De ziel ( 7 )

Geest: de menselijke geest of ziel. Het denkende, voelende en willende deel van de mens. Onderscheiden van het lichaam. 
B ( 2 )  Vernieuwd door de Heilige Geest  

Ezechiël 36 : 26 – 27 / Joh. 3 : 6 Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven. Ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en er een levend hart voor in de plaats geven. Ik zal jullie Mijn Geest geven en en zorgen dat jullie volgens Mijn wetten leven, en Mijn regels in acht nemen. 

Deze boodschap is een uitwerking van wat er al genoemd werd in Ezech. 11 : 17 – 20 en is terug te voeren op de beloften van Deut. 30 : 1 – 10. De ballingen die uit Babel terug zouden keren, zouden door de Heere gereinigd en gezuiverd worden. Er wordt hier een priesterlijk gebruik genoemd, maar dit ritueel doet ook denken aan het reinigingsritueel uit Leviticus 16 : 14 – 19. In één adem wordt gezegd dat de mensen een nieuw hart zullen ontvangen en een nieuwe geest in hun binnenste. ( vgl met Ezech. 11 : 19 / Matth. 15 : 17 – 20 ) Wat hier gezegd wordt is beeldspraak voor: ‘ een gevoelig en ontvankelijk hart’, voor ‘levensvernieuwing van binnenuit’. Daarbij geeft God Zijn Geest in het binnenste en zorgt ervoor dat de mensen gehoorzaam zullen zijn aan Zijn bepalingen. ( vs 27 / vgl Ezech. 11 : 19 / Jer. 31 : 31 – 34 ) 

Wat hier staat is van essentieel belang. Zoals de zonde er de oorzaak van was dat de Israëlieten in ballingschap gingen, zo is de zonde ook de oorzaak van veel ellende in ons leven. Hier wordt de kern van herstel aangegeven: een nieuw hart en een nieuwe geest, die gaat denken, voelen, en willen zoals God dat wil. 

Joh. 3 : 6 Jezus antwoordde : waarachtig, Ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. Wat geboren is uit een mens is menselijk, wat geboren is uit de Geest is geestelijk. Om aan Nikodemus de noodzakelijkheid van de nieuwe geboorte nog duidelijker te maken, stelde de Heere Jezus dat de natuurlijke geboorte en het geboren worden uit water en Geest tegenover elkaar staan. ( vgl Rom. 8 : 5 – 9 ). Er bestaan volgens hem twee zienswijzen: die van het vlees ( he sarx ) en die van de geest ( to pneuma ). Ons natuurlijke bestaan verschilt heel wezenlijk van de zijnswijze van de geest. Uit dat verschil vloeit het onvermogen van de mens voort om op eigen kracht het koninkrijk van God binnen te gaan. ( vgl. 1 Kor. 15 : 50 ) Daarom moet een mens die uit het vlees geboren is, eerst nog uit de geest geboren worden. Wie uit de geest geboren is, is naar zijn wezen geest. En zo iemand kan ingaan in het koninkrijk van God. Deze gedachtegang is trouwens kenmerkend voor het evangelie van Johannes,dat iemands komaf kenmerkend is voor iemands wezen. Johannes gebruikt in dat verband nogal eens de uitdrukking: einai ek ( vs 31 , 8 : 23, 44, 47 )

 

 

2 responses to “De ziel ( 7 )

 1. You’re in reality a good webmaster. This web site loading pace is incredible.
  It seems that you are doing any distinctive trick.
  Also, the contents are masterpiece. you have performed a
  magnificent activity in this matter! Similar
  here: <a href="[Link deleted]and also here:
  <a href="[Link deleted]sklep

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *