Hebreeën 11 : 5 – 7

Door zijn geloof werd Henoch naar elders overgebracht, om niet te hoeven sterven. Hij werd niet meer gevonden, omdat God hem had weggenomen. Hij stond immers al vóór zijn opneming bekend als iemand in wie God vreugde vond. Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven. Wie Hem wil naderen moet immers geloven dat Hij bestaat. 

Over het mysterieuze einde van Henoch is veel gespeculeerd binnen het Jodendom. Er wordt in de Bijbel maar drie keer iets over hem gezegd. In Genesis 5 : 21 – 23 / Hebreeën 11 : 5 – 7 en in Judas : 14, 15 )  Henoch was een profeet, de zevende vanaf Adam om precies te zijn. De mensheid was er slecht aan toe toen hij geboren werd.  “ Ik zie de Heer komen met Zijn heilige tienduizendtallen om over allen Zijn vonnis uit te spreken.” had hij geprofeteerd. Vervolgens had Henoch allerlei weinig vleiende uitspraken gedaan over de zonden van zijn tijd. Op moreel en geestelijk gebied waren de mensen er slecht aan toe. De wereld was vol geweld. Dat was in de tweede generatie begonnen, toen Kaïn zijn broer Abel vermoord had. En één van Kaïns nakomelingen was er trots op dat hij nog wraaklustiger was dan zijn voorouder.( Gen. 4 : 24 )  In de derde generatie ontstond er een nieuw kwaad. De mensen begonnen de Naam van Jehovah aan te roepen, maar niet als een geloofsdaad, of als een respectvolle manier van aanbidding. Ze gebruikten Gods heilige Naam op een lasterende respectloze manier. ( Genesis 4 : 8 / 23 – 26 ) Die vorm van corrupte religie was waarschijnlijk overal aanwezig in de tijd van Henoch. 

De aard van de godsdienst van Henoch en de strekking van de geest van zijn levenswijze waren uniek en wezen op een zuivere godsdienst. Henoch wist dat Abel voor zijn leefwijze was vermoord. Henoch besloot een vergelijkbaar standpunt in te nemen. In Genesis 5 : 22 staat dat hij met de Elohim bleef wandelen. Hieruit blijkt dat hij een Godvruchtig man was. Hij is de eerste mens die in de Bijbel op deze manier wordt beschreven. Godzaligheid is feitelijk niets anders dan voortdurend wandelen met God. Het betekent dat we ons de Heere voortdurend voor ogen stellen, en handelen als mensen die weten dat elke gedachte en elk woord dat we hebben of uiten bij Hem direct bekend zijn. Wandelen met God impliceert een leven met God zowel met betrekking tot Zijn geboden als met betrekking tot Zijn leiding. Het is het maken van Gods Woord tot je leefregel en het vooropstellen van Zijn eer in alles wat je doet. Je stemt in met Gods bedoelingen, en bent Zijn medewerker. Henoch was God zodanig toegewijd dat hij hier op aarde al leefde alsof hij in de hemel was. Dit was een voortreffelijke eigenschap voor iemand die een priesterdienst verrichtte.( 1 Samuel 2 : 30, 35 / Zach. 3 : 7 ) Henoch was een priester van de Allerhoogste God. Wanneer een Godvrezend mens sterft, neemt God hem hier vandaan en neemt hem op bij Zichzelf. Mensen van wie de handel en wandel hier op aarde heilig is, zullen merken dat hun overgang vanuit dit leven naar het hemelse leven welgelukzalig is. 

Wij mensen hebben een actief geloof nodig. God moet door ons gevonden worden via het geloof in de Heere Jezus Christus. God heeft ons middelen en manieren voorgeschreven waardoor Hij gevonden wil worden. Mensen die Hem willen vinden moeten ijverig naar Hem zoeken. Wanneer zij Hem eenmaal gevonden hebben, zullen zij nooit spijt krijgen van de moeite die ze zichzelf getroost hebben om Hem te zoeken. Niemand kan God vinden buiten Christus om. ( Johannes 14 : 6 / Handelingen 4 : 12 ) 

Wet en Evangelie wisselen elkaar af in het Woord van God. ( Romeinen 1 : 16, 17 ) Henochs hart rustte door het geloof in de beloofde Verlosser. In Christus behaagde hij God en dit geloof deed hem wandelen met God. Daarom hoefde hij niet te sterven. God nam hem met lichaam en ziel op in Zijn heerlijkheid. De gebeurtenissen rondom Henoch en Elia bevatten de profetie dat de beloofde Verlosser voor al Zijn kinderen de dood zou overwinnen. Hij zal om Christus wil niemand beschamen die Hem zoekt. 

Door andere dingen de voorrang te geven boven Hem, doen we de heerlijkheid en genade van God te kort. Het Goede Nieuws is dat Christus gestorven is voor mensen zoals wij, zondaars. Hij is lichamelijk uit de dood opgestaan om de verlossende kracht van Zijn dood te bevestigen, en om de poorten van het eeuwige leven en de eeuwige vreugde te openen. ( 1 Kor. 15 : 20 ) Het betekent dat God ons kan vrijspreken en toch rechtvaardig kan zijn. ( Romeinen 3 : 25, 26 ) Christus heeft eenmaal geleden, de Rechtvaardige voor de onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. ( 1 Petrus 3 : 18 ) Als we thuiskomen bij God vinden we diepe en blijvende voldoening in dit heerlijke feit.

One response to “Hebreeën 11 : 5 – 7

  1. Wow, awesome blog layout! How lengthy have you been blogging for?
    you made running a blog glance easy. The overall look of your web site is magnificent,
    as well as the content! You can see similar here <a href="[Link deleted]sklep

Geef een reactie