De rivier

Een rivier is een bron van leven. Synoniemen voor het woord rivier: beken, stromen, kanalen, bronnen. In een rivier leven vissen, maar ook heel andere dieren, zoals kreeften, mosselen, spinnen en krokodillen. Er leven ook planten. Een rivier bevat dus leven in allerlei variëteiten. Een rivier is een bron van leven en tegelijkertijd een gevaar door overstroming. 

De Bijbel noemt veel namen van rivieren. Om er een paar te noemen: De Eufraat ( Deut. 1 :7 ), de Kidron ( Joh. 18 : 1 ), de Nijl ( Gen. 41 : 1, 3, 17 ), de Tigris ( Gen. 2 : 14 ), de Ulai ( Dan. 8: 2). En daarbij gaf Hij ons voorbeelden die de diepere geestelijke betekenis van het overvloedige leven met God, en het gelukkig leven in de hemel duidelijk maken. 

We lezen in de Bijbel dat rivieren gebruikt werden:

 • om in te baden ( Exodus 2 : 5 ) 
 • om in te dopen ( Marcus 1 : 5 ) 
 • om in te vissen ( Lev. 11 : 9 – 10 ) 
 • om land te bevloeien ( Gen. 2 : 10 ) 
 • om over te reizen ( Jes. 23 : 3 ) 
 • om uit te drinken ( 1 Kon. 17 : 3, 4 ) 
 • voor genezing ( 2 Kon. 5 : 14 ) 

Talloze dichters hebben zich laten inspireren door de magische en wonderlijke uitstraling die het water van een rivier in zich heeft. De Bijbel geeft ons rivieren als teken van een oordeel van God. ( Psalm 88 : 17, 18 / Jesaja 42 : 15 ) Of van een vijand die ons aanvalt. ( Psalm 124 : 1 – 5 ) Maar voor het overgrote deel worden rivieren als bijzonder positief geduid. 

Ze worden gezien als een zegen van God. 

“ Hoe kostbaar is Uw liefde God! In de schaduw van Uw vleugels schuilen de mensen. Zij laven zich aan de overvloed van Uw huis. U lest hun dorst met een stroom van vreugden. Want bij U is de bron van het leven. In Uw licht zien wij licht. “ ( Psalm 36: 8 – 10 ) 

Vers 8 – 11 zijn opgenomen in het Joodse ochtendgebed, en de vreugden verwijzen naar het Eden van Genesis 2 : 8. Water en licht zijn twee metaforen voor het leven, die de Bijbel vaak gebruikt. Dit vind je ook terug in Jer. 2 : 13 / 17 : 13 / Ezech. 47 / Joël 4 : 18 / Joh. 4 : 10, 14 / Zach. 14 : 8 / Joh. 4 : 10, 14 / Openb. 22 : 1 ) Dankzij het licht zijn wij in staat om de weg te zien en de juiste richting te kiezen. Met de hulp van de openbaring afkomstig van de Heere kunnen wij de waarheid kennen en leren we ons leven te leiden. Leven en licht worden vaak aan elkaar verbonden in de Bijbel. ( Psalm 56 : 14 / Job 3 : 20 / 33 : 30 / Joh. 8 : 12 ) 

“ Armen en behoeftigen zoeken water – niets! Hun tong verdroogt van de dorst. Ik de Heere zal hen antwoord geven, Ik de God van Israël zal hen niet verlaten. Ik laat op kale heuvels rivieren ontspringen, en bronnen in de valleien. In de woestijn laat ik meren ontstaan, uit dorre grond borrelt water op. Ik laat in de wildernis den, sneeuwbal en cipres ontstaan. Dan zullen zij zien en beseffen, begrijpen en erkennen dat de hand van de Heere dit heeft verricht. Dat de Heilige van Israël dit alles schiep. “ ( Jesaja 41 : 17 – 20 ) 

Het water uit rivieren wordt in de Bijbel aangeduid als geestelijk leven. 

“ Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel, en riep: “ Laat wie dorst heeft bij Mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in Mij gelooft, zo zegt de Schrift. Hiermee doelde Hij op de Geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen. “ ( Johannes 7 : 37 ) 

Het water uit rivieren wordt tevens aangeduid als genezing, bron van leven. ( Ezechiël 47 : 1 – 12 / Openbaringen 22 : 1 – 5 ) 

 

Het water uit rivieren wordt vergeleken met de vrede van God. ( Jesaja 48 : 18 / 66 : 12 ) 

“ Dit zegt de Heer, je bevrijder, de Heilige van Israël: Dit zegt de Heer, je God. die jullie onderricht in je eigen belang. Die jullie leidt op de weg die je gaat. Luisterde je naar mijn geboden, dan zou je vrede zijn als een rivier, en je gerechtigheid als de golven van de zee. “ 

“ Want dit zegt de Heer: Ik laat de vrede als een rivier toestromen, de rijkdom van alle volken als een overlopende beek. En jullie zullen ervan drinken. “  

Het water uit een rivier wordt ten slotte vergeleken met de wijsheid van God. 

“ De woorden van een goed mens zijn als diepe wateren, ze zijn een sprankelende beek, een bron van wijsheid. “(Spreuken 18 : 4 ) 

Als je deze Bijbelteksten en plaatsen overdenkt komt er diepe blijdschap in je hart. De Heere verfrist je ziel, het Levende water van Zijn woord lest je dorst. Je opent bovendien het slot van een schitterend geheim: Het water raakt nooit op! 

One response to “De rivier

 1. I see You’re truly a just right webmaster.
  The website loading pace is incredible. It seems that you are doing any distinctive trick.
  In addition, the contents are masterpiece. you have done a great
  activity on this matter! Similar here: <a href="[Link deleted]internetowy
  and also here: <a href="[Link deleted]online

Geef een reactie