Het Kind

En dit hebt u tot teken: u zult het kind vinden in windsels gewonden, en liggende in een kribbe
( Lucas 2 : 12 ) 

In het Oude Testament ging een profetenwoord gewoonlijk gepaard met een voorafgegeven teken. Dit teken werd ingeleid met een vaste formulering: ‘ Dit is voor u het teken. ‘ ( zie Ex. 3 : 12 / 1 Sam. 2 : 34 / 14 : 10 / 2 Kon. 19 : 29 / Jes. 38 : 7 )Jahweh bediende Zich van gewoonten en gebruiken die de mensen herkenden, en daarom vertrouwen wekten. 

‘ Dit zal voor u het teken zijn ‘ waren dan ook de woorden waarmee de engel Gods woorden vergezeld liet gaan. Uit deze woorden konden de herders opmaken dat de engel de waarheid gesproken had. Aan deze profetische woorden zouden zij het Kind herkennen. “Gij zult vinden een Kind, in doeken gehuld, en liggende in een kribbe.”( vs 7 )

Het bijzondere aan het teken was niet dat het Kind in doeken gewikkeld was. Het bijzondere was zelfs niet dat het Kind in een kribbe lag – dat was wel ongewoon, maar denkbaar in buitengewone omstandigheden. Het teken was heel gewoon, bijna alledaags. Voor het oog van de wereld onderscheidde het Kind zich in geen enkel opzicht van andere pasgeboren baby`s. Dat juist dit kind de door God gezonden Messias was, was een feit waarvoor de herders aangewezen waren op het woord van de engel, en op de verschijning van de hemelse legermacht. ( vs 13, 14 ) Erkenning van de door Jezus gezonden Messias was in eerste instantie een zaak van vast vertrouwen op het Woord van God. 

Onze Heere Jezus Christus werd geboren in een stal. Zijn moeder wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een kribbe om te laten zien hoe toegankelijk Hij is voor ieder die tot Hem komt. 

 

Voor de Allerhoogste Heer! 

 

One response to “Het Kind

Geef een reactie