Maria, teken van genade ( 5)

Hij toont Zijn macht en de kracht van zijn arm, en drijft uiteen wie zich verheven wanen. Heersers stoot Hij van hun troon en wie gering is geeft Hij aanzien. Wie honger heeft, overlaadt Hij met gaven. Maar rijken stuurt Hij weg met lege handen. Hij trekt zich het lot aan van Israël, Zijn dienaar, zoals Hij aan onze voorouders heeft beloofd. Hij herinnert Zich aan Zijn barmhartigheid jegens Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid. ( Lucas 1 : 51-55) 

Maria verwonderde zich buitengewoon over het wonder van het komende Kind. Wat God aan haar gedaan had stond niet zomaar los op zichzelf, het was door alle eeuwen heen voorzegd. Het maakte deel uit van het heilsplan dat God door alle tijden heen- vanaf de oprichting van het genadeverbond –  aan het verwezenlijken was. 

Begrijpelijk dat Maria bij zichzelf begon, zij was immers zwanger. Maar door geestelijk inzicht geleid ging Maria verder. Ze keek over de eeuwen heen, en zag in dat het wonder een veel grotere strekking had. De geboorte van Jezus Christus zou alle geslachten op aarde ten goede komen. ‘ Zijn barmhartigheid is van geslacht op geslacht ‘ riep ze geestdriftig uit. Hoewel de komst van Jezus voor ieder mens op aarde een zegen zou zijn, zou die wel heel in het bijzonder gelden voor de mensen die Hem oprecht dienden. Maria`s lofzang maakte duidelijk dat de barmhartigheid van God aan vele toekomstige generaties ten goede zou komen. De woorden van Maria komen terug in Psalm 103:17.

De beeldspraak van de ‘sterke arm van God’ herinnert aan de uittocht uit Egypte, en staat symbool voor het heilshandelen van de Heere. De mensen die zich verheven wanen zijn zij die geen acht willen slaan op God en op Zijn geboden. Het feit dat ze worden verstrooit zoals een wolf de schapen van de kudde uitéénjaagt geeft aan dat zij gezamelijk oppositie voeren tegen de Heere en tegen Zijn gezalfde, de Heere Jezus Christus. ( zie ook psalm 2:2) 

Heel bijzonder detail uit de Lofzang is dat Maria haar lied zingt alsof het allemaal al gebeurd was.’ God heeft een krachtig werk gedaan, Hij heeft hoogmoedigen verstrooid, Hij heeft machtigen van de troon gestoten’  zong Maria. In werkelijkheid was er nog niets gebeurd. Johannes de Doper en de Messias waren nog niet eens geboren. Al het heilswerk moest nog worden gedaan. Je noemt dit verschijnsel een ‘profetisch perfectum’: er wordt over een gebeurtenis in de nabije toekomst gesproken alsof het al gebeurd is. Dit profetisch perfectum vind je ook vaak bij Jesaja : ‘Het volk dat in duisternis wandelt ziet een groot licht ‘ ( Jesaja 9: 1 ) profeteerde hij eeuwen voordat de komst van de Heere Jezus een feit was. 

Het meervoud dat Maria gebruikt bij ‘hoogmoedigen’ en’ nederigen’  geeft opnieuw aan dat ze niet alleen Elizabeth en zichzelf op het oog had, maar vele anderen. Ze doelde profetisch geïnspireerd op de uitredding en het eerherstel van mensen die te lijden hadden van onderdrukkers, die het anderen onmogelijk maken om God te dienen. 

Herstel van de bezitsverhoudingen op aarde is een voorwaarde om het recht te herstellen en een situatie te scheppen waarin de Heere God in alle vrijheid gediend kan worden. Doordat er een eerlijker verhouding ontstaat, worden mensen zonder geld niet langer gedwongen om al hun tijd te besteden aan het verdienen van hun brood, maar krijgen ze meer tijd en vrijheid om God te dienen. 

De rijken – mensen die zichzelf verrijken ten koste van de armen – worden met lege handen weggestuurd. ( zie Lucas 12: 20 – 21 / 20:10,11 ) Op die manier wordt het onrecht dat aan de armen is begaan, ongedaan gemaakt. Dat God Israël gedenkt betekent dat Hij zich om Zijn volk bekommert en metterdaad voor hen opkomt. 

Maria betrok de belofte aan Abraham in haar zang, ze dacht eigenlijk aan iedereen uit het Oude Testament die geworsteld had met de beloften van God. Je ziet aan deze gedachtegang van Maria duidelijk dat Hij geen van Zijn goede woorden op de aarde laat vallen, maar aan elk  van Zijn kinderen denkt. Hij denkt niet zomaar aan hen, maar met barmhartigheid en tot in eeuwigheid. Hoe mooi is dat, en hoe troostvol. 

Maria had veel eer van God ontvangen. Wederkerig gaf zij Hem veel eer terug. Haar lof kwam vanuit haar ziel vandaan. Haar geest verheugde zich in God om de goede dingen die Hij aan haar had gedaan. 

(2) 🎵 Hemelse harp: Ave Maria en betoverende christelijke hymnen 🎶 ontroerende melodieën – YouTube

 

One response to “Maria, teken van genade ( 5)

  1. I see You’re actually a good webmaster. The site loading pace is amazing.
    It seems that you are doing any distinctive trick. Also, the contents are masterwork.
    you have performed a wonderful task in this topic! Similar here:
    <a href="[Link deleted]sklep and also here:
    <a href="[Link deleted]sklep

Geef een reactie