Handelingen 3 : 12 – 15

Petrus monsterde de toegestroomde menigte . Hij zag dat iedereen diep getroffen was door het wonder dat zich voltrokken had. Aan zijn zijde zagen ze de blijdschap van de bedelaar die nog nooit een stap had kunnen verzetten. Nu danste en sprong hij in het rond! Petrus en Johannes voelden wel aan het algemeen heersende enthousiasme dat de mensen op het punt stonden om de apostelen uitbundig te gaan prijzen. Dat mocht niet gebeuren. Resoluut wees Petrus alle loftuitingen van de hand. De dank en eer moesten Christus toekomen, dat stond voor hem als een paal boven water! 

“ Mannen van Israël, waarom zijn jullie zo verrast en verwonderd? “ riep hij. Er was inderdaad een wonder gebeurd, maar had Jezus geen grotere wonderen gedaan? Het was nog maar nauwelijks geleden dat Hij Lazarus uit de dood had opgewekt. Dat moest iedereen nog vers in het geheugen gegrift staan. Jezus was Zelf uit de dood opgestaan, was dat wonder niet oneindig groter? Iedereen had gezien dat de kreupele op het commando van Petrus opgesprongen was. Maar alle woorden en kracht waren van Jezus vandaan gekomen, en van de Heilige Geest. Zo snel hij kon begon Petrus dan ook over Zijn Meester te vertellen. Hij sprak over Christus, de ware Messias die eeuwen geleden via de profeten beloofd was. Het was allemaal aan Hem te danken, Hij was de Zaligmaker. God de Vader had Hem verheerlijkt door Hem uit de dood terug te halen. Petrus verheerlijkte Jezus als de God van Abraham, Izak en Jakob. Dat deed Hij op die manier om de beloften die de Elohim ooit aan de aartsvaders had gedaan. 

“ Maar jullie hebben Jezus aan Pilatus uitgeleverd, jullie wilden absoluut niet dat Pilatus Hem weer vrijliet. Jullie dienden een petitie in bij Pilatus om een moordenaar vrij te laten.  Zo hebben jullie tegen Jezus gekozen, en de man gedood die ons het eeuwige leven kwam geven. “ zei Petrus resoluut. Het bleef stil, niemand had er wat tegenin te brengen. De meesten had het verhaal ook op het Pinksterfeest gehoord. Maar toen was dit wonder nog niet gebeurd. 

“ Deze man die jullie elke dag bij de tempel zagen zitten geloofde in de kracht van Jezus. Daarom kan hij nu lopen. Het geloof dat Jezus hem gaf heeft hem kerngezond gemaakt. Dat kunnen jullie zelf zien. Jullie hadden helemaal niet in de gaten waar jullie mee bezig waren toen Jezus veroordeeld werd. Jullie geestelijke leiders evenmin. Het moest zo gebeuren. De Messias moest lijden, dat had God al voorzegd. “ Het wonder van de genezing van deze man heeft onder aanroeping van de Naam van Christus plaatsgevonden. Die Naam is boven alle naam verheven. Zijn bevel heeft alles tot stand gebracht. De macht van Christus is vastgelegd in de woorden: “ door het geloof in Zijn Naam. “ Het is daarom dat Hij de eer zal wegdragen. “ Het was heel bijzonder. Petrus bevestigde niet alleen de grote waarheid van het Evangelie dat aan de hele wereld gebracht moest worden. hij deed meer. Hij beval ook de grote Evangelieroeping van het geloof aan, met Jezus als de enige Weg om alle zegeningen te ontvangen. 

De mensen keken niet langer naar de gezonde man. Ze zagen in een flits de oude boekrollen van de profeten geopend, en ze zagen Jezus. Hoorden ze het goed, hadden zij de dood van de Messias op hun geweten? Petrus wachtte hun reactie niet af, maar ging verder: “  Jullie moeten je leven veranderen, en weer doen wat God wil. Hij zal jullie alle zonden vergeven en ervoor zorgen dat er een goede tijd aanbreekt. Jezus zal terugkomen. Opnieuw zal de Vader Hem naar jullie toesturen omdat Hij de Messias is die voor jullie uitgekozen werd. Dat zal gebeuren aan het einde van de tijden. Op de jongste dag!“ 

 

One response to “Handelingen 3 : 12 – 15

  1. You’re truly a just right webmaster. This web site
    loading pace is amazing. It kind of feels that you are doing any unique trick.
    Also, the contents are masterwork. you have performed a fantastic job in this
    matter! Similar here: <a href="[Link deleted]internetowy and also here: <a href="[Link deleted]zakupy

Geef een reactie