Maria, teken van genade ( 6)

Maria hoeft niet zelf te vertellen dat zij in verwachting is.


De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen Zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef, maar nog niet bij hem woonde, bleek zij zwanger te zijn door de Heilige Geest. Haar man Jozef- die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim te verstoten.Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer. De engel zei: ‘ Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de Heilige Geest. Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want Hij zal Zijn volk bevrijden van hun zonden. dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat bij monde van de profeet is gezegd: ‘ de maagd zal zwanger worden, en een zoon baren, en men zal Hem de naam Immanuël geven, wat in onze taal betekent: ‘ God met ons.’ Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen, hij nam haar bij zich als zijn vrouw, maar hij had geen gemeenschap met haar voordat ze haar zoon gebaard had. En hij gaf Hem de naam: Jezus. ( Matth. 1:18-25) 

Toen Jozef in de gaten kreeg dat Maria in verwachting was, wilde hij niet meer met haar trouwen. Mogelijk heeft hij niet kunnen geloven dat dit werkelijk iets was dat van God vandaan kwam. Heel begrijpelijk, zoiets was nog nooit eerder in de geschiedenis gebeurd, en zou ook nooit meer gebeuren. Maar Jozef kende Maria, zij was diepgelovige. Beide jonge mensen moeten vaak samen over het geloof in Jahweh, in zijn beloften en in de Messias gesproken hebben. Ongetwijfeld hebben ze met elkaar gebeden om de vervulling van Gods beloften. De engel Gabriël was niet zomaar naar iemand toegekomen. Hoewel Maria uiterlijk een gewoon meisje was, kan het niet anders geweest zijn dan dat ze de beloften van God met een brandend hart verwachtte. Hetzelfde geldt voor Jozef. 

Wanneer je je deze zielsgesteldheid voor ogen houdt, kan heel goed zo geweest zijn dat Jozef vol respect voor de plannen van Jahweh dacht dat hij niet binnen Gods plannen paste. Hij kon maar beter weggaan, dan had de Heilige Geest alle ruimte om het leven van Maria zo te laten verlopen dat Zijn plan doorgang vinden kon. Anders had de engel hen wel samen in kennis gesteld van dit grote nieuws. Zo moet Jozef gedacht hebben. 

In de tijd van Jozef en Maria was een buitenhuwelijkse zwangerschap ongekend erg. Wanneer de vader niet bekend was, helemaal. Maria liep het gevaar om gestenigd te worden. Maar als Jozef stilzwijgend weg zou gaan, zou hij alle verdenkingen op zich laden, en zou Maria waarschijnlijk genade vinden in de ogen van haar dorpsgenoten. 

Maar voordat Jozef de daad bij zijn gedachten kon voegen, greep Jahweh in. God zond opnieuw een engel naar de aarde. In het bijbelboek Mattheüs zien we engelen een rol spelen aan het begin en aan het einde van het optreden van Jezus. ( 1:24/ 2:13,19/28:2,5) Jezus` leven werd omlijst door heilige engelen. Heerlijk, heilig en goed was dat. Jozef hoorde de engel hem geruststellen. Hij hoefde zich nergens zorgen over te maken, want het kind in Maria was door de Heilige Geest in haar geschapen. Jozef werd bij het plan ingesloten, de engel sprak hem aan als zoon van David. 

Angst en vrees voor mensen en bemoedigende boodschappen van engelen passen in de Bijbel vaak bij elkaar. Altijd zegt de engel dan de woorden: ‘ Wees niet bang ‘. ( Daniël 10:12,19/ Handelingen 27:24/ Openbaringen1:17) Het mooie is, dat als God dit zegt, er geen angst meer is. En zo gebeurde het dat er voor Maria en het Kind gezorgd werd door de trouwe Vader in de hemel. Er zou haar geen kwaad overkomen. 

Mattheüs vestigde de aandacht op Maria als de maagd die zwanger worden zou. Door het vaderschap van Jozef een zoon van David, door de Heilige Geest, de zoon van God. ‘ God met ons ‘ door de Geest van God. 

Na eeuwen vol onregelmatigheden in de geboortelijn van de Messias ( Sara, Rebekka,, Rachel,Tamar, Rachab,Ruth, Bathseba ) zou deze geboorte de meest ongedachte zijn. 

Als nooit tevoren zou God door de onmogelijkheid heen werken. 

Wat een wonderen heeft de Heere verricht om Zijn plannen ten uitvoer te brengen. Vrouwen die onvruchtbaar waren, kregen een zoon. Uiteindelijk werd een maagd zwanger. Zo zie je dat de Heere meestal door de onmogelijkheid heen werkt. 

Maria hoefde niets te doen, dan te volgen. En dat deed ze ook. Dwars door alles heen. Kun jij dat, God volgen, terwijl je de leiding neemt? God volgen betekent niet: passief afwachten. God volgen betekent: je handen uit je mouwen steken terwijl je op God vertrouwt. 

(6) Magnificat (taizé) – YouTube

 

One response to “Maria, teken van genade ( 6)

  1. I see You’re actually a good webmaster. The website loading speed is amazing.

    It kind of feels that you’re doing any distinctive trick.
    Moreover, the contents are masterpiece. you’ve done a fantastic job on this topic!
    Similar here: <a href="[Link deleted]zakupy and also here:
    <a href="[Link deleted]online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *