De Bergrede ( 3 )

 
Gelukkig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. ( Matth. 5 : 5 ) 

(
Een derde bijzondere uitspraak in de gouden ketting van zaligsprekingen. Zachtmoedige mensen zijn zij die van God geleerd hebben hun hoop en verwachting op Hem alleen te stellen. Ze hebben hun aandacht op een dusdanige manier op God gericht, dat ze al het andere daaraan ondergeschikt maken. Niet omdat ze mensen of dingen niet de moeite waard zouden vinden, helemaal niet zelfs. Hun relatie met de Heere God komt op de eerste plaats. Ze nemen waar wat er in de wereld gebeurd en vaak lijden ze onrecht. Maar zij worden door God bemoedigd. Hij zegt in psalm 37: Erger je niet aan slechte mensen, wees niet jaloers op wie kwaad doen. Want hun geluk is slechts van tijdelijke aard. Het geluk van een kind van God is eeuwigdurend. De zachtmoedigen zullen het land bezitten.
Er is dus een beloofd land.
Het beloofde land is het onzichtbare koninkrijk van God. Het zal hier in het begin en straks in de nieuwe schepping volledig aan de zachtmoedigen gegeven worden. ( Openbaringen 21 )

Het Oude Testament biedt de onderliggende motivatie voor deze belofte. Beeldend en prachtig is psalm 37. De zaligsprekingen lijken uit dit lied op te komen. Het motief dat in dit psalter uitgewerkt wordt, is het bezitten van het land. Je ziet  armen, treurenden, mensen die dorsten naar gerechtigheid, zachtmoedigen, barmhartigen, en zij die zuiver van hart zijn uitgebeeld. Daaraan worden de vredestichters, en zij die vervolgd worden om de gerechtigheid toegevoegd.  Eén voor één  passeren ze revue. De Heere Jezus nam het motief uit deze psalm over in Zijn eerste Rede als rondtrekkend Rabbi. Het feit dat Jezus voor deze psalm koos geeft aan dat David – de auteur van Psalm 37 – een groot profeet was. Het geeft ook aan hoe de toekomst van discipelen van de Heere Jezus eruit zal zien. Dit gegeven zet aan tot grote blijdschap. ( Math. 5: 12 ) Zijn deze psalm en de zaligsprekingen eigenlijk wel te begrijpen? Ze zitten vol tegenstellingen. Dat klopt. Deze tegenstellingen bemoedigen elke discipel om in Zijn kracht op de Weg van het Leven te blijven, en op Zijn uitspraken en beloften te steunen. Feitelijk vormen ze de stok en de staf van Herder.

 

Geef een reactie