De Bergrede ( 3 )

De zaligsprekingen ( 3 )
“Gelukkig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten.”
Een derde bijzondere uitspraak in de gouden ketting van zaligsprekingen. Zachtmoedige mensen zijn zij die van God geleerd hebben om hun hoop en verwachting op Hem alleen te stellen. Ze hebben hun aandacht op een dusdanige manier op de Heere gericht, dat ze al het andere als het ware verachten. Niet omdat ze mensen of dingen niet de moeite waard zouden vinden, integendeel! Zij vergeten andere zaken omdat hun relatie met de Heere op de eerste plaats komt. Ze nemen waar wat er in de wereld gebeurd en vaak lijden ze onrecht. Maar zij worden door God bemoedigd. Hij zegt in psalm 37: “ Erger je niet aan slechte mensen, wees niet jaloers op wie kwaad doen. Want hun geluk is slechts van tijdelijke aard. Het geluk van een kind van God daarentegen is eeuwigdurend. De zachtmoedigen zullen het land bezitten.”
Er is dus een beloofd land! Geweldig mooi! Waar bevindt het zich?
Het beloofde land is het onzichtbare koninkrijk van God. Het zal hier in het begin en straks in de nieuwe schepping volledig aan de zachtmoedigen gegeven worden. ( Openbaringen 21 )
Het Oude Testament biedt ons de ondergrond voor deze belofte. Beeldend en prachtig is psalm 37! In feite lijkt het geheel van de zaligsprekingen uit dit lied op te komen. Het motief dat uitgewerkt wordt, is het bezitten van het land. Voor ons geestesoog zien wij armen, treurenden, mensen die dorsten naar gerechtigheid, zachtmoedigen, barmhartigen, en zij die zuiver van hart zijn oprijzen. Daarbij komen de vredestichters, en zij die vervolgd worden om de gerechtigheid. Allen passeren de revue. De Heere Jezus neemt het motief uit deze psalm over in Zijn eerste Rede als rondtrekkend Rabbi, zijnde de Zoon van God. Deze keuze van de Heere Jezus geeft aan dat David een groot profeet was. Het geeft ook aan hoe de toekomst van discipelen van de Heere Jezus eruit zal zien. En het zet aan tot grote blijdschap! ( Math. 5: 12 ) Is deze psalm en zijn de zaligsprekingen eigenlijk wel te begrijpen? Ze zitten vol tegenstellingen. Inderdaad! Deze tegenstellingen bemoedigen nog heden ten dage elke discipel om in Zijn kracht op de Weg van het Leven te blijven, en op Zijn uitspraken en beloften te steunen. Soms vinden discipelen elkaar op deze plek, aan de voeten van de Heere Jezus.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *