Dodenherdenking

Toen onze jongens kleiner waren en dagelijks virtueel oorlogje speelden, namen we ze mee naar de stranden van Normandië. Daar zagen ze tot hun schrik duizenden en duizenden witte kruisen staan, rij aan rij. Op de witte kruisen soms een kleine foto van een jongen, nog maar nauwelijks ouder dan zij zelf.  Oorlog was meer dan een mooi geweer, een stoer uniform en kameraden.
Oorlog was dood en verderf.
We namen ze mee naar de graven van de Amerikanen, Engelsen, Fransen en Canadezen.
We namen ze ook mee naar de graven van omgekomen Duitsers.
Daar lagen ze, rij aan rij. 

Wat was het verschil eigenlijk?
Het verschil was er niet.
Boven deze jongens en mannen stonden verschillende leiders.
De één bralde leugentaal en grote woorden. 

De ander overtuigde zijn mannen dat de vrijheid van zoveel mensen alles waard was. 

Om de eerste reden trok de ene groep zingend en zichzelf als Übermensch beschouwend de oorlog in. 

Om de andere reden trok de tweede groep vastberaden en vastbesloten de oorlog in. 

Ruim 22 miljoen soldaten sneuvelden tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

6 miljoen Joden vonden een gruwelijke dood in de concentratiekampen. 

Wie de zin van oorlog kan uitleggen moet nog geboren worden. 

Oorlog heeft geen enkele zin. 

Haat ontstaat uit onbegrip voor de andere mens. 

Een mens die naar Gods evenbeeld geschapen is. 

In de vroege morgen van februari 2022 vielen Russische troepen vanuit de Krim, Belarus en het Oosten Oekraïne binnen. Sinds die tijd heeft Amnesty nieuws over ernstige mensenrechtenschendingen. De oorlogstaktieken die de Russische legers inzetten, leidden tot duizenden onwettige dodelijke slachtoffers. 

Wanneer de oorlog in de Oekraïne eindigt, is een vraag die onmogelijk te beantwoorden is. 

Als wij dit jaar de vele kransen weer zullen zien leggen, vragen we ons af wat er van het verleden geleerd is. 

Het enige antwoord op dodenherdenking is: liefde, agapè. 

Christenen kijken naar Jezus, de Zoon van God, die Zichzelf heeft laten doden om de mensen het eeuwige leven te geven. 

Want alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem geloofd, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. ( Johannes 3 : 16 ) 

 

 

Geef een reactie