Handelingen 17 : 1- 9

De twee brieven aan de gemeente van Thessalonica geven ons zo`n mooie indruk van deze gemeente dat je er alleen maar blij mee kunt zijn om een verhaal over de eerste vestiging te lezen. 

Hoewel Paulus bijzonder slecht behandeld werd in Filippi ging hij vaardig verder met zijn werk. Tegenstand en vervolging deerden hem totaal niet, hij had betere dingen te doen dan zich daar druk over te maken. Het was overduidelijk dat Paulus door een geest van kracht en wijsheid bezield werd. In Tessalonica trof hij een gemeente van Joden aan. Via de connnectie die hij met hen had, kreeg hij toegang tot de synagoge. Hij begon zijn prediking altijd bij de Joden. Als zij het Evangelie zouden aanvaarden, zouden de evangelisten met blijdschap de bekeerlingen omhelzen. Tot zijn verassing ontmoette Paulus in Tessalonica een aandachtig publiek, dat instemde met zijn prediking. Niet volmondig, want ze accepteerden de Heere Jezus niet als Zaligmaker en Verlosser. Paulus begon een debat, hij wilde niets liever dat de Joden de Messias zouden aanvaarden in Jezus Christus, de Gekruisigde. Gedurende drie achtereenvolgende sabbatsdagen betoogde de apostel over de verklaring en toepassing van de Heilige Schrift. Zijn drijfkracht en het doel van zijn prediking  waren er op gericht te bewijzen dat Jezus de Christus is. 

In de eerste plaats verklaarde Paulus zijn stellingname en stelde hij de voorwaarden. Daarna voerde hij verschillende argumenten tot bewijsvoering aan. De geleerde Paulus betoogde niet alleen met kennis, maar ook met een vurig geloof. 

Al argumenterend stelde hij dat het noodzakelijk was dat de Messias zou lijden en sterven. Als Jezus niet opgestaan was uit de dood, had Hij nooit de overwinning kunnen claimen. Predikers van het Evangelie moeten in eerste instantie Jezus verkondigen. Deze verkondiging moet boven alles gaan. 

Sommige Joden geloofden. Er waren ook Grieken en hooggeplaatste vrouwen die geloofden en het Evangelie met blijdschap aanvaardden. Een overgroot deel van de Joden echter werd woedend. Daarom zochten ze verkeerde aanhang. Alle wijze en nuchtere mensen geloofden de woorden van Paulus. Maar dat was de Joden niet naar de zin. Ze begonnen tussen de hoorders van Paulus te stoken. Er waren niet veel opruiende woorden nodig om een opstand in het leven te roepen. Van alle kanten kwamen de mensen aangerend om een volkoploop te veroorzaken en de hele stad in rep en roer te brengen. In grote woede trokken de Joden naar het huis van Paulus en Silas om hen aan een volksgericht te onderwerpen. Maar tevergeefs, de Heere had ervoor gezorgd dat ze spoorloos waren. De woedende Joden namen de eigenaar van het pand – een zekere Jason – toen maar in arrest. Er waren nog wat overige leerlingen in het huis, die werden ook gearresteerd. Ze schreeuwden: “ de mensen die in het hele rijk de orde verstoren, zijn ook hier gekomen, en Jason heeft ze onderdak verleend! We tekenen bezwaar aan tegen deze Paulus en Silas omdat ze Jezus Christus belangrijker vinden dan de keizer! “ De te hoop gelopen menigte en stadsprefecten raakten helemaal van de kaart. Ze wisten geen goed besluit te nemen. Het enige wat hen restte was Jason op borgtocht weer vrij te laten. 

