Gelukkig? !

Een vroege dinsdagmorgen. Het daglicht schemert grijs naar binnen en biedt uitzicht op een niet zo zonnige dag. Ik check de ochtendkranten. Nieuws over de tweede golf. Enkele artikelen over ex-coronapatienten laten er geen twijfel over bestaan dat deze ziekte heel wat anders is als een beetje verkouden zijn. Het leest er vreselijk uit op dat het een dodelijke ziekte is.  

Gisteren liep ik op een school met mondkapjesplicht. Vorig jaar zouden we nog achterover vallen van verbazing maar nu vinden we het heel gewoon. Toch is de stemming niet echt vrolijk, ook jonge kinderen voelen zich min of meer gedeprimeerd over de situatie, dat is duidelijk te merken. Overal is het te merken. Overal is extra zorg nodig. De medische wereld, de maatschappij, overal mensen die het niet meer zo goed trekken allemaal. Wat moeten wij die nog gezond en sterk zijn doen? 

“Gelukkig zijn mensen die voor anderen zorgen. Als zij zelf in nood zijn zal de Heer hen redden. De Heer zal hen beschermen. Hij zorgt dat ze in leven blijven, hij redt ze van hun vijanden. Iedereen ziet dat ze gelukkig zijn! Als ze ziek zijn, krijgen ze weer kracht. Hoe erg het ook is, de Heer maakt hen gezond. “ ( Psalm 41 : 1-4 ) 

Gods goedheid en waarheid zijn feitelijk de enige steun en de troost van de heiligen. De Heere heeft grote en dierbare beloften van hulp en troost voor mensen die zich over ellendigen of zieken ontfermen. 

David – de man naar Gods hart – had veel tegenstand en kruis te verdragen in zijn leven. Daar stond de troost en liefde van zijn vrienden tegenover. Tergende opmerkingen die zijn vijanden maakten, hebben zijn vrienden des te dierbaarder voor hem gemaakt. David had belangstelling voor elk mens gehad dat in nood was, en hen waar hij kon verlichting gegeven,  daarom was hij er zeker van dat God hem naar Zijn beloften in alle omstandigheden van zijn leven zou sterken en troosten. 

De barmhartigheid die altijd van ons gevraagd wordt is dat wij acht geven op armen en op mensen die beproefd worden naar lichaam, ziel en geest of bezittingen. We moeten aandacht geven aan hun beproevingen en navraag doen naar hun omstandigheden. Wij moeten met medelijden en barmhartigheid over hen oordelen. De Heere noemt de mens gelukzalig die zich verstandig gedraagt bij iemand die lijdt. Deze tak van de godsdienst heeft evenzeer als iedere andere tak van de godsdienst de belofte van het eeuwige leven in zich en wordt gewoonlijk met tijdelijke zegeningen bekroond. Deze belofte geeft de Heere ons, en daarom staan we op een dag als vandaag op, en gaan ijverig aan de slag in de wereld om ons heen.   

 

Geef een reactie