Filippus en Nathanaël

Jezus riep Zijn leerlingen, elk op een manier die bij hun karakter aansloot. Filippus werd door de Heere Jezus Zelf geroepen. Andreas werd door Johannes tot Christus geleid. Petrus door zijn broer. De Heere beschikt over verschillende manieren om Zijn geroepenen tot Zich te brengen. Op welke manier Hij dat ook deed, Hij vond ons allemaal voordat wij naar Hem vroegen. De naam Filippus is van Griekse oorsprong, en was een gangbare naam onder de niet- Joden. Opvallend feit is dat Jezus Filippus` naam niet veranderde. Filippus werd met twee woorden als leerling aan Jezus verbonden:  “ volg Mij. “ Volgens de overlevering kwam hij uit Betsaïda, net als Andreas en Petrus. Hoewel Betsaïda niet op een gerenommeerde naam kon bogen ( Matth. 11 : 21 ) , werden ook daar kinderen van God gevonden. 

Filippus was opgetogen! Vol van Jezus zocht hij zijn vriend Nathanaël op. “ We hebben de Messias gevonden, over Wie in de heilige boeken verteld wordt! Het is Jezus, de Zoon van Jozef, uit Nazareth! “ vertelde hij. Filippus kon zijn blijdschap niet op. “ Wij hebben Hem gevonden die wij al zo lang verwacht hebben, waar we eeuwenlang naar uitkeken! “ herhaalde hij. Om verder te gaan met de woorden: “ Hij is gekomen, en uitgerekend wij hebben Hem gevonden! “ Het was een enorm voordeel voor Filippus dat hij de heilige boekrollen zo goed kende en in staat was om die te interpreteren. Ze hadden hem toebereid voor de ontvangst van het Evangelie en van het Licht. 

Nathanaël luisterde en keek zijn vriend oplettend aan. “ Hoe kan er nu uit Nazareth iets goeds komen? “ schamperde hij. Het klonk misschien niet zo aardig, maar Nathanaël was recht door zee, hij had een reden nodig om te geloven. De Messias moest toch uit Bethlehem komen? ( Matth. 2 : 4 – 6 ) Maar zijn vriend luisterde niet eens. Hij kende Nathanaël op zijn duimpje en wachtte zich er wel voor om een discussie met hem aan te gaan. Het scheelde weinig, of hij trok hem letterlijk mee naar Jezus. “ Kom en zie “ zei hij eenvoudig. Hij begreep dat alleen Jezus het hart van zijn vriend kon overtuigen. Jezus wordt hier niet alleen als een wijze meester voorgesteld, maar ook als de Wijsheid zelf, waar de wijzen naar zoeken. We kunnen genoeg kennis in huis hebben om onszelf van de waarheid te overtuigen, dat betekent nog niet dat wij een ander mens ook zover kunnen brengen. Er zijn zaken die God alleen tot stand kan brengen. Het geloof in een mensenhart is daar een belangrijk voorbeeld van. 

Jezus zag Nathanaël komen. “ Kijk, daar komt een echte Israëliet aan, iemand die altijd eerlijk is. “ zei Hij. Nathanaël voelde zich helemaal veranderen. Er gebeurde iets met zijn hart. Jezus wist zijn gedachten, hij wist ook alles van de plek waar hij uren had zitten bidden, nadenken en mediteren. In een duizelingwekkend ogenblik ging de waarheid voor hem open. Jezus was de Personificatie van het antwoord op al zijn vragen. “ Meester, U bent echt de Zoon van God! U bent de koning van Israël! “ riep hij, even opgetogen als Filippus zoëven had gedaan. 

Jezus wist dat Nathanaël een oprecht hart had. Hij was een oprechte navolger van het goede. Hij was zoals hij leek, ook zijn levenswandel was zoals het leek. Nathanaël was de Jood die inwendig bekeerd was. Hij bedroog geen mensen, en hij bedroog ook God niet. Jezus – op Zijn beurt – zei niet dat Nathanael geen zonde had, maar dat hij oprecht was. Nathanaël voelde zich uiterst verrast dat Jezus hem zo doorzag. “ Vanwaar kent U mij eigenlijk ? “ vroeg hij voorzichtig. “ Nathanaël, voordat Filippus je riep, heb ik je al gezien. “ zei Jezus rustig. Zo openbaarde Jezus Zijn Goddelijkheid, want Hij vertelde Filippus iets dat Hij alleen maar weten kon. Toen geloofde Nathanaël in God. Hij riep Hem Zijn werkelijke namen toe. “ U bent de Zoon van God, de Koning van Israël! “ 

Jezus keek Nathanaël liefdevol aan. Vervolgens beloofde Hij hem grotere dingen die tot bevestiging en vermeerdering van zijn geloof zouden leiden. De eerste leerlingen van Jezus zagen in Hem degene die door de profeten was aangekondigd. ( Deut. 18 : 18 ) Nathanaël zou de hemel geopend zien bij de hemelvaart van Jezus toen de hemel open ging en de engelen opklommen en neerdaalden. Jezus` hemelvaart was het krachtigste bewijs van Zijn Goddelijke zending. Dit wonderlijke feit zou het geloof van Zijn leerlingen nog het meest versterken. Dat zou ook gelden voor de wonderen die Jezus hier op aarde zou verrichten. Onmiddellijk na de roeping van Nathanaël  begon Jezus dan ook wonderen te doen. ( Johannes 2 ) 

One response to “Filippus en Nathanaël

  1. You are really a good webmaster. This website loading speed is incredible.
    It seems that you are doing any distinctive trick. Moreover, the contents are
    masterpiece. you’ve done a wonderful job
    in this subject! Similar here: <a href="[Link deleted]zakupy and also here:
    <a href="[Link deleted]online

Geef een reactie