Het gezin ( 3 )

Bouwen aan een sterk gezin!

“  Ik denk vaak aan je zuivere geloof. Zo`n geloof hadden ook je grootmoeder Loïs, en je moeder Eunike. En ik ben ervan overtuigd dat jij net zo’n zuiver geloof hebt als zij. God heeft je een bijzondere kracht gegeven toen ik mijn handen op je hoofd legde. Daarom zeg ik je: gebruik die kracht goed. God heeft ons Zijn Geest gegeven. Niet om bange mensen van ons te maken, maar moedige mensen, vol liefde en geduld. “  ( 2 Tim. 1 “4 – 7 ) 

De apostel Paulus was veel in gebed. Hij bad dag en nacht. Bidden was een voortdurende bezigheid voor hem, en nooit vergat hij zijn vrienden in zijn gebeden. Het was een grote troost voor hem dat hij in een gezin geboren was dat God diende. Paulus zelf had deze God steeds met een zuiver geweten geëerd, gediend en aanbeden. Hij wist dat zijn geestelijke zoon Timotheüs dit ook altijd gedaan had. Daarom dankte Hij God ook voor het geloof van Timotheüs. Duidelijk komt uit deze teksten naar voren hoe belangrijk het gezin is voor het voortbestaan van het geestelijk leven. Timotheüs hield vast aan het geloof van zijn voorouders. Het was een geloof zonder huichelarij. Een geloof dat de vuurproef kon doorstaan en als een levend principe in Timotheüs werkzaam was. De gouden draad van dit geloof liep – ondanks het verschil in generatie – als een constante gouden draad door zijn familie heen. 

Uit deze constante factor spreekt veel liefde. Het Woord van God en het geloofsleven moeten in de familie van Timotheüs met veel liefde doorgegeven zijn.  De kwaliteit van een dergelijke liefde geeft de wereld kleur. 

Als de liefde in onze familie of in ons gezin ontbreekt, dan krijgen mensen een knagend gevoel en wordt de wereld donkerder. Liefde was de oorsprong van alles. ( Genesis 1 : 26, 31 ) Uit liefde voor de mens schiep God de wereld. Liefde was het die na de ongehoorzaamheid van de mens, het genadeverbond in leven riep. Liefde was het waarom God Zijn Zoon in deze wereld liet komen. ( Johannes 3 : 16 ) Liefde was het die Jezus bewoog toen Hij hier op aarde sprekend en genezend rondging. ( Johannes 10 : 11 ) Liefde bracht Hem aan het kruis. Liefde is het waarom Hij in de hemel aan Gods rechterhand is om altijd voor ons te bidden en over ons leven te waken. ( Hebr. 2 : 16 – 18 ) 

Daarom moet het de eerste taak van christenen zijn om deze liefde van God door te geven aan anderen, te beginnen in ons gezin. 

“ Als je geen liefde hebt voor anderen zijn je woorden zinloos. Zelfs al laat de Heilige Geest je alle talen van de wereld spreken, en ook nog de taal van de engelen. Als je geen liefde hebt voor anderen, beteken je niets. Zelfs al laat God je Zijn boodschap bekend maken, en krijg je van Hem alle kennis. En zelfs al heb je zo’n groot geloof dat je bergen kunt verplaatsen. Als je geen liefde hebt voor anderen  is alles wat je doet zinloos. 

Liefde is geduldig en vriendelijk. Liefde is: niet jaloers zijn, niet vertellen hoe goed je bent, jezelf niet belangrijker vinden dan een ander. Liefde is: een ander niet beledigen, niet alleen aan jezelf denken, geen ruzie maken, en geen wraak willen nemen. Liefde is: blij worden van het goede, en een hekel hebben aan het kwaad. Door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt. Door de liefde blijf je geloven en vertrouwen. Door de liefde blijf je altijd volhouden. “  ( 1 Kor. 13 ) 

Het gezin floreert door deze liefde. Kinderen nemen een voorbeeld aan hun ouders. Als kinderen zien hoeveel hun vader en moeder van elkaar houden, dan zullen ze zich veilig voelen. Als het kind klein is, zal het zijn ouders nadoen, hoe kinderlijk ook, omdat een kind nog praat en denkt als een kind. Maar als het volwassen is, zullen alle kinderlijke dingen verdwenen zijn. Maar de liefde die ze geleerd hebben zal nooit verdwijnen. Dit is waar het om gaat: geloof, vertrouwen, en liefde. Deze factoren moet steeds het belangrijkste zijn in ons gezinsleven. De allerbelangrijkste component is de liefde. 

Er zijn veel te veel mensen die het huwelijk aangaan omdat ze alleen maar verliefd zijn. Ze zijn blind voor elke onvolmaaktheid van hun partner. Ze zijn er ook nog eens van overtuigd dat hun ervaring uniek is. Als deze verliefdheid overgaat, gaan veel stellen uit elkaar om opnieuw te zoeken naar een bepaald gevoel dat er was tijdens de verkeringstijd. Dit is een irrationele primitieve emotionele reactie. Echte liefde is iets heel anders. Echte liefde richt zich op de behoeften van de ander, en zoekt naar wat het beste voor de ander is. In het huwelijk en in het gezinsleven hebben we allemaal een partner, of een ouder  nodig die ervoor kiest om van ons te houden. Dit soort liefde vraagt soms om offers. Het is een besluit om je huwelijk en gezin tot een succes te maken. Het geloof in God en in Zijn Zoon Jezus Christus maakt krachtige moedige mensen, vol liefde en geduld. Dit zijn de bouwers van een sterk gezin. ( MH, de Bijbel in gewone taal, de 5 talen van de liefde, Chapman ) 

 

 

Geef een reactie