Exodus 7: 2-7

Ik zal ervoor zorgen dat de farao hardnekkig weigert, en Ik zal in Egypte veel tekenen en wonderen verrichten. Ook dan zal de farao niet naar jullie luisteren. daarom zal Ik de Egyptenaren Mijn macht laten voelen, en hen zwaar straffen. En Ik zal Mijn volk, de Israëlieten, in groepen geordend uit Egypte leiden. De Egyptenaren zullen beseffen dat Ik de Heere ben, als Ik Mij tegen hen keer, en de Israëlieten bij hen weg leidt. ‘Mozes en Aäron deden alles wat de Heer hun opdroeg. Mozes was tachtig jaar oud, en Aäron drieëntachtig toen zij zich tot de farao richtten.

Het is belangrijk om te weten dat JHWH in de geschiedenis altijd handelt ten behoeve van Zijn volk. Zij zijn het om wie de Vader Zijn Zoon in de wereld zond. Om hen gaat het! Israëlieten en Egyptenaren zouden weten Wie Hij is. ( Exodus 6: 7/ 7: 5 ) De naam van de Heere zou  zelfs over de hele aarde bekend worden.( Exodus 9: 16 / Rom. 9: 17). Wanneer je de zelfopenbaringen van de Heere God nauwkeurig nagaat, besef je dat er veel meer aan de hand was dan de verlossing van het volk uit Egypte. Het karakter van God moest beschreven worden, het zou door alle eeuwen heen gelovigen bemoedigen in alle omstandigheden van hun leven. Het karakter en handelen van God in de geschiedenis van Israël wordt ons ook via de lange familieregisters geopenbaard. De God van de aartsvaders realiseerde Zijn beloften. Zo zou de stam van Levi bijvoorbeeld een bijzondere taak krijgen in de eredienst, en in de bevrijding uit Egypte. 

Een belangrijk punt in de Exodus is het feit dat de Heere God een verbondsrelatie wilde hebben met het volk Israël. Na lange jaren van stilzwijgen klonk opnieuw Zijn stem: . ‘ Ik zal u tot een groot volk aannemen, en Ik zal Uw God zijn. ‘ Zijn doel met het volk was niet alleen de uittocht, de bevrijding uit Egypte, Zijn doel was veel groter. JHWH wilde een liefdesrelatie met Zijn volk. Hij was hun liefhebbende Schepper, en Verbondsgod. Maar dat was geen eenvoudige weg. Om zover te komen moest er een strijd gestreden worden met een vijandelijke anti-macht. De farao. Hij belichaamde alles wat in strijd was met de dienst aan de Heere. 

Mozes en Aäron luisterden naar alles wat de Heere hen opdroeg en vertelde. Ze gehoorzaamden aan Zijn stem. Ze waren al op hoge leeftijd gekomen, maar kregen kracht die God hen genadig verleende. Zo zie je maar weer, dat voor de Heere niets te wonderlijk is. Mozes zou tot op 120 jarige leeftijd nog steeds ontzettend sterk zijn. Toen hij stierf was zijn kracht nog niet vergaan. In Deuteronomium 34 : 7 staat dat zijn ogen nog goed waren, en dat hij nog net zo sterk was als een jonge man. 

Met God kan een mens alles aan. God geeft kracht, aan wie alles van Hem verwacht. Wij worden door deze feiten aangespoord om werkelijk alles van Hem te verwachten, en volkomen op Hem te vertrouwen. Hem te gehoorzamen in alle dingen. Nooit meer heeft Israël een profeet gekend als Mozes, met wie de Heere vertrouwelijk omging. Door zijn toedoen zou de Heere tekenen en wonderen laten zien aan de farao en zijn onderdanen. Van alles wat Mozes met krachtige hand verrichtte, en van de daden waarmee hij alom ontzag verwierf is heel Israël getuige geweest. ( Deut. 34 ) 

Onwillekeurig vraag je jezelf af of je zelf ook zover zou kunnen komen en blijven in je geloofsleven. Alles van God verwachten, Hem in alles gehoorzamen en vertrouwen, en  Hem om dezelfde kracht en gezondheid vragen als Mozes had. Je weet niet waartoe de Heere jou in het leven riep, en welke opdracht Hij voor je in petto heeft. Eén ding is zeker, het voorbeeld van Mozes is het waard om na te volgen! 

2 responses to “Exodus 7: 2-7

  1. You’re really a just right webmaster. The site loading velocity is incredible.
    It sort of feels that you’re doing any unique trick. Furthermore, the contents are masterwork.
    you have done a excellent task on this matter! Similar here: <a href="[Link deleted]zakupy and
    also here: <a href="[Link deleted]

Geef een reactie