Het gezin ( 5 )

 

Bij de opvoeding van kinderen hangt alles af van de liefdesrelatie tussen de ouder en het kind. Niets werkt als er niet in de behoefte aan liefde van het kind voorzien wordt. Alleen een kind dat voelt dat er echt van hem gehouden en voor hem gezorgd wordt, kan zijn best doen. Als een kind zich geliefd weet, is het veel gemakkelijker om hem discipline bij te brengen en te trainen. Elk kind heeft een hoeveelheid emotionele kracht die hem door de uitdagingen van zijn kinder – en tienerjaren heen helpt. Zoals auto`s kracht halen uit de inhoud van de benzinetank, putten kinderen kracht uit hun liefdestank. Ouders moeten in de eerste plaats de liefdestank van hun kinderen boordevol maken om hen in staat te stellen hun potentieel te laten bereiken. 

De liefde die kinderen nodig hebben moet een volledige liefde zijn die het kind accepteert en bevestigt om wie het is, niet om wat het doet. Voorwaardelijke liefde is gebaseerd op gedrag. Ze wordt vaak geassocieerd met trainingstechnieken die cadeautjes, privileges en beloningen opleveren voor kids die zich op de gewenste manier gedragen. 

Natuurlijk is het nodig dat we onze kinderen trainen en discipline bijbrengen – maar alleen nadat hun liefdestank gevuld is. Elke ouder en zijn kind hebben een liefdestank die klaarstaat om gevuld te worden. Deze tank raakt snel leeg, en moet elke dag opnieuw gevuld worden. Alleen onvoorwaardelijke liefde kan problemen als wrok, gevoelens dat niemand van hen houdt, schuldgevoelens, angst en onzekerheid voorkomen. Alleen wanneer we in staat zijn om onze kinderen onvoorwaardelijke liefde te geven, zullen we in staat zijn om hen ten diepste te begrijpen en met hun gedrag om te gaan. Of dit gedrag nu goed of fout is. Zowel de vader als de moeder nemen deel aan de opvoeding van hun kinderen. Daar zegt de Bijbel hele mooie dingen over. 

“ Mijn zoon luister naar de lessen van je vader, verwaarloos niet wat je moeder je leert. Hun lessen zijn een sierlijke krans om je hoofd, ze zijn een ketting om je hals.” ( Spreuken 1 : 8, 9 )

“ Mijn zoon, houd vast aan wat je vader je opdraagt, verwerp de lessen van je moeder niet. Bind hun onderricht voor altijd op je hart, wind het om je hals. Moge het je leiden op  de wegen die je gaat, moge het over je waken als je slaapt. Moge het je raden als je wakker wordt. Want de lessen van je vader en je moeder zijn een lamp, een licht dat je vermaant en de weg wijst naar het leven. “ ( Spreuken 6 : 20 – 23 ) 

Er wordt in dit tekstgedeelte als vanzelfsprekend vanuit gegaan dat ouders met alle wijsheid die zij hebben, hun kinderen van alles aanleren. Met het ouderlijk gezag dat zij hebben zullen ze hun kinderen de wet voorschrijven. Kinderen zijn redelijke wezens, en wanneer wij als ouders vertellen wat zij moeten doen, moeten wij hen ook vertellen waarom. Omdat kinderen eigenwijs zijn en hun eigen wil uitproberen zijn er ook regels nodig, die hen leren gehoorzamen. 

De Spreukendichter motiveert jonge kinderen om de goede lessen die zij van hun ouders geleerd hebben aan te nemen en te onthouden. HIer zit een hele mooie gedachte achter. Terwijl de wetten van de Perzen en Romeinen voorschreven dat de kinderen alleen eerbied aan hun vader verschuldigd waren, stelt de wet van God de eer van de moeder ook veilig. “ De instructies en wetten van je ouders zullen wanneer ze zorgvuldig in acht genomen worden, maken dat je er uitziet als iemand die een gouden ketting aan zijn hals draagt. “ belooft de Bijbel.  ( Spreuken 1 : 9 ) Dat is geweldig mooi! Een eindje verderop wordt het Woord van God opnieuw als gepromoot als onze belangrijkste gids die ons bij al ons handelen de weg wil wijzen. 

Het Woord van God openbaart ons waarheden van eeuwige zekerheid. Het licht van de Schrift is het onfeilbare licht, en de wet waar onze wil aan onderworpen moet zijn. Wij als ouders moeten het woord van God ontvangen als de wet van onze ( Godvrezende ) vader en moeder. Het is Gods gebod en Zijn wet. Onze ouders hebben ons erop gewezen en hebben ons opgevoed in de kennis en in het houden van die wetten en geboden. Geestelijk volwassen ouders hebben hun geestelijke en lichamelijke opvoeding beproefd en daarbij ontdekt dat de Bijbel echt het woord van God is. Zij zien in waarom hun vader en moeder zoveel moeite deden om hen het Woord van God aan te leren en onder de aandacht te brengen. Alle waarschuwingen, de raad en bevelen die onze ouders ons gaven en overeenkwamen met het woord van God willen ze vasthouden. 

Mozes gebood de Israëlieten om de geboden van God niet alleen op hun hand vast te binden ( Deut. 6 : 8 ) zodat ze er altijd aan herinnerd werden, maar ook in hun hart te bewaren. Want die geboden hadden alleen maar waarde wanneer ze in de praktijk gebracht werden. 

Zoals de Israëlieten de geboden van God zich toe moesten eigenen, leren goede ouders hun kinderen normen en waarden aan waar de Heere blij mee is. Als het Woord van God de leidraad van ons leven is, worden wij als ouders door de Heilige Geest geleid. Die zal ons waarschuwen en steunen in alle opvoedingsperikelen. Ouders en kinderen mogen zich dan veilig weten achter het bloed van het Lam. De Heilige Geest maakt alles altijd goed en mooi. Ook de opvoeding van onze kinderen! 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *