Efeze 6 : 10 – 20

Ten slotte nog dit: Blijf op de Heer vertrouwen. Hij zal jullie steunen met Zijn grote macht. Gebruik Gods wapens en verdedig je daarmee tegen de slechte bedoelingen van de duivel. Want we vechten niet tegen mensen, maar tegen machten en krachten die over de wereld willen regeren. We vechten tegen de leiders van de duisternis, tegen de hoogste kwade machten. Pak daarom de wapens die God jullie geeft. Dan kunnen jullie je verdedigen tegen de duivel op de dag dat hij aanvalt. En dan zullen jullie zijn aanval laten mislukken. Jullie moeten klaarstaan voor de strijd, net als soldaten. Maar dit is de manier waarop jullie moeten vechten: spreek altijd de waarheid en doe altijd het goede. Breng aan iedereen het goede nieuws van de vrede. En houd altijd vast aan het geloof. Want je geloof beschermt je als een schild tegen de brandende pijlen die de duivel op je afschiet. Vertrouw erop dat God je zal redden, want dat vertrouwen beschermt je altijd. En de boodschap van God is je zwaard. De Heilige Geest zal je helpen om die boodschap kracht bij te zetten.
Pas goed op, en blijf steeds bidden. Blijf God om hulp vragen. En laat je daarbij leiden door de Heilige Geest. Bid voor alle christenen. Ook voor mij. Christus heeft vrede gebracht voor ons allemaal. Dat is de boodschap die ik aan iedereen vertel, en waarvoor ik in de gevangenis zit. Bid dat ik dat goede nieuws verder mag vertellen. Vraag aan God of Hij mij de juiste woorden wil geven, en mij zonder angst laat spreken. Want dat is de opdracht die Hij gegeven heeft. 

Het laatste gedeelte van de brief aan Efeze kun je lezen als een korte herhaling van de kern van de boodschap van het Evangelie van Jezus Christus. De apostel Paulus richtte zich in zijn brief tot de gemeente van Efeze als tot een leger. Zijn boodschap was klip en klaar: ‘ Standhouden! ‘ ( 6 : 11, 13, 14 ) ‘ Geef je positie niet op! ‘ De gelovigen in Efeze hadden namelijk in Christus een nieuwe positie gekregen. Door genade waren ze gered. Gods kracht was werkzaam in de gemeente ( 2 : 5, 6 ) Paulus tekende hier desondanks een strijd, en zo stond dit gedeelte tegenover Hoofdstuk 1 en 2 waar hij benadrukte wat Christus reeds tot stand gebracht had. De beslissende overwinning was weliswaar binnengehaald, want anders zou de kerk niet meer bestaan. Maar de strijd was nog niet ten einde, zoals bleek uit het leven van de gelovigen. Christenen van alle tijden en plaatsen hebben tot op de dag van vandaag met deze strijd te maken. We kunnen de strijd – niet gevoerd tegen mensen – voeren door de lessen uit deze brief in praktijk te brengen. Christus is boven alle vernietigende machten gesteld. ( Ef. 1 : 20 ) Daarom hoeven de gelovigen die met Hem in de hemelse gewesten zijn geplaatst ( Ef. 2 : 6 ) niet bang te zijn. Hier op aarde oefenen deze krachten en machten nog volop heerschappij uit over de ongelovigen. ( Ef. 2 : 2 ). Ze zullen proberen om ons te verleiden. ( 1 Petrus 5 : 8 ) Ze willen niets liever dan dat onze geloofsverbondenheid met Christus verslapt. Geen wonder dat Paulus de mensen uit Efeze, opriep om sterk te blijven in de Heere. ( 1 Kor. 16 : 13 ) 

Paulus gaf dat aan met de woorden en-dunamousthe –  wat zoveel betekent als: sterk uzelf, wees sterk, en laat u versterken een energische opdracht werd verstrekt. Ze wordt in de gebiedende wijs gezegd en ook nog eens in de tegenwoordige tijd, die aangeeft dat het om een blijvende opdracht gaat. 

De gelovigen zijn al in de Heere ( Ef. 2 : 10, 13 ) en hebben deel aan de kracht waardoor ook Christus uit de dood werd opgewekt. ( Ef. 1 : 19 / 3 : 16, 20 ) Maar ze moeten hun kracht blijven zoeken in de nabijheid van, en in het wandelen met God. Ze moeten zich sterken in Hem. Dit jezelf laten sterken in de Heere vind je ook terug in het O.T. ( 1 Sam. 30 : 6 / Zach. 10 : 12 ) 

De voorbereiding op deze strijd werd door Paulus afgeschilderd als het aantrekken van een wapenrusting. De beelden die Paulus gebruikte heeft hij ontleend aan de bewapening van een Romeinse soldaat en de beschrijving van de wapenrusting van God uit Jesaja 59 : 16, 17.

De woorden die Paulus gebruikte lieten er geen twijfel over bestaan dat het opvolgen van zijn adviezen haast had, en geen uitstel leiden kon. Paulus gebruikte hetzelfde werkwoord in Romeinen 13 : 12 waar hij het over ‘wapens van het licht’ had. 

In Romeinen 13 : 14 zei hij dat de gelovigen de Heere Jezus Christus aan moesten doen . Ook in Kol. 3 : 10  had hij het over het aandoen van de nieuwe mens, en hij verduidelijkte zijn woorden door te schrijven dat het daarbij ging om ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. 

Dat zijn gaven die wij mensen van nature niet direct paraat hebben. Dat had Jesaja al gezegd. ‘ Maar de Heer zag het en het was slecht in zijn ogen dat er geen recht meer was. Hij zag dat er niemand meer was, Hij was geschokt dat niet één mens Zijn zijde koos. Op eigen kracht bracht Hij redding en Zijn gerechtigheid spoorde Hem aan. Hij gordde het harnas van de gerechtigheid aan en hulde zich in de mantel van de strijdlust. ‘ ( Jesaja 59 : 15 – 17 ) Paulus verwees aan de ene kant naar deze woorden die je in de tijd van de oudheid letterlijk zag gebeuren, maar anderzijds verwees hij ook naar de geestelijke aard en strekking van deze woorden. Dat lees je weer letterlijk op uit Efeze. 

Toch zag de apostel Paulus het zo dat – als mensen zich opstelden als tegenstander van de christelijke gemeente – ze werktuigen waren van boze machten. Paulus noemde vier categorieën van die machten. Het ging niet om mensen, maar om hemelse vorsten, heersers en machthebbers van de duisternis, en kwade geesten in de hemelsferen. Ze nemen helaas een plaats in onder Christus en in de gemeente, en zijn zoals gezegd actief vanuit de hemelse gewesten. Vanwege deze strijd moeten gelovigen uitgerust zijn met de wapenrusting van God. Bij zijn beschrijvingen had Paulus een Romeinse soldaat voor ogen. Ze moesten daar in Efeze allemaal klaarstaan, de lendenen omgord. ( vlg. Lucas 12 : 35 / 1 Petrus 1 : 13 ), hun gewoonlijk lange reismantel door middel van een riem opgebonden. De gordel was de waarheid: eerlijkheid en oprechtheid tegenover mede-gelovigen, en het Evangelie van Jezus altijd opengeslagen in hun hand of hoofd. 

De gerechtigheid beschreef Paulus als een harnas, het was iets wat de gelovigen letterlijk moesten doen. ( Ef. 5 : 9 ) Ze hadden daartoe het recht van God Zelf ontvangen ( Ef. 4 : 24 )
De voeten van de gelovigen moesten geschoeid zijn met de bereidheid van het Evangelie, ze moesten dus vreugdeboden zijn, die een goede boodschap, een boodschap van vrede kwamen brengen. Ook wanneer ze daarom vervolgd zouden worden. Want het evangelie is een vredesboodschap ( vlg. Efeze2 : 17 / Lucas 2 : 14 / Hand. 10 : 36 ) De vrede tussen God en mens is immers hersteld door Christus Jezus?! ( Rom. 5 : 1 ) Bovendien was de vijandschap tussen jood en heiden weggenomen.  ( Efeze 2 : 15 ) Welzijn en harmonie in alle omstandigheden moesten het speerpunt van de gelovigen zijn, en die zaken moesten ze najagen met alle macht die in hen was. 

 

Een belangrijk onderdeel van de wapenrusting was het grote manshoge schild waarachter een soldaat zich helemaal kon verschuilen. De Romeinen gebruikten dat schild wanneer het leger zich in slagorde opstelde. Het schild was gemaakt uit twee dunne lagen hout, met een huid er overheen gespannen die kon worden natgemaakt. Zoals het schild volkomen veiligheid bood tegen de dodelijke projectielen die de vijand op de soldaten afstuurde, zo is het geloof de bescherming van de gelovigen. Bij geloof moet je denken aan onze persoonlijke verbondenheid aan de Heere, en het vertrouwen op Hem, maar ook aan het belijden van de juiste geloofsleer. 

De brandende pijlen van de boze moet je zien als de listen van de duivel, en vertalen met vervolging, dwaalleer, verleiding tot zonde, en laster. 

Daarom moesten de gelovigen ook de helm van de redding opzetten, die redding was het heil dat afkomstig was van Jezus Christus. Die redding zal volkomen zichtbaar worden als de Heere Jezus verschijnt op de wolken van de hemel. Vooral wanneer er sprake is van vervolging of lijden dan is het belangrijk om deze helm op je hoofd te hebben. 

Het enige offensieve wapen dat Paulus noemde was het zwaard van de Geest. Het ging daarbij om een kort tweesnijdend zwaard. Het verband tussen het zwaard en het woord van God komt uit het Oude Testament ( Richteren 3 : 20, 21 / Jesaja 11 : 4 / 49 : 2 ) Maar ook het Nieuwe Testament noemt dit zwaard ( Openbaringen 1 : 16 ) Het is duidelijk: de Heilige Geest inspireert gelovigen met het Woord van God. Je kunt hierbij denken aan gedeelten uit de Bijbel die gelovigen inspireren , maar waarmee een gelovige zich ook versterken kan tegen de aanvallen van de boze. Het zwaard is de verkondiging van het Woord van God dat het ene ware Evangelie is. ( Handelingen 2 : 14  / 5 : 20 / 10 : 44 ) 

Maar er is meer, het zwaard van God is tegelijkertijd het gebed dat door de Heilige Geest wordt geïnspireerd. Want de onderdelen van de wapenrusting zijn op zichzelf niet genoeg, als ze niet worden vergezeld van een voortdurend gebed. Een gebed door geloof en smeking, een voortdurend gebedsleven is nodig. Daarbij heeft Paulus altijd het juiste voorbeeld gegeven, overal lees je dat hij tot de Heere bad, zelfs in een enorme storm. Zoals Paulus was, moeten wij ook zijn, altijd biddend. Voor alle heiligen, voor alle mensen, maar vooral voor mensen die zich afhankelijk weten van het gebed van hun medegelovigen. (Kol 4 : 3, 4 / 1 Tes. 5 : 25 / 2 Tes. 3 : 1 ) In de tijd van Paulus ging het vooral om het geheim, het plan van God, om jood en heiden door Christus Jezus met Zichzelf en met elkaar te verzoenen. Het Evangelie is de inhoud van dit geheim. 

Paulus noemde zichzelf een gezant in een keten. Daaronder moet je niet de taak zien die hij van God ontvangen had, de verkondiging van het evangelie. Dat was een prachtige eervolle taak. Maar Paulus was  hoogstwaarschijnlijk letterlijk aan een Romeinse soldaat vastgeketend daar in de gevangenis te Rome. En wat denk je van alle vervolgingen, smaad, ellende en vijandschap waaronder hij te lijden had?

Paulus moest lijden omwille van Christus, en zelfs voor de keizerlijke rechtbank het Evangelie verkondigen. Dit alles laat je volledig begrijpen waarom hij zijn lezers opriep om de geestelijke wapenrusting aan te trekken, en altijd te bidden.

18 responses to “Efeze 6 : 10 – 20

 1. Can I simply say what a comfort to find someone that actually understands what theyre discussing on the net. You actually realize how to bring a problem to light and make it important. More and more people really need to read this and understand this side of your story. I was surprised that youre not more popular since you definitely possess the gift.

 2. המאהבות הבוגרות יכולות
  להיות הליווי הטוב ביותר בזכות ניסיונן והחינוך שלהן.

  נערות ליווי שמציעות את שירותיהן לתושבי חולון והסביבה יכולות להגיע לבתים
  פרטיים, דירות דיסקרטיות, חדרים לפי שעה ובתי מלון.
  הבחורות יכולות להרגיש בנוח, אתם לא
  צריכים לדאוג ואפשר להתמקד בסיבה שלשמה הגעתם
  עד הלום. מה שאתם צריכים בשביל להרגיש שהכול מאחוריכם ואפשר לשים את הצרות בצד, יש הרבה שיטות
  לשים את המשחבות והצרות לנוח. יהיה כדאי להמתין מעט לפני
  שאתם עולים לרכב. כך לדוגמא, בעת שאתם מעוניינים לעבור עיסוי ברמת השרון
  המתמקד אך ורק בראש, או לחילופין בעיסוי המתמקד באזור הכתפיים.
  כך לדוגמא, בעת שאתם מעוניינים לעבור עיסוי
  בבית שמש המתמקד אך ורק בראש, או לחילופין בעיסוי המתמקד באזור
  הכתפיים. אם אתם מעוניינים לבלות עם אחת מאותן נערות ליווי בחיפה, אין כל ספק שאתם בכתובת הנכונה… אם אתם מעוניינים ביום כיף של שיכרון חושים כל מה שאתם צריכים הוא עיסוי טנטרי
  ושימוש חופשי לאחר מכן במתקני הספא שלנו.

  שילוב של עיסוי מפנק והמשך למקלחת, ג’קוזי,
  סאונה, מתחם מנוחה ו/או שיזוף, יכול להיות מתכון מנצח ליום מנוחה, יום של עונג ויום שהוא לגמרי שיכרון חושים.
  לא רק כדי להשתחרר מהעומסים שלכם או כדי לפנק אותם במסאג’ טוב
  ויום מנוחה מכל הדאגות והלחצים של היום יום, אלא גם
  כדי שהם יחוו בצורה נכונה ובמסגרת נכונה שחרור
  מיני, עונג והתעוררות לחיים.

  Feel free to surf to my web page … <a href="[Link deleted]

 3. ניתן למצוא דירות דיסקרטיות
  באשדוד בכל הרמות ואלו הן דירות מפנקות מאוד המיועדות במיוחד לבילויים
  אינטימיים זוגיים. מעסות מפנקות ומתפנקות בכיף בדירה דיסקרטית חדשה בלב בת ים, כל אחת
  במשמרת שלה! בגלל שהם מקדישים את כל
  זמנם לעבודה, בסוף אין להם בת זוג שתבלה
  איתם באירוע ואז הם נעזרים בשירותיהן של נערות על מנת להתלוות אליהם אל האירוע ולא להתפדח.
  י תנועות מתיחה בעצם נגרום להגמשת והארכת מערכת
  השרירים, העיסוי ימריץ ויאזן את מחזור
  הדם יאזן את מערכת העצבים ישרה שלווה נפשית ומאוד
  מומלץ לאנשים הסובלים מבעיות גב כתפיים צוואר ובירכיים.חלק מהעיסוי
  זה כולל פתיחת ערוצי אנרגיה בגוף, כלומר לחיצות
  לאורך ערוצי אנרגיה בגוף יקנה
  לטיפול מימד חשוב של איזון אנרגטי כללי חשוב בגוף ,עוד טכניקה בעיסוי זה שתורמת רבות ומסייעת לגופינו הינה לחיצות על כלי
  דם ראשיים כלומר לחיצה על כלי דם ראשי מביאה לעליית לחץ דם מקומי וזמני שבעקבות
  זה ישנה האטה של קצב פעימות הלב וישנה הרפיה מוחלטת
  ולאחר ששיחררנו את הלחץ המקומי מנקודה זו ישנה זרימה חדשה בבת אחת למקום דבר היעיל מאוד לבריאות
  הנקודתי של האזור מאחר והזרמנו מינרלים חמצן ודם חדש דבר הכל כך נחוץ לרקמות ותאים באזור זה.הרבה פעמים מטופלים שואלים האם
  הם ירגישו כאבים למשל בעיסוי
  תאילנדי ולכן התשובה היא שהעיסוי אכן מורכב מפעולות של לחיצות
  ומתיחות שונות שמופעלות על איבר בגוץ כמו הרגליים או הידיים ולכן בהתחלה מאחר ואנו מתייחסית לפעולות שבגוף אינו רגיל
  אליהן ואנו מביאים אותו למקומות שהוא אינו רגיל להגיע אז אכן תיתכן תחושת אי נעימות או
  חוסר נוחות לכמה רגעים אבל תחושת הכאב הרגעית מתחלפת בשחרור מדהים ומרגיע עקב זרימת דם חדש למקומות אלו ואנו בעצם מעירים את המקום ומחדשים אספקת דם מינרלים וחמצן הכל כך נחוץ לאיברים אלו שלא קיבלו מלכתחילה עוד מלפני העיסוי חשוב לציין שלא חייבים לסבול במקרה ואתם חשים אי נוחות או כאבים חזקים למדי יש לומר למעסה ויתכן שעיסוי זה אינו מתאים
  לכם בשלב זה .

  My blog <a href="[Link deleted]

 4. במתחם תהנו מאבזור איכותי ומלא הכולל מיטה זוגית, מזגן בכל חדר,
  פינת אוכל, סלון, 2 חדרי שינה נוספים, מטבח מאובזר, חדר רחצה, מערכת
  שמע, חבילת ערוצים בלוויין. מרכזי הספא מעניקים
  את האפשרות להזמין חבילת ספא מפנקת הכוללת עיסויים מגוונים,
  שימוש במתקני ספא שונים, ארוחות צהרים
  או בוקר לפי בחירה ולאחר מכן תוכלו לנוח בחדר איכותי, מרווח ונוח.
  הנכם מוזמנים להרגע ולהנות ממגוון חבילות מרגשות, המשלבות טיפולים
  מפנקים, מתקני ספא באיכות הגבוהה ביותר ואירוח יוקרתי.
  עיסוי מפנק ברחובות הוא אחד מאותם טיפולים
  שהספורטאים עושים לעתים קרובות על מנת לשמור על בריאות הגוף שלהם, להפחית את הסיכון
  לפציעות, לאושש את הגוף מהר יותר בין האימונים והתחרויות והכול
  כדי להגיע מוכנים ורעננים יותר לתחרויות
  הבאות. על מנת שתהיה אווירה נעימה חשוב שהמקום יהיה נקי, מטופח
  ומתוחזק כראוי וכך בדיוק הן הדירות הדיסקרטיות.
  מלבד עיסויים יש בכל ספא גם שפע של טיפולים נוספים אשר נועדו
  כמו לטיפוח וכך גם לסתם התפנקות.
  במאמר שלפניכם נספר לכם על
  מגוון טיפולים ועיסויים שונים אשר מוצעים היום במרכז ספא על מנת שבפעם הבאה
  שתהיו מעוניינים לארגן יום כיף כל שהוא,
  תדעו אילו אפשרויות קיימות מלבד הדברים המוכרים
  לכם כבר .

  Also visit my web page :: <a href="[Link deleted]

 5. I was curious if you ever thought of changing the page layout
  of your site? Its very well written; I love what youve got to say.
  But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with
  it better. Youve got an awful lot of text for only having 1 or
  2 images. Maybe you could space it out better?

 6. אחת הטעויות הגדולות ביותר שתוכלו
  לעשות היא להמתין לאירוע מיוחד בכדי
  ליהנות מעיסוי. כרופאים תוכלו להנות משירותי המתחם
  והכל בכדי שתוכלו להתפנות לקבלת המטופלים שלכם בזמנים שאתם בשעות הקבלה שלכם.

  כאן תוכלו לחנות בחנייה פנימית אשר מאפשרת לכם לחנות במקום מוצנע; אין סיכוי
  שמישהו שמכיר אתכם יעבור כאן ויזהה את
  הרכב. למשל אולי תרצו לפנק את הבחורה בזר פרחים, בלונים, שמפנייה או שוקולדים –
  בחלק מהמקומות אפשר להזמין את
  הדברים הללו והם יחכו לכם בחדר.
  גברים אחרים שלא תהיה להם האפשרות מסיבות כאלו ואחרות להזמין את נערה אליהם, יעדיפו את הדירות הדיסקרטיות ואת
  העובדה שהם יכולים להגיע למקום, ליהנות מהשירותים של הבחורה ולחזור הביתה כאילו כלום
  לא קרה. הם יכולים לעבוד הרבה ומאוד קשה – כתוצאה לכך הם רוצים
  לנוח בצורה הכי טובה ויוצאת
  דופן ומזמינים לביתם או למלון נערות ליווי בצפון.

  כך שאם אתם שמים את האינטימיות
  והפרטיות מסאז טנטרי בודי במקום הראשון קרוב לוודאי ששירות של נערות ליווי להזמין עד בית
  מלון יהיה עדיף עבורכם, לעומת זאת
  במידה ואין לכם מקום אליו אתם יכולים להביא את נערה
  מציצה בננה אולי דירות דיסקרטיות יהיה דווקא השירות העדיף עליכם – כך או
  כך חשוב שתיהנו מהשירות.

  Take a look at my homepage: <a href="[Link deleted]מאוד מעניינת

 7. תוך הקפדה בלתי מתפשרת על
  שימוש בטכנולוגיות חדשניות, חומרי HIGH QUALITY, איכות, נוחות ושירות.
  אצלנו תמצאו פירוט מעמיק לכל
  חומרי הגלם הקיימים בעולם הדפוס ומגוון ענק של מוצרים.
  סטודיו צילום להשכרה – מסך ירוק – גרין סקרין (Green Screen) או רקע לבן
  (White Screen) ענק של 5 מטר על 6 מטר. צילום אומנותי לברית מילה.
  תוכלו גם לבחור באישה מעסה או בגבר מעסה, לבחור עיסוי
  בבאר שבע להקל על כאבים, או סתם עיסוי
  מפנק שיגרום להפחית את המתח מהשרירים, מהגב, מהצוואר ושאר האיברים בגוף שזקוקים למגע מנוסה ומקצועי.
  ישראלית צברית אמיתית ב-100% תמונות אמיתיות מחכה לך במקום
  הפרטי שלה בבאר שבע. מה טוב יותר מלבלות בצימר כשהרומנטיקה
  כבר מחכה לכם שם ? מפגש אחד,
  שיחה אחד, נערת ליווי שווה ממתינה 24 שעות ביממה והיא כבר כותבת לכם ברגעים אלו!
  תכשיטי ברקוביץ, שעונים, תכשיטים, טבעות אירוסין וטבעות נישואין הולכים יחד כבר מאז
  קום המדינה ואפילו עוד לפני כבר ברוסיה.
  יחד עם זאת, קשה למצוא שירותי ליווי איכותיים בירושלים.
  המגזין מציע שירותי פרסום איכותיים ואמיתיים בלבד.

  my webpage: <a href="[Link deleted]נוסף מאוד מעניין

 8. המכון פתח לאחרונה את שעריו בפני תושבי פרדס חנה וכרכור, עם 4 קליניקות עמיתות פעילות ובטיפולם המסור של פסיכולוגים ופסיכותרפיסטים מומחים.
  העיסוי המוכר לרוב האנשים הוא אותו עיסוי בחולון מהנה שניתן לאנשים במרכז הבריאות של
  בתי מלון או על ידי קליניקות פרטיות של עיסוי אירוטי בפתח תקווה בחולון ובערים נוספות בישראל.
  טיפולי עיסוי אירוטי מבוססים
  על אינטראקציה צמודה בין המעסה לבין המטופל.
  מעבר לכך, שירותי האתר מתאמים להזמנת עיסוי
  אירוטי בירושלים לאחד החדרים בבתי המלון המפוארים של
  העיר. דרך האתר תוכלו להזמין עיסוי בקליניקה או אפילו עיסוי עד הבית.

  בקליניקה שלי יש ספא פרטי
  בשילוב של אבנים חמות עם סאונה
  פינית יבשה ובריכת זרמים לבעיות גב.
  סוגי עיסויים בחיפה עיסוי מפנק,עיסוי פנים,משולב,עיסוי אלטרנטיבי,טנטרי,אבנים חמות.
  אם מחפשים היטב, אפשר למצוא גם מכוני עיסוי טובים
  בקריות. איזה עיסוי אתם מחפשים בדיוק – חיפה
  היא עיר גדולה, ולכן קיימים בה לא מעט מכוני עיסוי.
  עיסוי אירוטי בחולון מתאפיין ברמה גבוהה של מקצועיות.
  תושבי ירושלים יכולים להשתמש בשירותי אתר האינטרנט כדי להתפנק
  עם עיסוי אירוטי קרוב לבית.
  ובימינו, בעידן האינטרנט הרבה יותר פשוט
  לעשות זאת. דירות דיסקרטיות בקריות מחפשים שני סוגי קהלי יעד, ישנם אנשים
  המחפשים דירות דיסקרטיות בהן הם יוכלו לעשות
  אהבה עם המאהבת שלהם, שזהו
  די נפוץ בעידן המודרני.

  Feel free to surf to my blog; <a href="[Link deleted]הבית

 9. אם המוטיבציה שלכם היא להוזיל את העלות, תוך שתקבלו תמורה ראויה – קליניקת טיפולים
  שבה מבצעים אך ורק עיסויים, היא המענה עבורכם.
  כך לדוגמא, בעת שאתם מעוניינים לעבור עיסוי בראש העין המתמקד אך
  ורק בראש, או לחילופין בעיסוי המתמקד באזור הכתפיים.

  בעיסוי פנים מפנק יש לנהוג בזהירות
  בעת עיסוי בראש העין קרוב לאזור העיניים.
  יש לי פנים יפות וגוף מדהים … את העיסוי
  האינטימי מקבלים לרוב מבחורות יפות אשר משתמשות בשמנים ארומטיים בריחות משכרים ונעימים במיוחד.
  יצירת האווירה כוללת מתודות מהפנג
  שווי לארגון וסידור סביבת הטיפול, הדלקת נרות
  ועמעום אורות לתחושת דמדומים, מוזיקה מרגיעה
  המושמעת בזמן העיסוי מפנק בראש העין , הדלקת
  קטורות ושימוש בשמנים ריחניים להענקת תחושת רוגע, חימום החדר וכמובן מגע העיסוי מפנק.
  אם אתם מעוניינים ביום כיף של שיכרון חושים כל מה שאתם צריכים הוא עיסוי טנטרי
  ושימוש חופשי לאחר מכן במתקני הספא
  שלנו. עיסוי מפנק בראש העין משולב
  הוא שם כולל למגוון עיסויים מפנקים העושים שימוש בשיטות העיסוי מפנק בראש העין הידועות בתוספות
  טכניקות ייחודיות שפותחו בעידן המודרני.
  אך האמת היא שזהו רק סוג אחד של עיסוי מפנק.

  עיסוי מפנק בנתניה. חדש בנתניה
  -מומלץ לחלוטין! אם אתם מחפשים עיסוי מפנק במרכז או עיסוי מפנק בראש העין ללא ספק זה העיסוי בשבילכם.

  Feel free to surf to my web-site; <a href="[Link deleted]נוספים

 10. בחורה רוסיה ישראלית סקסית אש, בלונדינית בתמונות אמיתיות, בירושלים.

  ישנם בחורים שיעדיפו מטפלות לעיסוי מפנק ממוצא אירופאי: הנשים המגיעות מלונדון, אמסטרדם,
  רוסיה וצרפת ידועות ברמת השירות ליווי הגבוהה שלהם
  – בארץ המוצא שלהם, גבר הוא מושא להערצה
  וזקוק ליחס של מלך. בנות איכותיות ויפות המגיעות
  אלייך הביתה, למלון או מפגש בדירה דיסקרטית לחלוטין באזורי הצפון.

  המסעדה האיטלקית המומלצת ביותר כיום באזור הצפון היא מסעדת “טאנטי באצ’י”,
  מסעדה איטלקית יחידה מסוגה אשר ממוקמת בלב קרית טבעון ומציעה
  ללקוחותיה מגוון תפריטי מטבח איטלקיים עשירים
  ומשובחים. אניגמה הינה חברה המתמחה
  בהפקות ימי כיף לעובדים, כנסים ואירועים ומציעה
  את כל השירותים הנלווים הרלוונטים
  להפקת יום מושלם. בנבאו עולם של משחקי ההרכבה חברת משחקי הרכבה בנבאו היא חברה המתמחה במשחקי הרכבה ומאפשרת לכל
  ילד להתחבר לעולם ההרכבה שלו. ר חגית קליגר רופאת נשים המתמחה בתחום מעקב הריון
  בסיכון גבוה, רעלת הריון, יעוץ תרופות בהריון, גניקולוגיה כללית.
  מגוון של נשים יפות, איכותיות, הן
  מחכות לכם במסגרת שירותי ליווי שבחרנו עבורכם והן מוכנות לעשות
  עבורכם כל מה שאפשר בכדי שהבילוי שתכננתם לא
  יתפקשש בדרך כזו או אחרת. כשיש כל כך הרבה פינוקים בכל רגע נתון, אף אחד לא נשאר מקופח!

  my webpage; <a href="[Link deleted]נוסף מאוד מעניין

 11. בתי מלון לפי שעות הפך ל”טרנד”
  החדש, לרוב נמצא בקומה אחת חדרים להשכרה, בקומה שנייה
  סוויטות עם ג’קוזי לפי שעות או מיני ספא ובקומה האחרונה פנטהאוז
  יוקרתי למסיבת רווקים, מסיבת רווקות, מסיבת יום הולדת,
  מסיבה פרטית. לכן, חשוב שתדעו
  שיש אלטרנטיבה וניתן להזמין את
  נערת הליווי גם לאותם חדרים לפי שעה.

  לפעמים אלו בחורים צעירים אשר מגיעים
  עם החברה; לפעמים אלו הם אנשי עסקים המבקרים בירושלים ומביאים איתם נערת ליווי שתצטרף אליהם ותנעים את זמנם בין פגישות העסקים; לפעמים אלו הם זוגות נשואים שמגיעים לבילוי רומנטי;
  חיילים שרוצים לבלות בסוף השבוע;
  גברים או נשים שמגיעים לבילוי מפנק עם
  המאהב או המאהבת… רוצה להתענג אל
  מול נערת חלומותיך או שסתם פרץ בך יצר החרמנות ואתה חייב לספק אותו.
  אל תפספסו את ההזדמנות להנות משילוב של רוגע, שלווה ואהבה
  במקום אחד. כן, זה קורה בצורה המושלמת ביותר אצלנו ,
  כל הדירות המדהימות ביותר שיודעות ויכולות לתת
  לכם את המענה המושלם ביותר של מיקומי דירות מדהימות בסמוך למקום
  המגורים שלכם.

  Also visit my blog <a href="[Link deleted]

 12. גיל 18. בחורה נחמדה. בחורה נחמדה. תמונה אמיתית תמונות אמיתיות.
  הסרטון הראשון הוא של כוכבת הפורנו
  רישל ראיין, פצצה אמיתית עם חזה ענק, בטן שטוחה, ותחת שדורש תשומת
  לב. טאשה היא מאמי ברמה עולמית, קטנה עם
  גוף מושלם ופנים סקסיות ומתוקות, אוהבת ליהנות ולעשות… במקום יש טלוויזיה עם ערוצי לווין, אפשר לראות סרטים יחדיו גם ליהנות מפינת הקפה.

  אם אתם רוצים ליהנות מאירוח מפנק בלב
  העיר, לצד חוף הים ואתרי בילוי שוקקים, מלווה
  באווירה שלווה ומרגיעה במיוחד, ספא
  אלכסנדר הוא המקום המושלם עבורכם.
  דירות מסוימות יכולות להיות קטנות מדי ולעומת זאת
  אחרות יכולות להיות מרווחות מדי עבורכם, זאת לצד כך שישנן דירות הבנויות ברמת גימור גבוהה לעומת אחרות
  שבנויות ברמת גימור נמוכה.
  נערות ליווי באשקלון יכולות להגיע לבתים פרטיים, דירות דיסקרטיות, חדרים לפי שעה ובתי מלון.
  מגוון של דירות דיסקרטיות בצפון.
  אם אתם אוהבים לחרוש את הצפון ברגל או בג’יפ, אם אתם אנשים של טיולי אופניים
  או גלישת צוקים, בדרך לשם, מסאז’ אירוטי
  בצפון מאוד מתאים. להלן 5 דרכים פשוטות מאוד שבהן תוכל לשפר את שירות הלקוחות בארגון
  שלך… כל מתחם ספא המוצג בתיק תק, ממוקם בלוקיישן מדויק המייצג
  את אווירת הנופש השלווה של אילת במלוא תפארתה.
  כל מה שעליכם לעשות הוא לחפש באינטרנט שירותי ליווי באזור שלכם ומיד יופיע לפניכם המבחר העצום של הנשים המדהימות שרק
  ממתינות לקריאתכם.

  Feel free to visit my blog post <a href="[Link deleted]

 13. שירותי הליווי בפורטל המבוגרים X-Sexy מדברים על נערות ליווי להזמנה לביתכם / בית מלון בלבד ומסתמכים על
  כך שיש לכם מיקום בו תרצו לארח את נערת.

Geef een reactie