Der Römerbrief en het heilsplan van God

Achter alle thema`s die met elkaar de brief aan de Romeinen vormen, zie je dat de brief aan de Romeinen – juist omdat er zo de nadruk wordt gelegd op eenheid, nog net zo waardevol is als vroeger. Want ook vandaag de dag wordt de kerk vaak gekenmerkt door onenigheid, minachting, trots, of veroordeling van elkaar. 

Ondanks de spanningen en onenigheid die doorschemeren in de brief, en in de verwijten die de apostel Paulus maakt aan de Romeinen, worden de lezers van zijn brief opgeroepen om maar één soort mensen te vermijden: mensen die tweedracht veroorzaken binnen de kerk. ( 16 : 17 ). 

Het plan van God door alle eeuwen heen blijft immers onaangepast. Het houdt in dat Hij voor Zich één volk vormt dat verenigd is in Christus Jezus. 

Paulus had zich met betrekking tot de inhoud van de brief kunnen beperking tot het geven van praktische vermaningen. Dan had hij kunnen beginnen bij hoofdstuk 13. Maar dat heeft hij niet gedaan. Gewoontegetrouw baseerde hij zijn vermaningen op het werk van God. Er bestond voor hem als apostel geen theologie zonder praktijk. Aan de andere kant bestond er ook geen praktisch leven zonder theologie. 

Er kan geen persoonlijk christelijk leven bestaan als dat niet samengaat met een juist begrip van God, van Zijn werk, en van onze plaats binnen Zijn plan. Door op die manier te werk te gaan, roept Paulus ons op om uit te stijgen boven de dagelijkse beslommeringen, en meer oog te krijgen voor het plan van God. 

Paulus` manier van werken zorgt ervoor dat we gaan nadenken over ons leven in een tijdperk waarin voor elk probleem een oplossing gezocht moet worden. Een tijd waarin eigenlijk geen tijd is voor grondige Bijbelstudie, en veel mensen denken genoeg te hebben aan een beknopte handleiding of schriftverklaring, om het christelijk leven tot bloei te brengen. 

Er is tegenwoordig veel belangstelling voor de brief aan de Romeinen, en de commentaren daarop. Dit ondanks het feit dat er maar weinig gemeenten zijn waar problemen spelen rondom thema`s over het eensgezind samenleven van Joden en niet-Joden. 

De brief aan de Romeinen geeft in eerste instantie een grondige uitwerking van leerstukken en onderwerpen die de kerk van vandaag nog steeds bezighouden. Dat is de verlorenheid van de mensen, de redding door het geloof, de rol van de Heilige Geest, de rechtvaardiging, de functie van de wet, het probleem van het kwaad en het lijden, de gaven van de Geest, de verhouding tot de overheid, enzovoort. Het is heel bijzonder dat de brief op al deze punten zo actueel blijft. 

De apostel Paulus heeft niet geprobeerd om alle problemen zelf op te lossen, hij spoorde de gemeenteleden van Rome aan om in de bestaande situatie blijk te geven van broederliefde en onderling respect. Wij kunnen in de praktijk laten zien dat de brief nog steeds actueel is voor een verdeelde kerk, door ook nu nog op deze manier met verschillen om te gaan in het kerkelijk leven. 

Uiteindelijk kan het niet anders, of het hoofdthema: rechtvaardiging en eensgezindheid door het geloof, houdt de kerk bezig in een wereld waar persoonlijke belangen en rassenverschillen, sociale ongelijkheid of nationalisme het voor het zeggen hebben. 

Als wij nu al één willen zijn voor God, dan moeten wij ons realiseren dat deze oproep consequenties met zich meebrengt. Wij moeten doordrongen zijn van het belang dat God zelf hecht aan broederlijke eensgezindheid. Alleen zo kan Gods volk de eenheid tussen broeders en zusters in Jezus Christus in de praktijk zwaarder laten wegen dan verschillen in ras, sociale klasse en nationaliteit. De brief aan de Romeinen heeft in essentie nog niets aan kracht en actualiteit ingeboet. 

Alles is uit God ontstaan, alles is door Hem geschapen, alles heeft in Hem zijn doel. 

Er zij Licht!

Hem komt daarom dan ook alle eer toe, tot in eeuwigheid! ( Rom. 11 : 36 ) 

3 responses to “Der Römerbrief en het heilsplan van God

  1. Wow, incredible blog layout! How lengthy have you ever been blogging for?
    you made running a blog look easy. The whole glance
    of your site is great, as smartly as the content!
    You can see similar here <a href="[Link deleted]

Geef een reactie