Handelingen 1 : 1 – 3

Beste Theofilus, in mijn eerste boek heb ik geschreven over alles wat Jezus gezegd en gedaan heeft. Het eind van dat boek gaat over de dag dat Jezus naar de hemel ging. Op die dag sprak Hij met de apostelen, die Hij uitgekozen had met hulp van de Heilige Geest. Jezus vertelde hun wat ze moesten doen. Daarna ging Hij naar de hemel. De apostelen hebben gezien dat Jezus na Zijn dood weer leefde. Hij heeft hun dat op allerlei manieren bewezen, veertig dagen lang. Hij kwam vaak bij hen, en dan sprak Hij met hen over Gods nieuwe wereld. ( Hand. 1 : 3 ) 

De proloog van het boek ‘ Handelingen der apostelen ‘ begint met een verwijzing van het Evangelie van Lucas. Zowel de Handelingen als het boek Lucas zijn opgedragen aan een zekere ‘ Theofilus ‘ die in Lucas 1 : 3 ‘ hoogedel’  genoemd wordt. Uit het feit dat Lucas de handelingenbrief alleen met de roepnaam van Theofilus begint, kun je opmaken dat Lucas en Theofilus bekenden van elkaar geworden waren. 

Lucas was zijn eerste brief begonnen met een inhoudsvermelding. Daarin had hij geschreven over ‘ alle dingen die Jezus was begonnen te doen, en te leren. ‘ Lucas, de nauwgezette, preciese waarnemer, had alle details van het leven van Jezus nauwkeurig opgeschreven. Terwijl hij het Lucas evangelie gevuld had met de beschrijving van alle dingen die Jezus in Zijn leven deed, schreef Hij de Handelingenbrief vol over alle dingen die Jezus na Zijn hemelvaart door de Heilige Geest geleerd en gedaan heeft. 

En Jezus had ongelooflijk veel gedaan. Voordat Hij werd opgenomen onderwees Hij dagelijks Zijn leerlingen, en Hij gaf ze bevelen. Na Zijn opstanding opende Hij hun verstand, zodat ze de Schriften begrepen. ( Lucas 24 : 45 ). Hij gaf het bevel om in Zijn Naam de bekering tot vergeving van de zonden te prediken aan alle volken. Ze moesten in Jeruzalem beginnen. ( Lucas 24 : 47 ) Opnieuw ( vgl. Lucas 6 : 13 ) stelde Hij de leerlingen aan tot getuigen ( Lucas 24 : 48 ), tot apostelen om dit Evangelie te verkondigen. 

Het woord apostolos heeft in christelijke zin de betekenis : afgevaardigde, getuige van Jezus Christus, Zoon van God. In eerste instantie ging het om de elf discipelen, later zouden ook anderen die eervolle naam meekrijgen. ( Hand. 14 : 4 / Romeinen 16 : 7 ) Het totaal aantal getuigen van de opstanding van Jezus bedroeg meer dan 500 mensen. ( vgl. 1 Kor. 15 : 6 ) 

Niet voor niets schreef Lucas dat Jezus Zich  ‘ levend ‘ vertoond had na Zijn opstanding. Met die woorden nam hij alle twijfel weg, Jezus was na Zijn opstanding geen geestverschijning, Hij was werkelijk levend geworden. Daarom staat er ook ‘ dat Hij op allerlei manieren bewezen heeft dat Hij werkelijk leefde. 

De veertig dagen waarin Jezus verscheen, herinneren aan de periode dat Mozes op de berg Sinaï was om de Wet van God in ontvangst te nemen( Ex. 24 : 18 ). De woorden die Hij in Handelingen 1 tot hen gesproken had heeft Lucas niet meer exact opgeschreven. Ongetwijfeld zijn het woorden vol vertroosting, Geest en leven geweest. Onafgebroken sprak Hij over het Koninkrijk van God. Hoe zou het ook anders kunnen, daar had Hij alles voor over gehad, Zijn hele leven. 

Het ´  koninkrijk van God ‘ is een ruim begrip. Het omvat de heerschappij van God op aarde, het Messiaanse vrederijk. Jezus bedoelde daar tegelijkertijd de vrede en het geluk mee, die het koninkrijk van God met zich mee zouden brengen. Zijn verzoenend sterven had deze heerlijkheid toegankelijk gemaakt voor iedereen die in Hem geloofde. In de eerste plaats voor Zijn leerlingen. Nergens lees je nog een woord van verwijt over het ongeloof, de weifelende houding, de angst, en de terughoudendheid die de leerlingen hadden laten zien. 

Wat een geweldige Leermeester was Jezus. Hij was niet iemand die Zijn leerlingen nog even fijntjes op hun zonden wees, helemaal niet zelfs. Jezus wist dat Gods heerschappij allang in het leven van Zijn leerlingen begonnen was. Al tijdens Zijn leven hadden ze getuigd van Jezus dat Hij de Messias was, de Christus. De Koning die alle dingen regeerde. ( 1 Kor. 15 : 25 ) 

Daarom wordt de verkondiging van het Evangelie ook wel de verkondiging van het Koninkrijk van God genoemd. ( Hand. 8 : 12 / Lucas 8 : 1 / 16 : 16 ) Wat een heerlijke tijd moet dat zijn geweest, die 40 dagen. Gods nieuwe wereld moet adembenemend dichtbij zijn geweest in de beleving van de leerlingen. Jezus had de dood overwonnen, Hij leefde, en elke dag was er de verwachting dat Hij weer zou verschijnen. De leerlingen moeten wel gedacht hebben dat de hemel op aarde gekomen was.

3 responses to “Handelingen 1 : 1 – 3

  1. Wow, fantastic weblog structure! How long have you been blogging for?
    you make running a blog glance easy. The full glance of your web site is wonderful, let alone the content material!
    You can see similar here <a href="[Link deleted]online

Geef een reactie