Stille zaterdag

De volgende dag, dus na de voorbereidingsdag, gingen de hogepriesters en de farizeeën samen naar Pilatus. ze zeiden tegen hem: “ Heer, het schoot ons te binnen dat die bedrieger, toen hij nog leefde, gezegd heeft: “ Na drie dagen zal ik uit de dood opstaan. Geeft u alstublieft bevel om het graf tot de derde dag te bewaken, anders komen Zijn leerlingen Hem heimelijk weghalen en zullen ze tegen Hem zeggen: “ Hij is opgestaan uit de dood. “ en die laatste leugen zal nog erger zijn dan de eerste.” Pilatus antwoordde: “ U kunt bewaking krijgen. Ga nu en regel het zo goed als u kunt.” Ze gingen erheen en beveiligden het graf door het te verzegelen en er bewakers voor te zetten. ( Matth. 27 : 62 – 66 )

Vrijdag werd de voorbereidingsdag van de sabbat genoemd. De nauwgezet levende Joden verrichten op die dag allerlei taken waarmee ze konden voorkomen dat ze op de rustdag zouden moeten werken. De sabbat is de wekelijkse rustdag in het Jodendom. Ze duurt van vrijdag tot zaterdagavond. De zaterdag is de zevende dag van de Joodse week en dient volgens de voorschriften van de Tenach in de eerste plaats te worden gevierd door een onthouding van alle arbeid. Volgens het eerste boek van de Thora – Genesis – rustte God op deze dag uit van Zijn schepping die Hij in de zes dagen daarvoor tot stand had gebracht.

Alle voorbereidingen waren getroffen, de sabbat kon gevierd worden. Maar er was allesbehalve rust in de harten van het Sanhedrin. Ze wisten maar al te goed wat Jezus over Zijn opstanding gezegd had. Hoewel ze eigenlijk hun godsdienstoefening bij hadden moeten wonen, was hun afkeer van Jezus zelfs groter dan hun plichtsbesef. Er moest ten koste van alles voorkomen worden dat iemand het lichaam van Jezus mee zou nemen. Dan zou de onrust nooit meer te stoppen zijn. De mythe van Jezus zou misschien nog wel meer invloed hebben dan Zijn woorden en daden. De hele dag waren ze met dit probleem bezig geweest. Jezus had deze dag in het graf gelegen terwijl het Sanhedrin met Pilatus onderhandelde over de verzegeling van het graf.

Waarschijnlijk waren beide partijen tot het uiterste getergd. Pilatus door zijn slechte geweten en het Sanhedrin door alle onrust die de daad van Jozef van Arimathea veroorzaakt had. Een overgelopen leerling uit hun eigen gelederen was de slechtste reclame die ze zich maar konden wensen.
Ze haatten Jezus intens. Zodanig, dat ze zelfs Zijn Naam niet wilden noemen. “ Deze verleider heeft gezegd: Na drie dagen zal ik opstaan.” zeiden ze. “ het is goed mogelijk dat Zijn leerlingen Hem in de nacht ophalen, om te kunnen zeggen dat Hij uit de dood is opgestaan.”

De bijgelovige Pilatus sloeg de schrik om het hart. Hij was altijd bang voor rivaliteit. Alles wat er maar enigszins op leek hem naar de kroon te steken moest verdwijnen. Een mythologische Jezus was wel het laatste waar hij behoefte aan had! “ U kunt bewaking krijgen. Regel alles zo goed mogelijk. “ zei hij. Dat was tegen geen dovemansoren gezegd. Een kort bevel. Het graf werd verzegeld. Romeinse bewakers namen positie in bij de ingang van het graf. De vredige stilte van de hof werd onderbroken en met grimmigheid vervuld.

Geef een reactie