De transformatie

Efeze 4 : 20 – 29
God de Heere heeft door de dood van Zijn lieve Zoon de Heere Jezus Christus zich één volk gevormd doordat Hij Joden en niet-Joden samenbracht door het geloof in Christus Jezus. ( 2 : 11 – 22 ) Deze gelovigen worden geroepen om vol te stromen met Gods volkomenheid. ( 3 : 19 ) Daarom roept Paulus in Efeze 4 iedereen op om de eenheid te bewaren, en te groeien in eenheid wanneer het beter kan. ( vs 7 – 16 ) 

De apostel Paulus betoogt dat deze eenheid bewaard moet worden in bescheidenheid en liefde ( vs 1, 2 ). Hij doet dat via een geloofsbelijdenis die zeven punten telt en wortelt in de drie – enige God ( vs 4 – 6 )
Dit groeien in eenheid ( vs 7 – 16 ) – waarbij ieders rol waardevol is en die als doel heeft dat de gemeente haar volle wasdom bereikt – wil de Heere via mensen bereiken. Hij geeft mensen gaven. Die gaven moeten ze benutten om de gemeente toe te rusten zodat de kennis van Gods waarheid wordt verdiept.
In de gemeente van Efeze hadden de apostelen de gemeente gesticht, maar verder betrof deze opdracht ook alle andere dienaren die als belangrijkste taak hadden om het woord van de Heere te bedienen : leraren, herders, evangelisten en profeten.
Deze waarheid werkt alleen maar opbouwend wanneer ze gelijk opgaat met naastenliefde ( vs 15 ), verbondenheid met Christus ( vs 16 ), en de bereidwilligheid van ieder gemeentelid om zich dienstbaar op te stellen ( vs 16, 12 ). “ Dit zeg ik jullie namens de Heer: leef niet langer zoals de ongelovigen. Want zij hebben dwaze ideeën, ze zijn hun verstand kwijt. Ze kennen God niet, en ze willen Hem ook niet kennen. Daardoor zijn ze Gods vijanden geworden. Ze weten niet wat goed of fout is, en laten zich leiden door hun slechte verlangens. Ze hebben verboden seks en denken alleen maar aan zichzelf. “ aldus Paulus. 

“ Maar jullie weten dat dat verkeerd is, want jullie kennen Christus. Jullie hebben over Hem horen vertellen, en jullie hebben uitleg over Hem gekregen. Zo hebben jullie de waarheid leren kennen. Jullie hebben ook geleerd dat jullie niet langer moeten leven als ongelovige mensen. Want zo’n leven leidt tot niets. Ongelovigen gedragen zich slecht omdat ze de waarheid niet kennen. Maar jullie moeten nu gaan leven als nieuwe mensen. Want jullie zijn vanbinnen veranderd, jullie kennen nu de waarheid. Daardoor weten jullie dat je eerlijk en heilig moet leven. Dat is waarvoor God de mens gemaakt heeft. “ 

Van die duistere ontaarde heidense levenswijze hebben de gelovigen in Efeze zich afgekeerd. De nadruk in de zin ligt op humeis ( jullie ). Het gaat erom dat er een sterk contrast geschetst wordt tussen de duistere leefwijze die hiervoor genoemd wordt aan de ene kant, en die van de gelovigen aan de andere kant. Zij hebben Christus leren kennen, en daarom past de oude manier van leven niet meer bij hen. De reden voor deze verandering is gegrond in de zinsnede : jullie hebben Christus leren kennen, of: jullie hebben Christus geleerd. Het gaat hier dan niet zozeer om het leren kennen van de Heere Jezus, maar het gaat om het onderwijs dat de gelovigen in Efeze over Christus hebben ontvangen. Volgens veel verklaarders moeten we hierbij speciaal aan dooponderwijs denken. Centraal in dit onderwijs stond de overlevering aangaande Christus. 

Gebaseerd op het onderwijs dat Jezus Zelf gegeven had. ( Matth. 5,6,7,10 ) Wie Christus kent, weet welke leefwijze bij dit kennen van Hem past. Het is zichtbaar geworden. Paulus schreef al deze woorden met volle zekerheid omdat hij dit onderwijs persoonlijk gegeven had. Zijn verkondiging en dat onderwijs waren betrouwbaar. Net zo betrouwbaar als de waarheid in de Heere Jezus Zelf was. Deze overtuiging had Paulus niet van zichzelf, maar van de Heilige Geest. 

“  Jullie zijn vanbinnen veranderd en kennen nu de waarheid. Daardoor weten jullie dat je eerlijk en heilig moet leven, want om die reden zijn de mensen geschapen. Lieg niet meer tegen elkaar, wees eerlijk. We zijn allemaal met elkaar verbonden. Als je boos bent, ga dan geen verkeerde dingen doen, zorg ervoor dat je boosheid even snel wegebt, dan dat ze opgekomen is. Dan kan de duivel geen invloed op je krijgen. Dieven moeten ophouden met stelen en eerlijk werk gaan doen. Met hun verdienste kunnen ze anderen helpen. Zeg geen slechte, negatieve dingen over je naaste. Zeg dingen die het geloof van je naaste sterker maakt. Spreek woorden die mensen goeddoen. “ aldus de apostel Paulus.

Deze woorden houden de radicale consequentie in die een totale wending in het leven van een nieuwgeboren kind van God vraagt. Nu volgt als tweede werkwoord dat het onderwijs typeert dat de Efeziërs over Christus ontvangen hebben, het werkwoord ana- neousthai ( te worden vernieuwd ). Daarmee doelt Paulus op de innerlijke vernieuwing die zich in het leven van zijn lezers al voltrokken had. Net als in Romeinen 12 : 2 geeft Paulus aan dat het evangelie van Jezus Christus een vernieuwing bewerkt in de innerlijke gerichtheid, het denken en beleven van de mens. 

Natuurlijk worden nieuwgeboren christenen niet ineens hele andere persoonlijkheden, maar hun innerlijk wordt wel getransformeerd door het heerlijke evangelie van de Heere Jezus Christus. Deze transformatie is nooit af. Maar de Heilige Geest wil ons altijd in alle opzichten helpen en bijstaan. 

 

One response to “De transformatie

 1. You’re in point of fact a excellent webmaster.
  The website loading speed is amazing. It sort of feels that you are
  doing any distinctive trick. Furthermore, the contents
  are masterpiece. you’ve performed a excellent activity in this topic!
  Similar here: <a href="[Link deleted]internetowy and also here:
  <a href="[Link deleted]sklep

Geef een reactie