Het Lam dat de zonde droeg!

Het Lam van God (3)
En [Johannes] zei: Zie, Dat is het Lam van God, Dat de zonde der wereld draagt.

JOHANNES 1:29b (weergave DB 1545)

[Vervolg:] “Ook Jesaja zegt: ‘De HEERE heeft de zonde van ons allen op Hem gelegd’ (53 v. 6). Een christen moet zich eenvoudig aan de Schrift houden en zich daarvan niet laten beroven. Ja, zou je kunnen zeggen: Maar wie weet of Hij ook mijn zonden heeft gedragen? Ik kan wel geloven dat Hij de zonden van Petrus, Paulus en van andere heiligen heeft gedragen, want dat waren goede en vrome mensen, maar dat ben ik niet – was ik ook maar net als Paulus en Petrus!
 
Hoor je dan niet wat Johannes hier zegt? Luister goed: ‘Dit is het Lam van God, Dat de zonde der wereld draagt.’ Je kunt toch niet ontkennen dat je zelf ook een stukje van de wereld bent, want je bent een mens uit een man en een vrouw geboren. Als je geen koe of varken bent, dan moeten jouw zonden ook op het Lam liggen, net zo goed als die van Petrus en Paulus. Zomin als jij voor je zonden kunt betalen [lett.: boeten], zomin konden ook anderen voor hun zonden betalen – niemand uitgesloten.
 
Daarom, volg hierin niet je eigen gedachten, maar houd je alleen aan het eenvoudige Woord, dat vergeving van zonden belooft aan allen die geloven in dit Lammetje Dat de zonde van de hele wereld draagt. Hoor je het goed? Er ontbreekt niets aan het Lammetje, Het heeft de zonde van de hele wereld al vanaf het begin gedragen. Geloof dan dat Het jouw zonde ook heeft gedragen en dat Het jou Zijn genade wil aanbieden.“  
[Auslegung des ersten und zweiten Kapitels Johannis, 1537 und 1538. WA 46, 538 ff]

God de Vader heeft een manier bedacht om de zonde weg te nemen, en daarbij de zondaar te sparen. Dat deed Hij door Zijn Zoon Jezus Christus tot zonde voor ons te maken. Een opdracht die deze Zoon volmaakt heeft vervuld.

 Het is onze opdracht om te zien op het Lam van God dat de zonde van de hele wereld wegneemt. Wie naar het kruis kijkt, ziet Jezus, en de volmaakte manier waarop Hij dat lijdend en stervend heeft gedaan. Dit zien op Jezus zal onze afkeer van de zonde laten groeien en onze liefde tot Christus intens laten toenemen. Jezus breekt ons hart. Hij breekt ook onze wil om door te leven in zonden of te wandelen op een weg die van Hem weg voert. Alleen de liefde van Jezus zorgt ervoor dat wij ons hart onderzoeken en  leren om echt te wandelen met God. Christus won volkomen vergeving en werd als het Lam van God geofferd om onze verzoening te zijn. Hij droeg de zonden van ontelbare mensen, zoals de zondebok de zonde van het volk Israël op zijn hoofd gelegd kreeg. ( Lev. 16 : 21 ) Als Christus de zonde van de hele wereld wegneemt, waarom dan niet mijn zonde, en die van iedereen? Als Christus de zonde van de hele wereld wegneemt, dan zeg ik het de heiligen na die voor ons geleefd en geloofd hebben:  

Ik geloof in God de Vader,
Schepper, die de schepping draagt.
In Zijn Zoon, in Christus Jezus,
Die geboren uit een maagd
Aan het kruis de wereld redde,
Onze zonden op Zich nam.
Opgestaan en opgevaren
Troont Hij aan Gods rechterhand.

Jezus, Hij is Heer,
Jezus, Hij is Heer!
Naam aller namen,
Naam aller namen!

 

 

Wilt u

2 responses to “Het Lam dat de zonde droeg!

  1. Wow, awesome blog structure! How long have you ever been running a blog for?

    you made blogging glance easy. The overall glance of your site is wonderful, let alone
    the content! You can see similar here <a href="[Link deleted]internetowy

Geef een reactie