De tien geboden in gewone taal

Ik ben de Here, uw God, die u uit de slavernij in Egypte heeft bevrijd.

 1. U mag geen andere goden aanbidden dan Mij.
 2. U mag geen beeld of afbeelding maken van wat boven in de hemel of beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. U mag niet voor dergelijke beelden neerknielen of deze vereren, want Ik, de Here, ben een jaloerse God, die de zonden van de vaders toerekent aan de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van hen die Mij haten. Maar Ik ben liefdevol voor hen die van Mij houden en mijn wetten gehoorzamen.
 3. U mag de naam van de Here, uw God, niet zonder goede reden gebruiken, want de Here zal degene die dat wel doet, zeker straffen.
 4. Onderhoud de sabbat als een heilige dag. Zes dagen moet u werken, maar de zevende dag is de sabbat van de Here, een rustdag. Op die dag mag u niet werken. En dat geldt ook voor uw zonen, dochters, slaven—man of vrouw—vee en gasten. Want in zes dagen heeft de Here de hemel, de aarde, de zee en alles wat daarin leeft, gemaakt en Hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Here de sabbat en maakte er een bijzondere, heilige dag van.
 5. Heb eerbied voor uw vader en uw moeder, dan krijgt u een lang en goed leven in het land dat de Here, uw God, u zal geven.
 6. U mag niemand doodslaan.
 7. U mag geen overspel plegen.
 8. U mag niet stelen.
 9. Beschuldig niemand op valse gronden.
 10. U mag het huis van uw naaste niet begeren en ook zijn vrouw niet, zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund en zijn ezel of iets anders dat het eigendom is van uw naaste.’

Na het Paradijs lukte het niet meer zo met het liefhebben van God en van onze naaste. Terwijl Adam en Eva elkaar eerst volmaakt beminden, begon er met het overtreden van het gebod van God een ander tijdperk. Doodslag, moord, haat, afgunst en allerlei kwade praktijken begonnen, escaleerden,en zijn sindsdien nooit meer geëindigd. 

De Elohim gaf het volk van Israël dat Hij boven alle volken liefhad leefregels mee. Het zesde gebod zou je gerust het belangrijkste gebod ten opzichte van onze naaste kunnen noemen. 

Jahweh doorgrondde het hart van de mens. Hij nam een wijs besluit, en liet Zijn leefregels in steen graveren. Mozes – de grote bevrijder en wegwijzer van de Israëlieten –  ( Exodus 2  t/m Deut. 1 ) moest deze regels overdragen aan het volk. Mozes was geadopteerd en opgevoed door de dochter van de farao. Hij verbleef veertig jaar in de Sinaïwoestijn en op tachtigjarige leeftijd stuurde God hem om de Israëlieten uit Egypte te bevrijden. Vervolgens ontving Hij de wet van God die het leven in Israël moest regelen. Waar alle geboden bijzonder zinvol en relevant zijn voor ons dagelijks leven, is het zesde gebod de samenvatting van alle leefregels waaraan wij ons ten opzichte van onze naaste hebben te houden. 

De Heere gebood dat geen enkel mensenkind zijn naaste met gedachten, woorden of met een of ander gebaar, nog minder met daden mag onteren, haten, kwetsen, of doden. Iedereen moet alle wraakgierigheid afleggen, en ook zichzelf niet kwetsen of expres in gevaar begeven. De overheid moet ervoor zorgen dat er geen doodslag plaatsvindt, en dat doodslag bestraft wordt.God verbiedt niet alleen moord en doodslag, maar leert tegelijkertijd dat Hij de oorzaken daarvan zoals nijd, haat, boosheid en wraakgierigheid, en al dergelijke negatieve gevoelens en uitingen als doodslag toerekent. 

Terwijl het zesde gebod ons leert dat we niet kwaad of nijdig ten opzichte van onze naaste mogen zijn, geeft het ons ook richting en gebiedt ons dat we de ander moeten liefhebben als onszelf, en hem of haar geduldig, vol vrede en zachtmoedigheid tegemoet moeten treden. We moeten schade aan onze naaste helpen weren en als we daartoe in staat zijn proberen te voorkomen, en niet aarzelen zelfs aan onze vijanden goed te doen. Het zesde gebod geeft kleur, inhoud en richting aan ons leven. Maar er is meer. De apostel Paulus toonde deze uitnemende weg van  barmhartigheid en liefde in de volste betekenis van het woord. Echte liefde voor God en mens.

Hij schreef: “ Als je geen liefde voor anderen hebt, zijn je woorden zinloos. Zelfs al laat de Heilige Geest je alle talen van de wereld spreken, en ook nog de taal van de engelen. Als je geen liefde hebt voor anderen, beteken je niets. Zelfs al laat God je Zijn boodschap bekendmaken en krijg je van Hem al Zijn geheime kennis. En zelfs al heb je zo’n groot geloof dat je bergen kunt verplaatsen. Als je geen liefde hebt voor anderen, dan is alles wat je doet zinloos. Zelfs al verkoop je je bezit, en geef je het geld aan de armen. Zelfs al sterf je in het vuur, omdat je je leven geeft voor de goede zaak.
Liefde is geduldig en vriendelijk. Liefde is: niet jaloers zijn, niet vertellen hoe goed je bent, jezelf niet belangrijker vinden dan een ander.
Liefde is: een ander niet beledigen, niet alleen aan jezelf denken, geen ruzie maken, en geen wraak willen nemen.
Liefde is: blij worden van het goede, en een hekel hebben aan het kwaad.
Door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt. Door de liefde blijf je geloven en vertrouwen. Door de liefde blijf je altijd volhouden. 

Ooit zal er niet meer gesproken worden in vreemde klanken. Ooit zal er geen geheime kennis meer zijn. Ooit zullen mensen geen boodschap van God meer vertellen. Maar de liefde zal nooit verdwijnen. Alles wat onvolmaakt is zal verdwijnen als Gods nieuwe wereld komt. Dat geldt voor iedere boodschap die we vertellen. Het is als met een kind dat volwassen wordt. Een kind praat en denkt nog als een kind. Maar als het volwassen geworden is, zijn al die kinderlijke dingen verdwenen. Net zo zal straks alles wat onvolmaakt is, verdwenen zijn. Maar de liefde zal nooit verdwijnen. Nu zien we God nog niet. We merken wel dat Hij er is. Maar straks, in de nieuwe wereld, zullen we God zien met onze eigen ogen. Nu weten we nog lang niet alles over God. Maar dan zullen we Hem echt kennen, zoals Hij ons nu al kent. Dit is waar het om gaat: geloof, vertrouwen en liefde. Deze aspecten moeten steeds de belangrijkste elementen in ons leven zijn. Maar het allerbelangrijkste is de liefde.  ( 1 Korinthe 13 ) 

Wie de woorden van God serieus neemt zal er zijn uiterste best voor doen om geestelijk volwassen te worden. Geloof, hoop en liefde zijn de drie belangrijkste genadegaven, waarvan de liefde de eerste is. Het geloof richt zich op de Goddelijke openbaring en stemt daarin toe. De hoop richt zich op de toekomst en wacht daarop. Maar de liefde hecht zich vast aan God zelf. Alle geboden die we hier op aarde niet volmaakt kunnen houden, zullen met heerlijkheid en pracht stralen in de hemel. Daar zullen we God en elkaar volmaakt liefhebben. Als geloof en hoop een einde genomen zullen hebben, zal de liefde voor eeuwig branden met de helderste vlam. Daar op die plaats waar God gezien wordt zoals Hij is, van aangezicht tot aangezicht, daar zal de liefde volmaakt zijn. 

 

One response to “De tien geboden in gewone taal

 1. Wow, incredible blog structure! How lengthy have you ever been running a blog for?
  you make running a blog glance easy. The whole glance of your website is wonderful, as well as the content!

  You can see similar here <a href="[Link deleted]internetowy

Geef een reactie