Ezechiël 33 : 11

Bovenstaande tekst vind je ook in Ezechiël 33 : 11. Deze teksten gaan over de blijdschap en het genoegen dat de Heere heeft in onze bekering. Hierdoor worden wij naar Zijn beeld en gelijkenis veranderd. Tegelijkertijd gaat het ook over het ongenoegen van God in de onbekeerlijkheid van de mens en in zijn ondergang. 

De verkiezing komt voort uit het ‘vrije welbehagen’ van God. 

De Heere kiest een mens niet uit op grond van zijn daden, maar omdat Hij Zelf hem roept. ( Rom. 9 : 12 )

“Hij heeft ons gered en heeft ons geroepen tot een heilige taak, niet op grond van onze daden maar omdat Hij daartoe uit genade besloten had. “ 

( 2 Tim. 1 : 9 )  

Onze verkiezing komt niet uit het geloof, maar het geloof komt uit de verkiezing voort. ( Rom. 8 : 29, 30 ) 

‘ En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens Zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Wie Hij van tevoren heeft uitverkoren, die heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van Zijn Zoon, die de Eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters.’ 

Met deze en nog veel andere woorden stelde Paulus de verkiezing voor tot glorie en genade, tot de heerlijkheid als het ultieme doel en tot het ontvangen van al Gods weldaden.De gelijkvormigheid van de gelovigen bestaat niet uit kruisdragen, want dat overkomt ook ongelovigen. De gelijkvormigheid van de gelovigen bestaat uit heiligheid. ( 1 Kor. 15 : 49 / 2 Kor. 3 : 18 ) Onze roeping is niet een roeping tot het kruis, maar tot geloof, hoop, en liefde. ( 2 Petrus 1 : 3 / 1 Petrus 5 : 10 ) Want Gods genade is volkomen.

“ Zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze overtredingen van ons verwijderd. “ ( Psalm 103 : 12 ) Het gaat in deze tekst om een paradoxale relatie tussen de daden van de Heere en die van het volk Israël.Tussen de Heere en tussen ons, die zondaren zijn. Zijn verbondstrouw is zo sterk als de hoogte van de hemel boven de aarde voor alle mensen die Hem vrezen. Vrezen betekent: ‘ dienen met ontzag en heilige liefde.’ En in overeenstemming met de afstand van het oosten tot het westen heeft de Heere onze overtredingen van ons verwijderd. Het gaat om iets volkomens. 

Dat is geweldig mooi! 

]’Kom naar Mij toe, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven. “ zei de Heere Jezus. ( Matth. 11 : 28 ) Zijn woorden herinneren ons aan de gepersonifieerde wijsheid uit Spreuken, maar ook aan het spreken van de Heere tot Mozes: Moet Ik dan Zelf meegaan om je gerust te stellen?’ ( Exodus 33 ) 

Jezus roept allen tot zich die vermoeid en belast zijn en belooft hen rust. Dat wil zeggen: een nieuw leven in rust en vrede. Het Messiaanse rijk werd door de Joden gezien als een tijd van rust, een eschatologische sabbat, waarop er rust en vrede zou zijn voor de hele schepping. 

Vermoeide en belaste mensen zijn mensen die in eerste instantie neergedrukt worden door zorgen en lasten, maar mogelijk ook door het piekeren over hun zonden. De Heere Jezus riep ze allemaal, en wij roepen het Hem in geloof na. 

Wil je / wilt u een tekst wat dieper uitgelegd hebben? Een steun in de rug met een preekvoorbereiding? Kijk op de openingspagina van mijn website en vul het formulier in. 

 

One response to “Ezechiël 33 : 11

  1. You’re actually a excellent webmaster. This site loading pace is amazing.
    It kind of feels that you are doing any distinctive trick.
    Furthermore, the contents are masterpiece. you have performed a fantastic process in this subject!
    Similar here: <a href="[Link deleted]sklep and also
    here: <a href="[Link deleted]online

Geef een reactie