Freiheit eines Christenmenschen ( 5 )

Omdat de beloften van God heilige woorden zijn, vol waarheid, rechtvaardigheid, vrijheid, vredigheid, en gevuld zijn met een universele goedheid, gebeurt het dat de ziel die de beloften door een krachtig geloof aanneemt er helemaal door vervuld wordt. De ziel krijgt niet alleen deel aan de beloften maar zij wordt met de beloften verenigd, en krijgt er deel aan. Ze wordt verzadigd en geestelijk dronken gemaakt door de grote kracht van de beloften. Als de aanraking van Christus al genezing bracht, hoeveel te meer genezing zal deze geestelijke aanraking dan niet aan de ziel meedelen? Op deze manier wordt de ziel door het geloof alleen, zonder de werken gerechtvaardigd, geheiligd, gezuiverd, tot vrede gebracht, bevrijd, met alle goed vervuld en tot een zoon of dochter van God gemaakt.   ( Joh. 1 : 12 ) “ Wie Hem ontvingen en in Zijn Naam geloven, heeft Hij macht gegeven om kinderen van God te worden. “ 

Uit deze woorden kun je opmaken hoe het komt dat het geloof tot zoveel wonderen in staat is, en waarom geen enkel goed werk, noch alle goede werken bij elkaar zich met het geloof kunnen meten. Geen enkel goed werk hecht zich zo aan het Woord of kan zo in onze ziel leven, dat kan het geloof alleen. 

Zoals het ijzer even gloeiend rood wordt als het vuur waar het in gehouden wordt, zo wordt de ziel door het Woord gelijkgemaakt aan het Woord. Hierdoor wordt duidelijk dat een christen genoeg heeft aan zijn geloof en de werken niet nodig heeft om gerechtvaardigd te worden. 

Maar als hij de werken niet nodig heeft, dan heeft hij ook de wet niet nodig. Als hij de wet niet nodig heeft, dan is hij vrijgesteld van de wet en blijkt het waar te zijn dat de rechtvaardige geen wet gesteld is. 

Nu zijn we aangekomen bij de christelijke vrijheid. Ons geloof zorgt er niet voor dat wij werkeloos blijven, stilstaan, of een slecht leven zouden lijden. Het betekent dat niemand de wet of de goede werken nodig heeft om gerechtvaardigd en behouden te worden. Het geloof is de eerste kracht en vrucht van het geloof. 

De tweede kracht is niet minder wonderlijk. Het geloof vereert de mens die het in praktijk brengt met de trouwste en hoogste waarden, het houdt de gelovige voor een betrouwbaar en rechtvaardig iemand. Er bestaat geen grotere waardetoekenning dan dat we iemand betrouwbaar en rechtvaardig achten. Daarmee eren we de persoon, maar ook Hem in Wie wij geloven. Welke hogere waarde kunnen we iemand toekennen dan betrouwbaarheid, rechtvaardigheid, en vervolgens volstrekte goedheid? Daar staat tegenover dat het de grootste smaad is om iemand publiek voor schuldig te houden aan leugens, onrechtvaardigheid of om iemand verdenken. Dit doen we wanneer we iemand geen geloof en geen vertrouwen geven. 

De ziel die vast in de God gelooft die ons Zijn beloften doet, houdt Hem voor waarachtig, betrouwbaar en rechtvaardig. Er is niets mooiers dan dat. Wie zo vast gelooft stelt zich onvoorwaardelijk ter beschikking aan al Zijn wilsbeschikkingen, heiligt Gods Naam en vindt goed wat God doet. Dat komt omdat zo`n ziel niet twijfelt dat God waarachtig is, rechtvaardig, wijs en goed. Een God die alles wat Hij doet op de beste manier zal doen, zal beschikken en verzorgen. 

 

One response to “Freiheit eines Christenmenschen ( 5 )

  1. Wow, superb blog structure! How long have you been blogging for?
    you make blogging look easy. The full glance of your website is wonderful, let alone the content
    material! You can see similar here <a href="[Link deleted]internetowy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *