Maria, teken van Gods genade ( 9)

Maria wijdt Jezus in de tempel.
Lucas 2: 22-24

Toen de tijd aangebroken was dat ze zich overeenkomstig de wet van Mozes rein moesten laten verklaren, brachten ze Hem naar Jeruzalem, om Hem aan de Heer aan te bieden, zoals is voorgeschreven in de wet van de Heer. Elke eerstgeboren Zoon moet aan de Heer worden toegewijd. Ook wilden ze het offer brengen dat de wet van de Heer voorschrijft een koppel tortelduiven of twee jonge gewone duiven. 

De hoofdreden dat Maria haar Kind naar Jeruzalem bracht was om Hem aan Zijn Vader in de hemel voor te stellen.Hoe bijzonder was dat! Maria en Jozef wilden hun kind op een bijzondere manier aan de Heere wijden.Het was zeker dat Jezus heilig en rein was, zondeloos, de Zoon van God. Toch onderwierpen de jonge ouders zich aan het Joodse ritueel en aan de wet van Mozes. Omdat Jezus de eerstgeborene van Maria was, waren de voorschriften van de eerstgeborene met betrekking tot het toewijden op Hem van toepassing. In het begin waren alle eerstgeborenen onder de Israëlieten afgezonderd voor de dienst aan God, maar nadat het Levitische priesterschap was ingesteld en zij dienst deden in de tempel, werden alle eerstgeborenen losgekocht door middel van een offer en een bedrag van vijf sikkels. Het dieroffer was vastgesteld op een schaap als brandoffer, en een duif als zondoffer. Omdat Maria en Jozef krap bij kas zaten, mochten ze gebruik maken van een uitzonderingspositie. Ze offerden daarom twee duiven.  

Maria moet ontzettend blij zijn geweest. Eindelijk was het kind op de centrale plaats van de Joodse godsdienst. In de tempel werden de wetten van Mozes uitgelegd en gepraktiseerd. Maria had er nog geen notie van hoeveel opschudding de komst van Jezus teweeg zou brengen. Binnen de muren van de tempel nog wel het meest. Maar nu nog niets van dat alles.Het liefdevolle oog van de Vader was op Zijn kind, zo laag op de aarde, zo nietig, kwetsbaar en klein. Maria zou opnieuw bevestigd worden in de Goddelijke staat van haar kind. Steeds opnieuw zou er een wonder gebeuren, een daad via de werking van de Heilige Geest. Van stap tot stap leidde God de moeder, de vader, en het heilige Kind. God was erbij! 

 

 

3 responses to “Maria, teken van Gods genade ( 9)

  1. I’m writing on this topic these days, <a href="[Link deleted]online, but I have stopped writing because there is no reference material. Then I accidentally found your article. I can refer to a variety of materials, so I think the work I was preparing will work! Thank you for your efforts.

Geef een reactie