nu is Hij in de hemel om zijn gerechtigheid aan de Vader aan te bieden, en om voor ons te bemiddelen. Dat is heerlijk om te weten, en wij mogen daarop vertrouwen. 

Het verbond dat Jezus als Hogepriester gemaakt heeft bevat beloften van hulp en aanneming. Beloften van vordering en volharding in genade en heiligheid. Beloften van zegen en heerlijkheid in de hemel!

Alle mensen die dit verbond en deze hogepriester in waarheid aangrijpen zullen altijd door de kracht van God bewaard blijven. 

De artikelen van dit verbond zijn tussen God en Zijn volk verzegeld door de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal. Het fantastisch mooie is, dat God Zelf Zijn wetten in het hart van Zijn kinderen schrijft. De ziel van een kind van God is eigenlijk een afschrift van de wet van God. 

Gods kinderen zullen Hem tot een volk zijn, zij zullen Hem in alle dingen liefhebben, eren, gehoorzamen en waarnemen. God schenkt Zijn kinderen genoeg genade om alles te doen wat Hij van hen vraagt. 

God belooft dat zij steeds meer zullen groeien en Hem meer zullen kennen. Er zal niet zoveel noodzaak meer zijn dat de ene mens de andere onderwijs geeft in de kennis van God. Er zal een sterke groei en verspreiding van de christelijke kennis zijn in mensen van allerlei soort, van allerlei geslacht en van elke leeftijd. 

De zekerheid van de vergeving van zonden is zo afdoend en zeker dat God de zonden niet gedenken zal. Nooit zal Hij Zijn vergeving herroepen. 

Dat komt allemaal omdat Zijn barmhartigheid van oudsher is, van de dagen van de eeuwigheid. 

Daarom, omdat Jezus onze Hogepriester is die dit briljante Plan volbracht heeft, hebben Gods kinderen alle reden om zich nameloos te verblijden! ( MH, de Bijbel in gewone taal, NBV, kantt, SV, Leven in Christus ) 

Geef een reactie