Paulus was een bekeerde Jood. Een belangrijke heidenapostel. Geleid door de Geest van God bracht hij het evangelie in Arabia, Asia, Macedonië, Achaje en Rome. Hij was de auteur van veel brieven in het Nieuwe Testament. De belangrijkste motieven uit zijn prediking: 

 • Er is alleen redding mogelijk in de naam van Jezus Christus. ( Rom. 3 : 21- 26 / 5 : 1-2/ 10 : 3 – 13 / 2 Kor. 5 : 18 – 21 / Gal. 3 : 10 -14 / Ef. 3 : 7 – 14 / Kol. 1 : 13 – 23 / 1 Tim. 1 : 12 – 16 ) 
 • Paulus stelde dat de besnijdenis niet nodig is om gered te worden. ( Rom. 4 : 9 – 12 / Gal. 3 : 2 / 5 : 1 – 6 / Kol. 2 : 11 – 12 ) 
 • Paulus stelde de christelijke vrijheid vast. ( Rom. 14 – 15 : 6 / 1 Kor. 8 : 1 – 13 / 11 : 23 – 33 / Gal. 4 : 31 – 5 : 13 ) 
 • Paulus heeft veel richtlijnen gegeven voor de inrichting van de Kerk. ( 1 Kor. 11 : 17 – 34 / 14 : 26 – 40 / 1 Tim. 2 : 1-3 / Tit. 1 : 5 – 2 : 15 ) 
 • Paulus bleef altijd in de eerste plaats de redding van de Joden op het oog houden. ( Rom. 9 : 1 – 5 / 10: 1 – 4 ) 
 • Paulus stelde het gebruik van de geestelijke gaven centraal. ( Rom. 12 : 3-8 / 1 Kor. 12 : 1 – 14 : 40 ) 
 • Paulus leerde de jonge gemeente het leven uit de Geest. ( Rom. 8 : 1 – 17 / Gal. 5 : 16 – 26 ) 
 • Paulus betoogde en bewees de redding door het geloof alleen. ( Rom. 3 : 21 – 5 : 1 / Gal. 2 : 15 – 21 / Ef. 2 : 8-9 / Filip. 3 : 9 ) 

De apostel Paulus heeft veel smaad en vervolging te lijden gehad. Hij heeft daar veel over geschreven. De brief aan de Handelingen geeft een boeiend relaas over zijn leven. De bekering van Paulus ( Hand. 9 : 1 – 30 ) is één van de belangrijkste gebeurtenissen in de tijd na de Hemelvaart van de Heere Jezus. Deze radicale omslag maakt dat Paulus van de vervolging van christenen overgaat op de verkondiging van het Evangelie. De almacht van God over de gebeurtenissen is in de hele beschrijving van zijn bekering aanwezig. ( Handelingen 9 ) 

Als Paulus en Barnabas op weg gaan om het Evangelie in de heidense gebieden te verkondigen komt hun aanpak direct voort uit het heilspan van God. In elke stad die Paulus en Silas aandoen krijgen ze te maken met tegenwerking van de Joden. Ondanks deze vijandigheid gaan ze terug naar de gemeenten die ze hebben gesticht, om de gelovigen te sterken en hun werk voort te zetten. Daarna keren ze terug naar Antiochië in Syrië. Deze gemeente zal tijdens het hele optreden van Paulus de thuisbasis voor zijn zendingswerk blijven. 

Wie de brief aan de Handelingen aandachtig leest, komt tot de conclusie dat de verbreiding van het Evangelie van Jezus Christus altijd felle tegenstand oproept. Dat is zo geweest vanaf het eerste begin. Daarom moeten leerlingen van Jezus altijd voorbereid zijn op moeilijkheden. Dit feit moet ons des te inniger verbinden aan de Heere Jezus Christus. Hij heeft gezegd: “ Mij is alle macht gegeven in hemel en op aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot Mijn leerlingen door hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest. En hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld. “ 

 

One response to “Handelingen 17 : 1- 9

 1. You are really a just right webmaster. This website loading velocity is incredible.
  It seems that you’re doing any unique trick. Also, the contents are masterwork.

  you’ve performed a fantastic process on this topic!

  Similar here: <a href="[Link deleted]sklep and also here: <a href="[Link deleted]online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *